Kun pakkoajatukset alkavat kahlita elämää, kyse on pakko-oireisesta häiriöstä. Onneksi sätkynuken roolista voi päästä vapaaksi.

Kun Pinja aamulla herää, hän tarkastaa ensin lämpömittarin. Sitten hän tarkastaa kellon ja istuu aamiaispöytään. Tavallinen 14-vuotias tyttö, kuin kuka tahansa meistä.

Mutta Pinja ehtii tuskin aloittaa aamiaista, kun hänestä tuntuu, että lämpömittari on katsottava uudelleen. Sitten hänen täytyy tarkistaa myös kello.

Sitten Pinjan täytyy taas nousta. Äiti hoputtaa ja aamiainen odottaa, mutta Pinja menee taas lämpömittarille. Sitten kello, lämpömittari, kello, lämpömittari. Hänen tarkastamisellaan ei ole tarkoitusta tai päämäärää. Pinja kiertää maagista kehää, jonka merkitystä hän ei itsekään ymmärrä.

– Niin vain täytyy tehdä, hän sanoo.

Sitten kehä katkeaa ja alkaa uusi. Pinja ottaa kaapista puhtaan paidan ja sulkee ovet. Ei. Ne eivät menneet oikein kiinni. Hän avaa ne ja sulkee uudestaan. Ei vieläkään.

Hän avaa ja sulkee, kymmenen kertaa, nyt kaksikymmentä. Hän koettaa sulkea ne mahdollisimman symmetrisesti. Äiti hoputtaa.

– Ihan kohta, äiti.

Ovet eivät sulkeudu oikein. Ahdistus Pinjan sisällä kasvaa.

Pakkoajatukset nolottavat

Pinja kärsii pakko-oireisesta häiriöstä. Se on mystinen oireyhtymä, jonka syytä ei tunneta. Asiantuntijat eivät edes tiedä, pitäisikö se luokitella neurologiseksi vai psykiatriseksi sairaudeksi.

– Se voi ilmetä pakkoajatuksina, jolloin henkilön mieleen tulee häiritseviä ja ahdistavia ajatuksia, kuvailee psykiatri Hannu Koponen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta.

Pakkoajatukset koskevat usein kuolemaa, seksuaalisuutta, sairautta tai kiellettynä pidettyjä asioita. Vaikka henkilöllä on voimakas tunne siitä, että ajatukset ovat vastoin sitä mitä hän oikeasti ajattelee ja tuntee, hän pitää niitä ominaan ja koettaa tukahduttaa niitä.

Pakko-oireinen käytös on lähes aina rituaalista. Se tarkoittaa, että jos pakkoajatuksiaan ei toteuta juuri tietyllä tavalla, ihminen pelkää tapahtuvan jotakin kamalaa.

– Kuten kaikki rituaalit, niiden tarkoituksena on lievittää ahdistusta, sanoo Koponen.

Samalla henkilöllä voi olla usein sekä pakkoajatuksia että pakkokäyttäytymistä, mutta ne voivat esiintyä myös erikseen.

Pakko-oireisesta häiriöstä kärsivät eivät ole mielisairaita. He ovat usein täysin tietoisia ajatustensa järjettömyydestä ja häpeävät niitä. Pakko-oireiseen häiriöön ei liity käytännössä koskaan hallusinaatioita tai muuntunutta tajunnantilaa. Ongelmana on pakko rituaalien suorittamiseen, joka menee kaiken ylitse.

Taikausko kuuluu lapsuuteen

Pakko-oireinen häiriö puhkeaa lähes poikkeuksetta lapsuudessa, useimmiten 9–14-vuotiaana. Vaikka yksittäisen henkilön oireet voivat muuttua iän myötä, lasten ja aikuisten pakko-oireet ovat hyvin samankaltaisia.

– Maaginen ajattelu, kuten että ei saa astua katulaattojen väliin, kuuluu luonnostaan lapsen kehitykseen, sanoo Koponen.

Etenkin pienet lapset noudattavat vakitapojaan. He haluavat kuulla saman iltasadun ilta illan perään tai käyttävät runsaasti aikaa järjestellessään unilelujaan ”oikein”. Normaalisti rituaalien merkitys vähenee viimeistään neljävuotiaana, jolloin niiden tilalle tulee uusia tapoja.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pakko-oireisiin taipuvaiset lapset ovat keskimäärin kiintyneempiä tapoihinsa kuin terveet lapset jo ennen kuin sairaus puhkeaa. Heidän rituaalinsa jatkuvat ehkä vielä pitkään sen jälkeen, kun muut lapset ovat jo lopettaneet omansa.

