Brittitutkijat uskovat monisairaiden eli vähintään neljää sairautta potevien vanhusten määrän kaksinkertaistuvan seuraavien vuosikymmenten aikana. Kehitys johtuu pitkälti lihavuuden yleistymisestä ja liikunnan vähentymisestä.Tutkijat perustavat näkemyksensä mallinnukseen, jonka pohjana käytettiin runsaan 300 000 yli 35-vuotiaan terveystietoja. Tutkimuksesta uutisoi BMJ, ja se julkaistiin Britannian geriatrisen yhdistyksen Age and Ageing -lehdessä.Vuonna 2015 ainakin neljää sairautta potevia oli 10 prosenttia kaikista yli 65-vuotiaista, mutta mallinnuksen perusteella vuonna 2025 heitä on jo 17 prosenttia. Yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä nousu on vielä suurempaa, ja heistä jopa 40 prosenttia on monisairaita vuonna 2025, tutkijat kirjoittavat. Luvut ovat vielä suurempia, jos tarkasteluun otetaan vain 2–3 sairautta potevat.Merkittävä osa monisairaista potee masennusta, dementiaa tai lievempää kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää, mutta varsinkin nivelrikot, diabetes ja syövät tulevat yleistymään vielä nykyisestä, mallinnus osoittaa.
Tutkijat pitävät tuloksiaan huolestuttavina, ja toivovat niiden kannustavan valmistautumaan kehitykseen. Varsinkin terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi valmistautua muun muassa lääkärikäyntien pidentymiseen ja monisairaiden erityisongelmien hoitoon.Uutispalvelu Duodecim (Age and Ageing 2018;DOI:10.1093/ageing/afx201)https://academic.oup.com/ageing/advance-article/doi/10.1093/ageing/afx20... (BMJ 2018;360:k371)http://www.bmj.com/content/360/bmj.k371

(000.000) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilasta

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilastaLancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat 75–100 mg päiväannosten ehkäisevän sydänoireita alle 70-kiloisilta, mutta sitä suuremmat eivät saa lääkkeistä apua. Yli 70-kiloisista miehistä peräti 80 prosenttia ja naisista 50 prosenttia saattaa syödä 75–100 mg:n annoksia turhaan, tutkijat havaitsivat. Asetelma kääntyi toiseksi, kun analyysissa keskityttiin suurempiin, yli 325 mg:n annoksiin. Tällöin hyödyt näkyivät vain yli 70 kiloa painavilla. Väärän suuruinen annos ei ollut ainoastaan tehoton, sillä osalle potilaista se aiheutti myös terveyshaittoja ja mahdollisesti jopa suurensi riskiä menehtyä seurannan aikana. Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat siihen, etteivät sydänoireiden ehkäisyyn tarkoitetut asetyylisalisyylihappolääkitykset ole tehokkaita, jos annostuksessa ei huomioida potilaan kokoa. Tärkeää näyttäisi olevan potilaan pituus ja lihasmassa, ei siis painoindeksillä mitattava lihavuus.Tulokset perustuvat kymmenen aiemman tutkimuksen ja lähes 120 000 potilaan tietoihin.Uutispalvelu Duodecim(Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)31133-4)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31133-4

(2018718) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lähes päivittäin jogurttia syövät saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella säästyä korkealta verenpaineelta muita todennäköisemmin. Vaikutus ei tosin ole kovin suuri. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen suuren terveystutkimuksen aineistoja, ja niiden perusteella jogurttia ainakin viidesti viikossa nauttivat sairastuivat korkeaan verenpaineeseen noin kymmenyksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka söivät jogurttia korkeintaan kerran kuukaudessa. Myös muita maitotuotteita paljon käyttävien verenpaineriskit olivat alhaisemmat. Yhteydet havaittiin 20–30 vuoden seurannassa.Jogurttiin liitetty suotuisa vaikutus havaittiin varsinkin osallistujilla, jotka söivät muutenkin terveellisesti. Heidän riskinsä sairastua korkeaan verenpaineeseen seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät syöneet jogurttia ja joiden ruokavalio oli muutenkin epäterveellisempi.Sama tutkijaryhmä osoitti hiljattain jogurtin sopivan myös korkeaa verenpainetta jo valmiiksi poteville. Heillä jogurtin viikoittainen käyttö liittyi pienempään riskiin sairastua sydäninfarktiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mikä maidossa ja jogurtissa verenpaineeseen vaikuttaa, mutta muun muassa kalium, magnesium ja kalsium – joita maidossa on runsaasti – voivat laskea verenpainetta. Hapattamalla tehty jogurtti saattaa myös vaikuttaa suoliston bakteerikantojen välityksellä.

Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of Hypertension 2018;36:1671–1679)https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2018/08000/Long_term_yog...

(2018717) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.