Olet kertomassa tarinaa. Äkkiä ajatuksesi katkeaa nolosti. Et muista nimeä, joka on oleellinen seikka jutussa. Onko kyseessä ohimenevä muistihäiriö vai alkava dementia?

Kaikki tuntevat kiusallisen tilanteen, jossa nimi, sana tai asia ei palaudu mieleen, vaikka miten yrittäisi. Näin käy useimmin erityisen väsyneenä tai rasittuneena. Mistä tietää, mikä on hetkellistä ja normaaliksi laskettavaa, mikä taas oire dementoivasta aivosairaudesta?

Neurologin, lääketieteen tohtorin Kati Juvan mukaan tätä ei aina tiedäkään: siksi saatetaan tarvita tarkempia tutkimuksia, kun muistissa tai muissa kognitiivisissa taidoissa ilmenee häiriöitä.

Varsinkin Alzheimerin taudissa ennakoivat oireet tai taudin alkuvaiheen muistiongelmat ovat samantyyppisiä kuin vaikkapa väsyneellä tai masentuneella esiintyvät muistihäiriöt.

Tiedetään myös, että Alzheimerin tauti antaa itsestään ennakoivia, vähäisiä oireita ennen kuin tauti on edennyt kliinisesti diagnosoitavaksi sairaudeksi.

Dementoivien sairauksien riskitekijöitä ovat iän lisäksi diabetes ja kohonnut verenpaine, samoin korkea kolesterolitaso. Lisäksi aiemmat aivovammat, vakava masennus ja raju alkoholin käyttö lisäävät dementian riskiä.

Jatkuva unohtelu vakavaa

Alzheimerin taudin alkuvaiheessa uusien taitojen ja tietojen omaksuminen sekä oppiminen vaikeutuvat. Myös lähiaikoina sovitut, puhutut tai tapahtuneet asiat voivat unohtua.

– Yhtä hälyttävää oiretta ei välttämättä ole. Hullujakin lapsuksia voi joskus tapahtua kenelle tahansa, Juva muistuttaa.

Jos joudut hakemaan silmälasejasi asunnostasi, mutta löydät ne lopulta jostakin viidestä todennäköisestä paikasta, tämä ei ehkä ole viite aivosairaudesta. Se voi myös kertoa hajamielisestä ”professorityyppisestä” luonteesta tai hetkellisestä huolimattomuudesta.

– Huolestuttavaa on esimerkiksi se, että jatkuvasti hävittää tavaroitaan. Sen sijaan kuka tahansa silloin tällöin unohtaa mitä on sovittu, esimerkiksi sovitun tapaamisen.

Erityisen hälyttävää on, jos unohtaa hiljan tapahtuneita asioita. Se viittaa vakavaan tallennuksen häiriöön aivoissa.

Koulutus hämää

Kati Juva sanoo, että Alzheimerin taudin oireiden tulkinnasta on vaikea lausua yleispäteviä totuuksia. Korkea koulutustaso ja älykkyys voivat korvata ja peittää sairauden alkuvaiheessa muistipulmia.

Tulkintaa vaikeuttaa sekin, että ikääntyessä useimmat ihmiset hieman hidastuvat sekä päättelyssään että muistitoiminnoissaan, osana luonnollista vanhenemista.

Näistä syistä muistihäiriöiden ja muiden tiedonkäsittelyyn liittyvien pulmien tulkinta pitäisi aina suhteuttaa henkilön persoonallisuuteen, koulutukseen, ikään ja henkisiin kykyihin.

Alzheimerin taudin alkuvaiheessa ongelmat liittyvät muistiin, mutta sairaus ei heti vaikuta päättelyyn tai muuhun tiedonkäsittelyyn liittyvään toimintaan.

Vaativa työ paljastaa

Monesti lievistä muistihäiriöistä kärsivä potilas on itse hyvä arvioimaan tilannettaan.

– Ihminen saattaa pärjätä hyvin muistitesteissä, silti hän kokee muistinsa huonontuneen. Sitä lääkärin kannattaa kuunnella.

Vaativassa ja nopeaa omaksumiskykyä edellyttävässä työelämässä dementoivan sairauden ennakoivat oireet paljastuvat aiemmin kuin entisaikojen agraariyhteisössä: nuorena opitut maanviljelystaidot eivät hevin häviä, vaikka muisti on huonontunut. Kohtalaisen dementoitunut pärjäsi agraariyhteisössä sairautensa kanssa pitkään, etenkin kun hän sai toimia tutussa toimintaympäristössä.

