Eliniänodotteet ovat edelleen kasvamassa varakkaissa maissa, vaikka kehityksen on arveltu pysähtyvän muun muassa lihavuuden yleistymisen vuoksi. Tuoreen selvityksen perusteella vuonna 2030 naisten eliniänodote saattaa ylittää joissain maissa jo 90 vuotta.
Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä, ja sen perusteella eliniänodotteen kasvu selittyy varsinkin naisten osalta lisävuosilla 65. ikävuoden jälkeen.
35 maata kattava selvitys osoittaa naisten eliniänodotteen kasvavan kaikissa tarkastelluissa maissa 65 prosentin todennäköisyydellä ja miesten eliniänodotteen 85 prosentin todennäköisyydellä.
Pisimpään elävät eteläkorealaiset. Vuonna 2030 syntyvien naisten eliniänodote on 90 prosentin todennäköisyydellä ainakin 87 vuotta, ja 57 prosentin todennäköisyydellä yli 90 vuotta. Lähellä Etelä-Korean tasoa ovat myös Ranska, Espanja ja Japani.
Vuonna 2030 syntyvien miesten eliniänodote on yli 80-vuotta hyvin todennäköisesti ainakin Etelä-Koreassa, Australiassa, ja Sveitsissä, mutta se saattaa kohota jopa 85 vuoteen.
Naiset elävät yleensä miehiä pitempään, mutta tulosten valossa erot ovat hiljalleen kaventumassa melkein kaikissa tarkastelluissa maissa.
Myös Suomi oli mukana analyysissa, ja meillä kehitys on samansuuntainen muiden maiden kanssa. Suomessa vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2015 tytöillä 84 vuotta ja pojilla 78,5 vuotta. Nyt julkaistujen tulosten valossa suomalaisten eliniänodotteet tulevat todennäköisesti nousemaan muutamalla vuodella vuoteen 2030 mennessä.
Elinajanodote perustuu tilastoihin, ja se kertoo miten pitkään tiettynä vuotena syntyvät todennäköisesti elävät, jos väestön kuolleisuus pysyy samana. Lukuja kannattaa tulkita varoen, sillä arvioissa on vaikea huomioida muutoksia väestön terveydessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2017;389:1323–1335)http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32381-9

(2017412)

Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa, mutta osalle se olisi helpompaa, jos heille tarjottaisiin rahapalkintoja lopettamisesta. Pelkät ilmaiset nikotiinikorvaushoidot tai sähkötupakka eivät sen sijaan auta kuin harvoja. Tiedot käyvät ilmi New England Journal of Medicinessä julkaistusta tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin 54 yrityksessä ja osana sitä kaikille tupakoiville työntekijöille tarjottiin valistusta ja tekstiviestipohjaista tukea tupakoinnin lopettamisessa.
Tuen lisäksi osa tupakoitsijoista sai ilmaiseksi nikotiinikorvaustuotteita tai tupakkavieroituksessa auttavia lääkkeitä ja tarvittaessa sähkötupakkaa. Osa sai ilmaiseksi pelkkää sähkötupakkaa.

Kahdessa ryhmässä vieroitusapujen lisäksi osallistujat saivat myös 600 dollaria palkintoina, jos he onnistuivat pysymään savuttomina puolen vuoden ajan tutkimuksen päätyttyä.

Analyysin perusteella puolen vuoden kuluttua hyvin harva tupakoitsija oli onnistunut lopettamaan tupakoinnin, mutta ryhmien välillä oli eroja. Pelkkää valistusta ja tukea saaneista ainoastaan 0,1 prosenttia oli pysynyt savuttomina. Paljon paremmin eivät pärjänneet myöskään nikotiinikorvaustuotteita, lääkkeitä ja sähkötupakkaa ilmaiseksi saaneet. Heistä vain 0,5 prosenttia lopetti tupakoinnin. Pelkän sähkötupakan avulla yrittäneistäkin vain 1 prosentti oli savuttomia puolen vuoden kuluttua. Tutkimukseen osallistui 6 000 tupakoitsijaa.

Rahapalkintoryhmäläisistä 2–3 prosenttia oli savuttomia seurannan päättyessä, mikä oli selvästi paremmin kuin muissa ryhmissä, mutta ei silti kovin hyvin. Kuva muuttui kuitenkin jonkin verran, kun analyysi rajattiin niihin osallistujiin, jotka myös käyttivät heille tarjottuja tuotteita ja palveluita. Näistä hyvin motivoituneista osallistujista noin 13 prosenttia onnistui lopettamaan. Luku on samaa tasoa kuin aiemmissa tutkimuksissa.Tulokset osoittavat rahapalkintojen voivan kannustaa osaa tupakoitsijoita tupakoinnin lopettamisessa, mutta ne kuvaavat myös hyvin sitä, miten vaikeaa tupakoinnin lopettaminen on. Tupakoinnin lopettaminen vaatii usein ainakin 3–4 yritystä. Suomalaisista aikuisista miehistä 13 prosenttia ja naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin.Uutispalvelu Duodecim(NEJM 2018;DOI:10.1056/NEJMsa1715757)http://doi.org/10.1056/NEJMsa1715757

(2018524) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kananmunien pelättiin pitkään aiheuttavan sydänsairauksia, mutta tutkimustiedon myötä pelot ovat osoittautuneet turhiksi. Nyt tutkimukset päinvastoin viittaavat siihen, että kananmunia säännöllisesti nauttivat saattavat säästyä sydän- ja verisuonitaudeilta muita todennäköisemmin.Tiedot käyvät ilmi suuresta kiinalaistutkimuksesta, jossa yli 500 000 aikuista kiinalaista seurattiin yhdeksän vuoden ajan. Osallistujat olivat keskimäärin 50-vuotiaita.
Kun tutkijat yhdistivät tiedot osallistujien ruokailutottumuksista ja sairastumisista, he havaitsivat päivittäin kananmunia nauttivien riskit pienimmiksi. Verrattuna osallistujiin, jotka söivät kananmunia hyvin harvoin, munia lähes päivittäin syövät säästyivät todennäköisemmin iskeemiseltä sydäntaudilta, aivoinfarktilta, aivoverenvuodolta ja vakavilta sepelvaltimotautioireilta. Sairastumisriskit olivat noin 10 prosenttia pienempiä eli mahdollinen vaikutus ei ollut suuren suuri. Yhteys oli kuitenkin selvästi voimakkaampi aivoverenvuotojen kohdalla, sillä niitä todettiin 26 prosenttia vähemmän osallistujilla, jotka söivät kananmunia lähes päivittäin.Kananmunien on aiemminkin osoitettu pienentävän niitä säännöllisesti nauttivien sydänriskejä, mutta tuloksia kannattaa silti tulkita varoen. Kananmuniin liitetyt sydänhyödyt eivät olleet kovin suuria, ja kananmunien lisäksi hyvin monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa nyt havaittuihin yhteyksiin. Tuloksista voi kuitenkin turvallisesti päätellä sen, etteivät kananmunat suurenna sydänriskejä ainakaan maltillisissa määrissä nautittuna.Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä. Uutispalvelu Duodecim(Heart 2018;DOI:10.1136/heartjnl-2017-312651)http://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312651

(2018523) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.