He myös sisällyttävät tapoihinsa uusia elementtejä, jolloin niistä voi tulla huomattavan monimutkaisia. Lapsi saattaa herättää vanhempiensa huomion sillä, että esineiden hänen huoneessaan on oltava aina tietyssä järjestyksessä, aamurutiinit on suoritettava aina täsmälleen samanlaisella tavalla tai ylä- ja alahampaat on harjattava tasan yhtä monta kertaa.

Koposen mukaan pakko-oireisen häiriön puhkeamista ennustavat kuitenkin parhaiten geneettiset tekijät.

– Jos isällä tai äidillä on ollut pakko-oireinen häiriö ja lapsi käyttäytyy korostuneen rituaalisesti, riski sairauden puhkeamiseen on keskimääräistä suurempi.

Hoito lääkkeistä leikkaukseen

Tutkimuksissa on seurattu, kuinka pakko-oireinen häiriö etenee lapsuudesta aikuisuuteen. Näiden tutkimusten perusteella pakko-oireiset potilaat jakautuivat neljään ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä oireet jäivät kokonaan pois ja pysyivät poissa. Toisessa ryhmässä oireet jatkuivat, mutta niin lievinä, etteivät ne haitanneet arkielämää.

Kolmannessa pakko-oireet esiintyivät kausittain ja usein hyvin voimakkaina. Suvantokausinakin ne yleensä olivat olemassa, mutta paljon lievempinä. Neljännessä ryhmässä oireet olivat kroonisia ja hyvin voimakkaita, jopa invalidisoivia.

Koska oireet vaihtelevat paljon, siksi myös niiden hoito ja hoitotulokset ovat yksilöllisiä.

– Lievissä tapauksissa ennuste on nykyään hyvä, Koponen sanoo.

Suuri osa potilaista joutuu hyväksymään, että pakko-oireet ovat osa elämää, mutta he oppivat elämään niiden kanssa. Suurin ongelma ovat Timon kaltaiset tapaukset.

– Silloin voidaan olla tyytyväisiä, jos oireita saadaan edes vähän lievitettyä.

Tehokkaimmiksi hoitomenetelmiksi ovat osoittautuneet lääkkeet ja kognitiivinen terapia. Lääkkeet ovat samoja kuin masennuksessa, ja ne lisäävät välittäjäaine serotoniinin määrää hermosolujen liitoksissa.

– Jopa 75 prosenttia potilaista kokee, että heidän oireensa lievenevät lääkkeiden avulla.

Kognitiivinen terapia on tärkeää etenkin lapsipotilaiden kohdalla. Lapset kokevat helposti, että he ovat itse syypäitä pakkoajatuksiinsa. Lapset voivat myös uskoa hyvin voimakkaasti, että pakkoajatusten laiminlyöminen johtaa oikeasti johonkin kauheaan.

Kognitiivisessa terapiassa lapsille opetetaan, että kyse on biologisesta sairaudesta, jonka puhkeamista he itse eivät voi estää.  Kun lapselle tulee pakko esimerkiksi pestä kätensä, häntä pyydetään odottamaan minuutti tai kaksi ennen käsien pesua. Tämän jälkeen aikaa tarpeen syttymisen ja suorittamisen välillä lisätään, jotta lapsi oppii, ettei mitään kauheaa oikeasti tapahdu ja hän oppii sietämään ahdistustaan.

Pakko-oireisen häiriön neurokirurginen hoito on edelleen äärimmäisen harvinaista. Kaikki Pohjoimaiden leikkaukset on keskitetty Tukholmaan.

– Leikkaukseen turvaudutaan vasta kun kaikki muut hoitokeinot on kokeiltu.

Laukaisijana ehkä stressi

Pakko-oireiden syyt ovat edelleen epäselvät, mutta niistä on viime vuosina muodostunut jonkinlainen kokonaiskäsitys. Kyseessä on pääosin biologinen sairaus, jonka puhkeamiseen ei voi suuresti vaikuttaa, mutta stressaava tai traumatisoiva tapahtuma voi laukaista piilevän sairauden.

