Pojan ylivilkkaus oli tehdä perheen hulluksi, mutta apua onneksi löytyi.

Pojat ovat poikia, lohduttivat tuttavat, kun perheen ainoan pojan käytös oli leikki-iässä päätöntä. Maito meni tölkistä kaataessa pöydälle eikä lasiin. Palapelit ja palikkaleikit vaativat liikaa keskittymistä. Pukeminen ja riisuminen oli niin hidasta, että pissa ehti lirahtaa housuun ennen kuin ulkohaalarit oli riisuttu. Tavaroita hukkui. Jos ulkona oli mukana pallo ja polkupyörä, toinen aina unohtui johonkin. Kengätkin saattoivat jäädä pihamaalle. Poika oppi kymmenkuisena kävelemään, mutta puhe viivästyi. Vielä reilusti yli kolmivuotiaana hän ei puhunut kunnolla.

Tunnistaminen tärkeää

10-vuotiaana pojalla diagnosoitiin ADHD, mikä merkitsee neurologista ylivilkkaushäiriötä. Kirjainlyhenne tulee englanninkielisistä sanoista attention defict hyperactivity disorder.

Se tarkoittaa, että lapsella on tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ongelmia, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Kyse on neurobiologisesta aivotoiminnan häiriöstä, jota esiintyy neljästä seitsemään prosentilla lapsista. Pojilla se on lähes kolme kertaa yleisempää kuin tytöillä. Oireyhtymän on todettu jonkin verran periytyvän.

Lastenlääkäri Katarina Michelsson on 1970-luvulta asti tutkinut ja hoitanut lapsia, joilla on erilaisia oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Hän ottaa vastaan potilaita Helsingissä ADHD-keskuksessa. Michelssonin mukaan hänen potilaillaan ei läheskään aina ole aivotoiminnan häiriötä, mutta oikean diagnoosin tekeminen on hyvin tärkeää.

Michelssonin mielestä neuropsykologiset ja -biologiset syyt pitäisi aina ainakin tutkia, vaikka perhe- ja muut ympäristöolot olisivat vaikeita.Ylivilkkaus jää valitettavan usein diagnosoimatta, jos lapsella ei ole muita oppimiseen liittyviä ongelmia, kuten häiriöitä nähdyn tai kuullun hahmottamisessa tai motoriikassa.

Ylivilkasta voidaan auttaa

Neuvolan viisivuotistarkastuksessa äiti kysyi, voisiko poika olla MBDlapsi. Vastaus oli ei, sillä lapsi pystyi katsomaan Muumi-videon keskittyneesti ja leikkimään kymmenisen minuuttia häiriintymättä. Pojalla ei ollut motorisia ongelmia eikä muitakaan lievään aivotoiminnan häiriöön viittaavia liitännäisoireita, kuten pakkoliikkeitä tai hahmotushäiriöitä. Kun poika vihdoin alkoi puhua, hän teki sen täydellä teholla: hän karjui. Hän halusi tulla kuulluksi, vaati joka hetki huomiota.

Katarina Michelsson myöntää, että rajanveto ylivilkkaan, temperamenttisen ja hankalista oloista tulevan lapsen välillä on vaikeaa. Arki kun on koko ajan vaativampaa. Jo päiväkodissa on käyttäydyttävä ja osattava odottaa vuoroaan.

Kun ylivilkkaus haittaa selvästi yhdessäoloa ja oppimista, se on ongelma. Jos lapsi on levoton ja rähjää kaikille, eikä vain vanhemmilleen, ja sitä on kestänyt ainakin puoli vuotta, on syitä hyvä tutkia. Vanhempien on tärkeää tietää, mitä he voivat tehdä, jotta päiväkodin ja kodin rutiinit sujuisivat. Kyse ei välttämättä ole suurista muutoksista ja konsultaatio käytösterapeutin kanssa voi jo auttaa. Levoton lapsi on usein epävarma itsestään, ja tarvitsee aikuisilta paljon myönteistä kannustusta.

Tilanne vain paheni

Pojan kaksi ensimmäistä luokkaa sujuivat kohtalaisesti levottomuusongelmista huolimatta. Suhde opettajaan oli hyvä, ja poika oppi lukemaan. Kolmannella luokalla opettaja vaihtui ja ongelmat lisääntyivät. Poika saattoi laukoa kommentteja luokassa lupaa kysymättä ja puhua muiden päälle, tai hän poistui kesken kaiken paikaltaan pesemään käsiään. Ensimmäinen vieras kieli tuotti vaikeuksia. Koulusta tuli jatkuvasti kielteisiä terveisiä.

