Reuman ja psoriaasin hoidossa käytettävät tulehdusta vähentävät lääkkeet voivat tuoreen tutkimuksen mukaan vähentää myös potilaiden masennusoireita. Havainto perustuu kahdenkymmenen tutkimuksen aineistojen katsaustutkimukseen.

Vaikutus liittyy tulehduslääkkeisiin, jotka vaikuttavat estämällä tulehdusreaktioita välittävien sytokiini-proteiinien toimintaa. Sytokiinit on yhdistetty masennukseen aiemminkin.

Tulosten perusteella kyseisiä lääkkeitä saavien potilaiden masennusoireet lievittyvät todennäköisemmin kuin lumeryhmäläisten, ja tämä havaitaan riippumatta sairauksista, joita lääkkeillä hoidetaan. Yhteys on myös voimakkaampi potilailla, joiden masennusoireet ovat vakavia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suotuisat mielialavaikutukset liittyivät etanerseptiin, adalimumabiin, infliksimabiin ja tosilitsumabiin, joilla hoidetaan mm. nivelreumaa, psoriaasia ja Crohnin tautia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijoiden havainnot ovat uskottavia, mutta ne pitää varmistaa tutkimuksissa, joissa pääpaino on masennuksen hoitamisessa. Nyt analysoiduissa tutkimuksissa masennusvaikutukset olivat yleensä toissijainen kiinnostuksen kohde. Jos tulokset varmistuvat, sytokiini-tulehduslääkkeistä voi tulla arvokas lisäapua masennuksen hoitoon.

Tutkimus julkaistiin Molecular Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Molecular Psychiatry 2016;DOI:10.1038/mp.2016.167)
http://dx.doi.org/10.1038/mp.2016.167

Sisältö jatkuu mainoksen alla