Aikaisemmin uskottiin, että tietynlainen kasvatus tai kulttuuri vaikuttaisivat sairauden puhkeamiseen, etenkin kun havaittiin, että muslimimaissa on enemmän uskontoon liittyviä pakko-oireita kuin länsimaissa. Epäilykset hälvenivät kun oivallettiin, että muslimienkin uskonnolliset pakko-oireet keskittyivät hygieniarituaalien ympärille.

Yliaktiivinen etuotsalohko

Pakko-oireista kärsivillä on havaittu poikkeavaa toimintaa useilla aivojen alueilla. Näistä ensimmäinen on aivojen etuotsalohkon alue, joka säätelee sosiaalista käyttäytymistä. Jos tämän aivoalueen toiminta on liian alhainen, ihmiset käyttäytyvät usein hillittömästi eivätkä he koe erityistä syyllisyyttä pahoista teoistaan.

Pakko-oirepotilailla tämä alue sen sijaan on yliaktiivinen. Tämä voisi aiheuttaa sen, että ihminen alkaa ylihuolehtia sosiaalisesti oikeasta käytöksestä ja tekojensa seurauksista.

Yliaktiivinen häntätumake

Toinen poikkeava aivoalue on niin sanottu häntätumake aivojen sisäosien tyvitumakkeessa. Tämän aivoalueen tiedetään liittyvän toistoa vaativaan käyttäytymiseen sekä suodattavan muilta aivoalueilta tulevia signaaleja.

Myös tämä alue on pakko-oireista kärsivillä yliaktiivinen, ja onnistunut lääkitys sekä terapia vähentävät sen aktiivisuutta.

Poikkeava pihtipoimu

Kolmas poikkeava aivoalue on niin sanottu pihtipoimu, joka säätelee primitiivisiä tunteitamme. Täältä uskotaan olevan peräisin pakko-oireisiin liittyvä emotionaalisuus sekä rituaalien suorittamisesta seuraava ahdistuksen lieveneminen.

Nämä poikkeavuudet viittaavat siihen, että pakko-oireisilla potilailla tietyt hermoradat yliaktivoituvat eivätkä kykene kytkemään itseään pois päältä. Kun terveellä ihmisellä menee sormi läpi WC-paperista ja hänelle tulee pakottava tarve pestä kätensä, hän pesee kätensä ja asia on sillä selvä. Pakko-oireisella tarve jää päälle ja pommittaa häntä koko ajan. Aivoleikkaus auttaa, koska siinä oireita aiheuttava hermorata katkaistaan kokonaan.

Mystinen sukimisvietti

Viime vuosina on myös esitetty, että ainakin osa pakko-oireista, esimerkiksi pakonomainen peseminen, liittyisi alkukantaiseen sukimisviettiin. Kaikki nisäkkäät sukivat, nuolevat ja puhdistavat turkkiaan.

Amerikkalaisen Judith Rapoportin mukaan pakonomainen peseytyminen ja lian pelko voisivat olla merkkejä alkukantaisen sukimiskäyttäytymisen aktivoitumisesta. Tästä esimerkki voisi olla myös pakko-oireisten häiriöiden kirjoon kuuluva pakonomainen tarve repiä hiuksia.

Viime vuosina on myös havaittu, että tietyt biologisen kellon mutaatiot aiheuttavat hiirille pakonomaisen tarpeen sukia itseään. Nämä pakko-oirehiiret sukivat ihonsa verille kykenemättä lopettamaan.

Lue lisää
Psykiatri vastaa: Apua pakko-oireisiin
Psykiatri vastaa: Käsien pesun neuroottisuus
Oletko pöpökammoinen? Tee testi ja siedäty

Vierailija

Pakko-oireista voi parantua

Tämä on aika ärsyttävä oire, kun pitää tarkistaa monta kertaa onko polkupyörä tai ovi lukossa, onko valot sammutettu (vaikka oven laittanut jo kiinni, ne silti pitää avata ja tarkistaa). Sitten myös pitää katsoa usempaan kertaan onko kaikki sähkölaitteet sammutettu ja esineiden tulee olla symmetrisessä järjestyksessä. Hoitoa en koe tarvitsevani, koska kuten moni muu, miellän ne jo luonteenpiirteiksi... / Jyri
Lue kommentti
nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
  1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
  2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
  3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.