Levottomuus lisääntyi kotonakin. Poika kiroili ja sai hirveitä raivokohtauksia, ja lopulta perhe hakeutui perheneuvolaan. Perheterapiassa istui välillä koko kuusihenkinen perhe. Siellä haluttiin selvittää, miten poikaa on kasvatettu.

– Meitä kehotettiin luomaan perheeseen selkeät säännöt ja kuri, jota olisi noudatettava, äiti kertoo. Mutta tiukkuus toi vain lisäuhmakkuutta.

Pojan raivokohtaukset alkoivat olla jokapäiväisiä. Kiinnipitely ei auttanut. Yhdeksänvuotias isokokoinen poika osasi hyvin pitää puolensa. Mummo, joka vahti poikaa iltapäivisin, ei enää pärjännyt. Äiti jäi pois töistä. Hän oppi, ettei puhunut puhelimessa, jos poika oli kotona. Kaiken huomion piti kohdistua poikaan. Kaikkien hermot olivat riekaleina. Perhe linnoittautui kotiin. Pojasta tuntui, että hän teki kaiken aina väärin ja masentui. Itsetunto laski. Poika alkoi syödä pahaan oloonsa ja lihoi. Pulleus lisäsi itseinhoa.

Vahvistusta itseluottamukselle

Katarina Michelsson muistuttaa, että lapsen itsetuntoa pitäisi pyrkiä vahvistamaan kehumalla ja kiittämällä. Mutta sitä ennen on selvitettävä, mitä lapselta voidaan vaatia. Jos lapsella on neurologinen tarkkaavaisuushäiriö, ei tavallinen kurinpito ehkä auta. Levottoman lapsen vanhemmat tarvitsevat tukea. Usein auttaa jo tieto siitä, etteivät ongelmat ole vanhempien syytä.

Michelsson korostaa, että koulu olisi aina saatava mukaan tarkkaavaisuushäiriöiden oikeanlaiseen hoitoon. Olisi hyvä, jos kaikki ADHD-lapset pystyisivät käymään normaaliluokalla, jossa heille tarvittaessa annettaisiin tukea ja erityisopetusta. Jos normaaliluokalla tilanne kärjistyy, ja ylivilkkaasta lapsesta tulee kaikkien silmätikku, siirto erityisluokalle on aiheellinen.

Kun mikään ei tahdo sujua, myös lapsen itseluottamus laskee. Se taas lisää uhmakkuutta. Koko ajan häiritsevää oppilasta syrjitään helposti kaveriporukoissa.

– Joskus syy voi olla niinkin yksinkertainen, että huonosti kuulemaansa hahmottava lapsi istuu luokan takaosassa eikä pysty seuraamaan opetusta. Ilman muuta hänestä tulee levoton.

Yksinkertaisen kykyprofiilin tekemällä voi selvittää lapsen yksilöllisiä kykyjä, ja vahvistaa taitoja, joissa hän on hyvä. Kun lapsi oppii omat hyvät puolensa, itseluottamus säilyy ja levottomuus vähenee.

Lääkkeitä arkaillaan turhaan

Katarina Michelsson on sitä mieltä, että aivotoiminnan häiriöistä johtuvaa ylivilkkautta hoidetaan Suomessa liian vähän lääkkeillä. Kaikki eivät tietenkään lääkkeitä tarvitse. Michelssonin mukaan lääkkeistä on selvästi apua, jos aivosolujen välittäjäaineissa on puutosta.

Lääkärit kuitenkin arkailevat lääkkeiden määräämistä lapsille. Lisäksi metyylifenidaattia tai amfetamiinia sisältävän lääkkeen määräämiseen tarvitaan erikoislupa, jonka tarvittaessa myöntää Lääkelaitos. Pelkoa aiheuttavat myös tarinat Yhdysvalloista, jossa lääkkeitä käyttää noin 3,5 miljoona lasta. Huhutaan, että yksityislääkärit määräävät lääkkeitä surutta ilman tarkkaa diagnoosia.

Suomessa ei Michelssonin mukaan ole väärinkäytön vaaraa. Ylivilkkaan lapsen tilanteen arviointiin osallistuu aina monta ihmistä: vanhemmat, opettajat, terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja mahdollisesti myös sosiaalityöntekijä. Michelsson korostaa kuitenkin, ettei lääke koskaan yksin riitä.

