Heroiinista tai muusta opiaatista riippuvaisia hoidetaan usein huumetta korvaavalla lääkkeellä, kuten Subutexilla tai metadonilla. Korvaushoito parantaa hoitoennustetta, mutta sekin aiheuttaa riippuvuutta. Sen ansiosta voi kuitenkin ajatella muutakin kuin seuraavaa huumeannosta.

Monet tutkimukset osoittavat, että lääkettä tarvitaan, sillä se mahdollistaa muun hoidon. Lääkkeettömässä hoidossa tuskin kukaan pystyy sietämään vieroitusoireita, vaan retkahtaa huumeeseen uudelleen, sanoo päihdelääketieteen professori Mikko Salaspuro.

– Ilman lääkkeellistä korvaushoitoa opiaattiriippuvaiset joutuvat nopeasti yhteiskunnan ulkopuolelle. Hoitoon päässeen sitä vastoin ei tarvitse hankkia aineita rikoksilla tai itseään myymällä, mikä tietysti koituu kaikkien kansalaisten eduksi. Vähitellen korvaushoidon avulla voi pystyä uudelleen jopa töihin tai opiskelemaan.

– On arvioitu, että yhteiskunta säästää 45 000 euroa vuodessa jokaista korvaushoitoon päässyttä kohden. Jos huumeriippuvainen saa uuden otteen elämästään, hänen ja hänen läheistensä kärsimykset vähenevät. Myös ihmishenkiä säästyy, sillä opiaattiriippuvaisista kuolee vuosittain noin joka kymmenes.

Salaspuro muistuttaa, että fyysisiä sairauksia hoidetaan aina lääkkeillä, jos niiden tiedetään tehoavan.

– Koska lääke auttaa myös opiaattiriippuvaista, on epäeettistä kieltää se häneltä.

Koukkuun nopeasti

Heroiini aiheuttaa nopeasti vakavan riippuvuuden. Sitä käytetään nuuskaamalla, polttamalla ja suonensisäisesti. Kaksi viime mainittua ovat suosituimmat käyttötavat, koska niillä vaikutus on nopein ja voimakkain. Silloin ahdistukset, pelot, kivut ja säryt häviävät, itsetunto kohoaa. Hyvän olon tunne on euforinen, kevyt ja leijuva.

Koska elimistö tottuu heroiiniin jo muutamassa päivässä, hyvän olon tunteen saavuttamiseksi annosta on pakko vähitellen suurentaa jopa satakertaiseksi. Käytön jatkuessa euforiaa ei kuitenkaan yleensä enää tule, vaan olo pysyy aineen avulla korkeintaan siedettävänä ja vieroitusoireet poissa.

Sietämätön olo

Vieroitusoireet alkavat puolen vuorokauden kuluessa viimeisestä annoksesta, ja niiden välttämiseksi heroiinia on saatava jopa neljästi vuorokaudessa. Vieroitusoireita ovat muun muassa verestävät silmät, vuotava nenä, haukottelu, hikoilu ja kiihtyneisyys, vapina, ruokahaluttomuus ja masentuneisuus. Pahimmillaan tuska on noin kolmen vuorokauden kuluttua viimeisestä annoksesta. Silloin tulee myös vatsa-, lihas- ja nivelkipuja, kouristuksia, oksentelua ja ripulia.

Sydän hakkaa tiuhaan ja verenpaine kohoaa. Vaikeat psyykkiset oireet ja aineen himo hellittävät muita oireita hitaammin. Siihen menee puolisentoista viikkoa viimeisestä annoksesta. Oireet ovat sitä vaikeampia, mitä enemmän heroiinia on käyttänyt.

– Tuntemukset voivat olla karmeita ja aineen himo on niin valtava, että se ajaa elämässä kaiken muun edelle, Salaspuro sanoo.

Vähentää huumenhimoa

Jos heroiiniriippuvainen vakavissaan haluaa lopettaa käytön, se onnistuu todennäköisimmin käyttämällä vieroitus- ja korvaushoitona heroiinin tapaan vaikuttavaa muuta opiaattia. Niitä ovat muun muassa buprenorfiini (Subutex) ja metadoni. Niiden käyttöä lääkkeenä on vastustettu muun muassa siksi, että niitä myydään katukaupassa huumeena.