Turhaa vähättelyä

Usein omaiset, mutta varsinkin muistihäiriöstä kärsivä itse, laskee todelliset muistihäiriöt ikääntymisen tiliin. Kyse voi olla halusta torjua sairaus.

– Saatetaan sanoa, että ”muistini on huonontunut niin kuin kaikilla muillakin tämänikäisillä” tai että ”lapsenikaan ei muista asioita”, Juva sanoo.

– Mitä aiemmin lääkäriin hakeudutaan, sen parempi. Viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa, kun muistamattomuus aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa ja raha-asioiden hoidossa, on syytä selvittää mistä on kyse.

Muistihäiriöiden alkuvaiheen tutkimuksiin kuuluu perusteellinen haastattelu. Myös omaisen kuuleminen on usein hyödyllistä, jotta saa tarpeeksi laajan kuvan ongelmista.

Alkuvaiheessa tehdään muistin ja muiden henkisten kykyjen selvitys testein. Nykyisin suositellaan käytettäväksi Yhdysvalloissa kehitettyä CERAD-tehtäväsarjaa. Tehtäväsarjat eivät kuitenkaan yksinään kerro koko totuutta muistihäiriöiden syistä. Monet tekijät, kuten motivaation puute tai masennus, voivat heikentää tulosta.

Hoito hidastaa tautia

Dementoiviin aivosairauksiin on kehitetty tehokkaasti oireita lieventäviä lääkkeitä, sairauden etenemistä ne eivät kuitenkaan estä. Joidenkin uusien tutkimusten mukaan näyttää kuitenkin siltä, että lääkkeet voivat hieman hidastaa sairauden kehittymistä. Mitä varhemmin lääkehoidon aloittaa, sen parempi teho hidastavalla vaikutuksella näyttäisi olevan.

– Vaikuttaa siltä, että nykyisin lääkkein saadaan oireenmukaisen hoidon lisäksi myös jonkin verran hermosoluja suojaavaa vaikutusta.

Alkuvaiheessa potilaalle pyritään tekemään hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Varsinainen muistikuntoutus ei useimmissa dementoivissa aivosairauksissa ole kuitenkaan kovin hyödyllistä hoitoa. Aktiivisen ja vireän elämäntavan säilyttäminen on joka tapauksessa tärkeää.

Dementiat

Kaikki dementoivat aivosairaudet heikentävät älyllistä suorituskykyä. Ne etenevät ja rappeuttavat aivoja.

  1. Alzheimerin tauti on yleisin, sitä sairastaa noin 80 prosenttia dementiapotilaista. Sitä sairastetaan keskimäärin kymmenen vuotta, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta. Tauti luokitellaan alkamisiän mukaan varhaisella iällä (alle 65-vuotiaana) ja myöhäisellä iällä alkavaan tyyppiin.
  2. Lewyn kappale -dementia on oireistoltaan välimuoto Alzheimerista ja Parkinsonin taudista: tiedonkäsittelyyn liittyvien oireiden lisäksi potilas liikkuu hitaasti, jäykästi ja lyhyin askelin. Lewyn kappale -taudille ovat tyypillisiä myös elävät näköhallusinaatiot.
  3. Vaskulaarinen dementia on yleiskäsite ryhmälle erilaisia dementoivia aivoverenkiertosairauksia. Ne ovat osa sekatyppistä dementiaa. Vaskulaarisen aivosairauden muutokset yhdistyvät sekatyyppisessä dementiassa Alzheimerin tautiin.
  4. Otsalohkodementia on hyvin harvinainen. Sen oireistoon kuuluvat alkuvaiheessa muun muassa apatia sekä holtittomuus puheessa ja käyttäytymisessä.
  5. Harvinaisia dementioita aiheuttavia sairauksia tunnetaan monia. Osa niistä on perinnöllisiä.
terveystekoja itselle, koko kansalle ja ympäristölle: kasvissyönti, polkupyöräily ja puun polton vähentäminen

Pienillä teoilla on mahdollista sekä parantaa omaa että koko kansan terveyttä. Lisäbonuksena hillitset ilmaston lämpenemistä. Win-win-elämänmuutoksia sinulle ja maapallolle ovat:

  1. Auton vaihtaminen pyörään -> Terveys paranee, kun polkijan kunto nousee ja kilot karisevat. Kun yhä useampi pyöräilee, pakokaasut vähenevät ja ilmanlaatu paranee.
  2. Kasvisten syönnin lisääminen -> Terveys paranee, koska liian eläintuotteiden ja -rasvan syömisen aiheuttamat sairaudet (esim. sepelvaltimotauti, sappikivitaudit ja suolistosyövät) vähenevät. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän, sillä kasvisruoan tuottaminen rasittaa sitä vähemmän kuin lihan tuottaminen.
  3. Puun polton vähentäminen -> Pienhiukkasten aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat vähenevät. Samalla myös ilmastonmuutos hidastuu, koska esimerkiksi noki ei enää ime lämpöä ilmakehään.