– Terapian tai kuntoutuksen ohella siitä voi saada ison avun, vaikka lääkkeet eivät koskaan tuo ihmepelastusta.

Kaksi tablettia päivässä

Isä luki Lapsemme-lehdestä artikkelin, jossa kuvattiin AD/HD-lasta. Kuvaus tuntui tutulta. Hän hankki lisää kirjallisuutta aiheesta. Sen jälkeen perhe hakeutui pojan kanssa lääkärille, jossa tarkkaavaisuutta ja impulsiivisuutta tutkittiin aluksi kysymyspatteriston avulla. Poika täytti kaikki AD/HD-määritelmän kriteerit.

Hänet lähetettiin neuropsykologisiin tutkimuksiin, jossa oppimisen todettiin olevan ikää vastaavalla tasolla. Perhe turvautui sekä neurologiaan että psykologiaan. Pojan henkilökohtaisen psykoterapian lisäksi he sopivat psykiatrin kanssa lääkekokeilun aloittamisesta. Koulupäiviä oli jo opettajan suosituksesta lyhennetty kolmituntisiksi.

– Kokeilu alkoi kahdeksan viikon kokeilujaksolla. Välillä oli viikko ilman lääkettä, isä kertoo. Aluksi vaikutus oli hyvin lievä ja lääkäri suositti lääkityksen lopettamista. Perhe halusi vielä kokeilla, ja päivittäisannosta nostettiin. Nykyisin poika ottaa yhden tabletin aamulla ja toisen lounasaikaan. Vaikutus kestää noin neljä tuntia kerrallaan.

Psykoterapian ja lääkityksen ansiosta poika jo kesällä istuskeli ongella kaikessa rauhassa, vaikkei kalaa tullut. Sitä hän ei ollut tehnyt ikinä elämässään. Koulun alettua poika jaksoi keskittyä läksyjen tekoon ja koulutyö alkoi sujua. Itsetunto koheni. Kun poika rauhoittui, alkoi ruokahalukin vähetä. Paino putosi syksyyn mennessä kymmenisen kiloa. Laihtuminen lisäsi omanarvontuntoa.

Myönteisen palautteen antaminenkin on nyt vanhempien mukaan mahdollista, kun monet jutut onnistuvat. Poika tuntuu äidin mukaan myös nauttivan asioista, joihin hänellä ei nuorempana ollut keskittymiskykyä. Äiti on myös ensimmäisiä kertoja voinut pelata korttia ja jutella rauhassa poikansa kanssa. Vanhemmilla on aikaa myös itselleen.

Katarina Michelssonin mukaan ylivilkkaus rauhoittuu tavallisesti murrosiän jälkeen.

– Tietty impulsiivisuus on ylivilkkaan lapsen luonteessa aikuisenakin, mutta suurimmalla osalla oireet muuttuvat huomaamattomiksi. Varsinkin, jos tarkkaavaisuushäiriötä on hoidettu, aikuinen osaa käyttää hyväkseen omaa impulsiivisuuttaan esimerkiksi ammatinvalinnassa.

Aivotoiminnan häiriöitä

  • MBD (minimal brain dysfunction): lievät aivotoiminnan häiriöt, kuten tarkkaavaisuushäiriöt, motoriset ongelmat, hahmotushäiriöt, oppimisvaikeudet ja kielelliset ongelmat.
  • ADHD (attention defict hyperactivity disorder): lapsella on tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ongelmia, ylivilkkautta tai impulsiivisuutta.
terveystekoja itselle, koko kansalle ja ympäristölle: kasvissyönti, polkupyöräily ja puun polton vähentäminen

Pienillä teoilla on mahdollista sekä parantaa omaa että koko kansan terveyttä. Lisäbonuksena hillitset ilmaston lämpenemistä. Win-win-elämänmuutoksia sinulle ja maapallolle ovat:

  1. Auton vaihtaminen pyörään -> Terveys paranee, kun polkijan kunto nousee ja kilot karisevat. Kun yhä useampi pyöräilee, pakokaasut vähenevät ja ilmanlaatu paranee.
  2. Kasvisten syönnin lisääminen -> Terveys paranee, koska liian eläintuotteiden ja -rasvan syömisen aiheuttamat sairaudet (esim. sepelvaltimotauti, sappikivitaudit ja suolistosyövät) vähenevät. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän, sillä kasvisruoan tuottaminen rasittaa sitä vähemmän kuin lihan tuottaminen.
  3. Puun polton vähentäminen -> Pienhiukkasten aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat vähenevät. Samalla myös ilmastonmuutos hidastuu, koska esimerkiksi noki ei enää ime lämpöä ilmakehään.

