Lääketeollisuus käyttää suuria summia lääkkeiden markkinoimiseen lääkäreille, mutta yhtiöiden eniten markkinoimat lääkkeet eivät useinkaan ole kaikkein tärkeimpiä ja tehokkaimpia. Lääkäreiden tulisikin suhtautua lääkemarkkinointiin terveen kriittisesti, tuoreessa tutkimuksessa kehotetaan.Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat pyrkivät arvioimaan 25 Yhdysvalloissa eniten markkinoidun lääkkeen arvoa potilaille ja yhteiskunnalle verrattuna eniten myytyihin ja eniten lääkäreiden määräämiin lääkkeisiin. Lääkkeiden arvon määrittelyssä huomioitiin niiden teho, turvallisuus, saatavuus, ainutlaatuisuus, hinta potilaalle ja terveydenhuoltojärjestelmille sekä hoidettavan sairauden yleisyys, haitallisuus ja vaarallisuus. Tutkijat tekivät saman arvion 25 myydyimmälle ja 25 lääkäreiden eniten määräämälle lääkkeelle.
Tulosten perusteella eniten ja aggressiivisimmin lääkäreille markkinoidut lääkkeet olivat määrätyimpiin ja myydyimpiin verrattuna vähemmän innovatiivisia, harvemmin kansallisten hoitosuositusten ensisijaisesti suosittelemia, ja ne saivat alhaisemmat arviot tehokkuudessa ja turvallisuudessa. Vain yksi eniten markkinoiduista lääkkeistä oli WHO:n ylläpitämällä tärkeiden ja terveydenhuollolle keskeisten lääkkeiden listalla.
Aiemmissa tutkimuksissa lääketeollisuuden markkinoinnin on osoitettu vaikuttavan lääkäreiden valintoihin. Lääke-edustajien esittelyihin osallistuvat lääkärit mm. määräävät todennäköisemmin heille esiteltyjä kalliimpia merkkilääkkeitä halvempien vaihtoehtojen sijaan, joten nyt saaduilla tuloksilla on merkitystä myös potilaiden kannalta.
Tutkijat pitävät tuloksiaan uskottavina, mutta muistuttavat monien seikkojen voivan selittää niitä. Lääketeollisuuden ei esimerkiksi tarvitse markkinoinnissaan panostaa lääkkeisiin, jotka ovat ainutlaatuisia ja aitoja parannuksia edeltäviin lääkkeisiin, sillä ne todennäköisesti otetaan lääkäreiden parissa hyvin vastaan joka tapauksessa. Markkinoinnissa saatetaankin panostaa lääkkeisiin, jotka eivät ole sen parempia kuin aikaisemmatkaan lääkkeet, joten ne eivät ilman lisäpanostusta herättäisi lääkäreiden kiinnostusta.
Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa. Lääkkeiden markkinointia säännellään eri maissa eri tavoin, joten tulokset eivät välttämättä yleisty sellaisenaan esimerkiksi Suomeen.
Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2017;357:j1855)http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j1855

(201755)

Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on yksittäisiä ruoka-aineita tärkeämpää verenpainetaudin ehkäisyssä, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus vahvistaa jo valmiiksi mittavaa tutkimusnäyttöä ruokavalion ja verenpaineen yhteyksistä.
Hypertension-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 80 000 terveen ranskalaisen keskimäärin kolmevuotiseen seurantaan, jonka aikana 2 400 heistä sairastui verenpainetautiin. Osallistujien ruokavaliota kyseltiin useita kertoja tutkimuksen aikana.
Tulokset vahvistivat verenpainetaudin kehittyvän todennäköisemmin henkilöille, joiden ruokavaliossa oli runsaasti suolaa ja eläinproteiineja, mikä on todettu tutkimuksissa aiemminkin. Riski puolestaan pieneni kasvisproteiineja, hedelmiä, kasviksia ja täysjyväviljaa syömällä. Myös magnesium ja kalium pienensivät sairastumisriskiä.
Yksittäisiä ruokavalion osia tärkeämpää oli kuitenkin niiden muodostama kokonaisuus. Monipuolista ja terveellistä ruokavaliota noudattavien verenpainetautiriski oli yli 40 prosenttia pienempi kuin epäterveellisimmin syövien, tulokset osoittivat. Tällainen ruokavalio sisälsi runsaasti hedelmiä, kasviksia, täysjyväviljoja, pähkinöitä ja vähärasvaisia maitotuotteita sekä vähänlaisesti lihaa, kovia rasvoja ja sokerijuomia ja -herkkuja.
Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli yhdeksän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.
Suomessa verenpainetautia potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa suomalaista.
Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2017;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09622)https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09622

(2017920) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aivoverenkiertohäiriö voi osalla potilaista johtua sydämen avoimesta foramen ovale -aukosta, mutta tutkijat eivät ole olleet varmoja ehkäiseekö aukon sulkeminen uusia oireita. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella sulkeminen kannattaa, mutta samalla potilaille voi kehittyä mm. sydämen eteisvärinää.
Kolmeen laadukkaaseen tutkimukseen perustuvat tulokset ovat hyvin kiinnostavia, sillä edelliset tutkimukset viittasivat operaatioiden olevan tehottomia, minkä takia foramen ovalen sulkemista on pidetty tarpeettomana.
Foramen ovale tarkoittaa sydämen väliseinässä sikiöajan jäänteenä olevaa avointa soikeaa aukkoa. Yleensä se sulkeutuu syntymän jälkeen, mutta noin neljänneksellä ihmisistä se jää avoimeksi. Aivoverenkiertohäiriöiden lisäksi avoin foramen ovale on yhdistetty mm. migreeniin.

Nyt julkaistuissa tutkimuksissa foramen ovalen sulkeminen ehkäisi uusia aivoverenkiertohäiriöitä verrattuna pelkkään lääkitykseen. Samalla kuitenkin riski sairastua eteisvärinään tai laskimoveritulppiin suureni hieman.

Yhteensä tutkimuksiin osallistui 3 300 aivoverenkiertohäiriöön sairastunutta potilasta, joilla oli avoin foramen ovale. Potilaita seurattiin 3, 5 ja 6 vuotta. Yhdessä tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin joko sulkutoimenpiteeseen tai lääkehoitoon, mutta kahdessa muussa tutkimuksessa myös sulkupotilaat olivat samoilla lääkityksillä verrokkien kanssa. Potilaat myös valittiin hieman eri kriteereillä. Suomessa joka vuosi noin 24 000 potilasta sairastuu aivoverenkiertohäiriöön.
Tutkimukset julkaistiin New England Journal of Medicinessä.
Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2017;377:1011–1021)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1705915 (NEJM 2017;377: 1022–1032)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1610057 (NEJM 2017;377:1033–1042)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707404

(2017920) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.