Korvaavat opiaatit sitoutuvat hanakasti samaan reseptoriin hermosolussa kuin heroiinikin.

– Jos korvaushoidon aikana käyttää heroiinia, se ei enää pääse reseptoriin eikä siis vaikuta. Silloin heroiininhimo alkaa vähetä. Aineesta riippuvaisen on siis opittava kohtaamaan elämän vaikeudet ilman heroiinin puuduttavaa vaikutusta, Salaspuro selittää.

Nopea helpotus

Korvaushoito otetaan suun kautta, jolloin aine imeytyy hitaasti. Varsinaista euforiaa ei tule mutta ei myöskään vieroitusoireita. Se tekee mahdolliseksi, että heroiiniriippuvainen pystyy osallistumaan psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Hän jaksaa huolehtia paremmin itsestään ja ihmissuhteistaan. Suonensisäisen huumeenkäytön loputtua pienenee myös vaara saada hepatiitti, HIV tai sydämen läppätulehdus. Korvaushoidossa voi olla myös raskauden aikana.

Korvaushoito helpottaa oloa nopeasti, koska sen ansiosta voi ajatella muutakin kuin seuraavaa huumeannosta. Ilman sitä pystyy olemaan korkeintaan kahdeksan tuntia, mutta korvaushoitolääkityksen teho kestää yhdestä kolmeen vuorokautta.

– Noin kolme neljästä pääsee irti heroiinista kyllin pitkällä eli vähintään vuoden kestävällä korvaushoidolla. Osa kuitenkin putoaa siitäkin, eikä pakolla hoitamisesta yleensä ole hyötyä, Salaspuro huomauttaa.

Riippuvaiseksi hoidosta

Korvaushoidostakin tulee riippuvaiseksi, sillä annoksen pienentäminen aiheuttaa vieroitusoireita. Lääkityksestä pääsee vähitellen kuukausien tai muutaman vuoden kuluessa eroon noin joka viides, mutta jotkut joutuvat käyttämään sitä loppuikänsä.

– Korvaushoitoriippuvuus on kuitenkin pienempi paha kuin riippuvuus huumeesta. Sehän ei ole rikollista, ja sen avulla voi elää normaalia elämää, Salaspuro sanoo.

Nykyisin Suomessa korvaushoitoa saa yhteensä noin 80 hoitopaikassa, jotka ovat psykiatrisia sairaaloita ja poliklinikoita, terveyskeskuksia ja päihdehuoltoyksiköitä. Hoidon piirissä on lähes viisisataa opiaattiriippuvaista, mikä on korkeintaan 20 prosenttia hoitoa tarvitsevista ja suhteessa paljon vähemmän kuin muissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

Kuka pääsee hoitoon?

Korvaushoitoon ei pääse kuka tahansa vahvojen huumeiden kanssa kamppaileva. Yksi mutta ei ainoa syy on hoitopaikkojen puute.

– Täytyy olla opiaattiriippuvainen, mikä tarkoittaa yli kuukauden kestänyttä jatkuvaa käyttöä tai viimeksi kuluneen vuoden aikana useita hallinnasta riistäytyneitä käyttöjaksoja. Lisävaatimuksena on ainakin yksi aiempi vieroitushoitoyritys jollakin tehokkaaksi osoitetulla menetelmällä.

– Hoitoon pääsy tyssää usein siihen, että kunnat eivät suostu maksamaan korvaushoitoa. Lähes tehottomiksi osoitettuja lääkkeettömiä hoitoja ne silti saattavat kustantaa, Salaspuro sanoo.

Koukusta lääkkeellä

  • Opiaatti on yleisnimi aineille, jotka sitoutuvat hermosolun opiaattireseptoriin.
  • Heroiini on huumeena tunnettu opiaatti, joka voi olla myös kipulääke.
  • Buprenorfiini (Subutex) ja metadoni ovat pitkävaikutteisia opiaatteja.
uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.