 

Vinkit antoi tutkimusprofessori Juha Pekkarinen Helsingin yliopistosta

kylmä suihku piristää ja kiihdyttää aineenvaihduntaa sekä aktivoi vastustuskykyä

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Onko alakuloinen olo? Täsmäkeino terveyden parantamiseen löytyy omasta kylppäristä.

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Täsmäkeino vireyden lisäämiseen löytyy omasta kylppäristä, nimittäin kylmä suihku. Viileä vesi herättää peiton alla uinuneen kehon hetkessä ja lisää terveyttä tavoilla, joista et ehkä tiennyt.

1. Verenkierto tehostuu, sillä kylmän vaikutuksesta valtimot alkavat pumpata verta toden teolla. Tällä on merkitystä etenkin, jos kärsit palelevista varpaista ja sormista.

2. Ruskea rasva lisääntyy. Kehossamme on kahdenlaista rasvakudosta, valkoista ja ruskeaa. Ruskea rasva on näistä se, jota kannattaa tavoitella, sillä se synnyttää kehoomme lämpöä ja polttaa rasvaa. Ruskea rasva aktivoituu, kun keho altistuu kylmälle. Tällöin myös energian kulutus ja painonhallinta tehostuvat.

3. Vastustuskyky kasvaa. Kylmä aktivoi elimistön puolustusjärjestelmää toimimaan entistä tehokkaammin. Kylmässä stressi vähenee, jolloin elimistö ei ole niin altis sairastumaan.

4. Alakulo helpottuu. Kylmien suihkujen on osoitettu lievittävän masennuksen oireita. Tämä saattaa selittyä sillä, että kylmä lisää mielihyvähormonien erittymistä. Kylmällä on myös käytännönläheinen, myönteinen vaikutus mielelle. Jos olet tähän saakka uskaltautunut vain lämpimään suihkuun, niin viileään veden alle astumalla voitat itsesi.

Viileyteen totutteleminen kannattaa aloittaa vähitellen. Kasta ensin vaikkapa niska, sitten jalat pohkeista alaspäin ja astu vasta sitten kokonaan suihkun alle. Lyhytkin aika riittää: sopiva kesto kylmää on puolesta minuutista viiteen. Sisukkuus kannattaa, sillä toistuvat kylmäsuihkut parantavat kylmänsietokykyä.

Olen 46-vuotias nainen. Ongelmani on kuristava tunne kaulalla, joka ilmenee etukumarassa työskennellessä, kuten sänkyä pedatessa ja käsiä pestessä. Samoin käy staattisissa liikkeissä, kuten porkkanan raastamisessa, ja liikkeissä, joissa käsiä pyöritellään voimakkaasti. Kuristustunteen lisäksi kaulasuonet pullistuvat, naaman väri muuttuu vähän sinipunertavaksi ja silmämunat ihan verenpunaisiksi. Pää tuntuu räjähtävän. Vaiva on todella kiusallinen ja jokapäiväinen. Minulla on sydämen vajaatoiminta mutta en usko että se on syynä, koska oireet eivät tule esimerkiksi kävelyssä. Kaulasuonet ja kaularanka ovat ok.

Oireisto on varsin dramaattinen ja haittaa kysyjän kotitöitä. Se tuo mieleen oireyhtymän, jossa yläonttolaskimon virtaus sydämeen on hidastunut (vena cava superior syndrooma). Kyseinen laskimo kokoaa sydämeen pään ja vartalon yläosan alueelta takaisin tulevan veren lähetettäväksi keuhkoihin hapettumaan.

Kokoomalaskimon toimintahäiriön voivat aiheuttaa rintaontelon sisällä olevat tekijät, jotka joko tukkivat laskimoa sisältä tai likistävät sitä. Niitä voivat olla suurentuneet imusolmukkeet, kasvaimet, laskimotukos, anatomiset poikkeavuudet ja tulehduksen jälkitilat.

Tällainen oireyhtymä on harvinainen. Sydämen kaikututkimus ja rintakehän tietokonekuvaus auttavat sydänlääkärin tutkimuksen ohella arvioimaan tilannetta. Tutkimuksissa selviää myös onko sydänpussissa nestettä tai muuta poikkeavuutta, mikä voisi selittää ainakin osan oireista.

Ylipaino, keuhkosairaudet ja veritaudit voivat nekin aiheuttaa kysyjän kuvaamia oireita.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.