 

Vinkit antoi tutkimusprofessori Juha Pekkarinen Helsingin yliopistosta

kylmä suihku piristää ja kiihdyttää aineenvaihduntaa sekä aktivoi vastustuskykyä

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Onko alakuloinen olo? Täsmäkeino terveyden parantamiseen löytyy omasta kylppäristä.

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Täsmäkeino vireyden lisäämiseen löytyy omasta kylppäristä, nimittäin kylmä suihku. Viileä vesi herättää peiton alla uinuneen kehon hetkessä ja lisää terveyttä tavoilla, joista et ehkä tiennyt.

1. Verenkierto tehostuu, sillä kylmän vaikutuksesta valtimot alkavat pumpata verta toden teolla. Tällä on merkitystä etenkin, jos kärsit palelevista varpaista ja sormista.

2. Ruskea rasva lisääntyy. Kehossamme on kahdenlaista rasvakudosta, valkoista ja ruskeaa. Ruskea rasva on näistä se, jota kannattaa tavoitella, sillä se synnyttää kehoomme lämpöä ja polttaa rasvaa. Ruskea rasva aktivoituu, kun keho altistuu kylmälle. Tällöin myös energian kulutus ja painonhallinta tehostuvat.

3. Vastustuskyky kasvaa. Kylmä aktivoi elimistön puolustusjärjestelmää toimimaan entistä tehokkaammin. Kylmässä stressi vähenee, jolloin elimistö ei ole niin altis sairastumaan.

4. Alakulo helpottuu. Kylmien suihkujen on osoitettu lievittävän masennuksen oireita. Tämä saattaa selittyä sillä, että kylmä lisää mielihyvähormonien erittymistä. Kylmällä on myös käytännönläheinen, myönteinen vaikutus mielelle. Jos olet tähän saakka uskaltautunut vain lämpimään suihkuun, niin viileään veden alle astumalla voitat itsesi.

Viileyteen totutteleminen kannattaa aloittaa vähitellen. Kasta ensin vaikkapa niska, sitten jalat pohkeista alaspäin ja astu vasta sitten kokonaan suihkun alle. Lyhytkin aika riittää: sopiva kesto kylmää on puolesta minuutista viiteen. Sisukkuus kannattaa, sillä toistuvat kylmäsuihkut parantavat kylmänsietokykyä.

Olen 46-vuotias nainen. Ongelmani on kuristava tunne kaulalla, joka ilmenee etukumarassa työskennellessä, kuten sänkyä pedatessa ja käsiä pestessä. Samoin käy staattisissa liikkeissä, kuten porkkanan raastamisessa, ja liikkeissä, joissa käsiä pyöritellään voimakkaasti. Kuristustunteen lisäksi kaulasuonet pullistuvat, naaman väri muuttuu vähän sinipunertavaksi ja silmämunat ihan verenpunaisiksi. Pää tuntuu räjähtävän. Vaiva on todella kiusallinen ja jokapäiväinen. Minulla on sydämen vajaatoiminta mutta en usko että se on syynä, koska oireet eivät tule esimerkiksi kävelyssä. Kaulasuonet ja kaularanka ovat ok.

Oireisto on varsin dramaattinen ja haittaa kysyjän kotitöitä. Se tuo mieleen oireyhtymän, jossa yläonttolaskimon virtaus sydämeen on hidastunut (vena cava superior syndrooma). Kyseinen laskimo kokoaa sydämeen pään ja vartalon yläosan alueelta takaisin tulevan veren lähetettäväksi keuhkoihin hapettumaan.

Kokoomalaskimon toimintahäiriön voivat aiheuttaa rintaontelon sisällä olevat tekijät, jotka joko tukkivat laskimoa sisältä tai likistävät sitä. Niitä voivat olla suurentuneet imusolmukkeet, kasvaimet, laskimotukos, anatomiset poikkeavuudet ja tulehduksen jälkitilat.

Tällainen oireyhtymä on harvinainen. Sydämen kaikututkimus ja rintakehän tietokonekuvaus auttavat sydänlääkärin tutkimuksen ohella arvioimaan tilannetta. Tutkimuksissa selviää myös onko sydänpussissa nestettä tai muuta poikkeavuutta, mikä voisi selittää ainakin osan oireista.

Ylipaino, keuhkosairaudet ja veritaudit voivat nekin aiheuttaa kysyjän kuvaamia oireita.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.