Atsitromysiini-antibiootin massajakelu kahdesti vuodessa voisi huomattavasti alentaa lapsikuolleisuutta monissa Afrikan maissa. Vaikutus johtuu todennäköisesti hengitystietulehdusten, ripulin ja malarian vähentymisestä.Tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa 190 000 lapselle annettiin atsitromysiinia tai lumevalmistetta kahdesti vuodessa. Tutkimus toteutettiin Malawissa, Nigerissä ja Tansaniassa. Lapset olivat 1–59 kuukauden ikäisiä.Antibiootteja saaneissa yhteisöissä lasten kuolleisuus oli keskimäärin 14 prosenttia vähäisempää kuin lumevalmistetta saaneissa, tulokset osoittivat. Vaikutus oli vielä suurempi Nigerissä, missä lapsikuolleisuus on maailman suurinta. Siellä antibioottiryhmäläisten kuolleisuus aleni 18 prosenttia enemmän kuin verrokkiryhmässä.Suurimmat hyötyjät olivat alle viiden kuukauden ikäiset. Heillä antibiootit vähensivät kuolleisuutta peräti 25 prosenttia.Vastaavanlaisia antibioottien massajakeluita on menestyksekkäästi käytetty trakooma-silmäsairauden vastaisissa toimissa, ja niiden yhteydessä on havaittu myös kuolleisuuden vähentymistä. Tätä ennen asiaa ei kuitenkaan ole selvitetty tässä mittakaavassa.Tässä tutkimuksessa antibioottien massakäyttöön ei liittynyt merkittäviä haittavaikutuksia, mutta laajamittainen ja vuosia jatkuva massajakelu voisi lisätä antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja, mikä aiheuttaisi pahimmillaan lisää kuolemia. Tämän vuoksi mahdollisten tulevien lääkitysohjelmien hyödyt ja haitat pitää punnita tarkoin.Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.
Uutispalvelu Duodecim (NEJM 2018;378:1583–1592)http://doi.org/10.1056/NEJMoa1715474

(201858) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lihavuus suurentaa ja laihtuminen pienentää myös nuorten aikuisten riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tuore tutkimus osoittaa. Tulos vahvistaa entisestään näyttöä liikakilojen ja sydänvaivojen yhteyksistä. Tulokset perustuvat 2,6 miljoonan kolmekymppisen miehen ja naisen yhdeksänvuotiseen seurantaan.Etelä-Koreassa tehty tutkimus osoitti lihavien sairastuvan sydäninfarktiin ja sepelvaltimotautiin 1,5–2 kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisten. Lievempi ylipainoisuus liittyi sekin suurentuneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Myös muutokset painossa vaikuttivat sairastumisriskeihin. Varsinaista seurantaa edeltävien vuosien aikana laihtuneiden sairastumisriski oli noin kolmanneksen pienempi ja samana aikana normaalipainoisesta lihavaksi tulleiden kolmanneksen suurempi kuin normaalipainoisena pysyneiden. Sepelvaltimotauti aiheuttaa globaalisti noin kahdeksan miljoonaa kuolemaa vuodessa ja kuolleisuuden uskotaan nousevan lähivuosina. Lihavuuden yleistymisellä on tässä suuri merkitys.Suomalaisaikuisista yli puolet on vähintään ylipainoisia (painoindeksi yli 25) ja joka viides täyttää varsinaisen lihavuuden (painoindeksi vähintään 30) kriteerit. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi: 78 kg / (1,70 m × 1,70 m) = painoindeksi 27.Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Internal Medicine 2018;178:1060–1086) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2684478

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jos kehitys jatkuu nykyisellään, naisten keuhkosyöpäkuolemat voivat yleistyä jopa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, tutkijat arvioivat. Samaan aikaan esimerkiksi rintasyöpäkuolleisuuden uskotaan vähentyvän noin 10 prosenttia. Tiedot perustuvat 52 maata kattavaan analyysiin, joka julkaistiin Cancer Research -lehdessä.Analyysin perusteella tutkijat uskovat keuhkosyövän tappavan vuonna 2030 vuosittain noin 16 naista sadastatuhannesta, kun vuonna 2015 siihen kuoli 11 naista sadastatuhannesta. Suurimmat lisäykset nähdään Euroopassa ja Oseaniassa, missä naisten tupakointi on ollut yleistä pitkään. Muualla maailmassa, missä naisten tupakointi alkoi yleistyä vasta myöhemmin, muutokset ovat toistaiseksi maltillisempia.Rintasyöpäkuolleisuuden tutkijat arvioivat laskevan hieman, noin 10 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 rintasyöpään menehtyi keskimäärin 16 naista sadastatuhannesta, mutta vuonna 2030 luku on nykykehityksellä 15 sadastatuhannesta. Rintasyöpä on yleistymässä Aasiassa ja vähentymässä Euroopassa, mikä luultavasti kuvastaa muutoksia elintavoissa, tutkijat kirjoittavat.Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 1 600 miestä ja 800 naista. Valtaosa keuhkosyövistä johtuu tupakasta.Uutispalvelu Duodecim(Cancer Research 2018;DOI:10.1158/0008-5472.CAN-18-0187)http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/15/4436

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.