Masennuslääkkeeksi alunperin kehitettyä duloksetiini-lääkettä käytetään naisten virtsankarkailun hoidossa, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan sen suomat hyödyt eivät välttämättä ole suurempia kuin lääkityksestä aiheutuvat haittavaikutukset.

Tutkimuksessa yhdistettiin neljän satunnaistetun ja lumekontrolloidun lääketutkimuksen aineistot ja analysoitiin ne uudelleen. Tutkimukset oli toimitettu Euroopan lääkevirastoon lääkkeen turvallisuuden ja sopivuuden arvioimiseksi. Yhteensä tutkimuksiin oli osallistunut 1 900 potilasta.

Tulosten perusteella duloksetiini oli lumelääkettä parempi ponnistusinkontinenssin hoidossa. Se vähensi oireita ja paransi elämänlaatua, mutta vaikutukset olivat suhteellisen pieniä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yhden potilaan merkittävä auttaminen edellytti kahdeksan potilaan lääkitsemistä. Samaan aikaan haittavaikutusten takia lääkityksen keskeytti joka seitsemäs potilas. Haittoihin kuului mm. unettomuutta ja ahdistusoireita. Yhdysvalloissa duloksetiini on yhdistetty mielenterveysongelmiin ja itsemurhayrityksiin, mutta nyt julkaistussa tutkimuksessa tällaista ei havaittu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulostensa perusteella tutkijat pitävät mahdollisena, että duloksetiinilla hoidettavista monet saavat haittavaikutuksia enemmän kuin hyötyjä. Tämän vuoksi lääkkeen käyttöä virtsankarkailuun kannattaisi punnita uudelleen. Yhdysvaltojen ja Kanadan lääkeviranomaiset eivät ole hyväksyneet duloksetiinia virtsankarkailun hoitoon, vaikka Euroopassa sitä käytetään laajalti tähän tarkoitukseen.

Virtsan ponnistuskarkailu tarkoittaa virtsan karkaamista esimerkiksi yskäisyn tai fyysisen ponnistuksen aikana. Se vaivaa noin joka kolmatta naista jossain vaiheessa elämää. Ponnistuskarkailuun auttaa muun muassa laihduttaminen, lantionpohjan lihasten vahvistaminen ja fysioterapia, mutta myös lääkkeitä ja leikkaushoitoja käytetään.

Tutkimus julkaistiin Kanadan lääkäriliiton CMAJ-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(CMAJ 2016;DOI:10.1503/cmaj.151104)
http:/dx.doi.org/10.1503/cmaj.151104

Sisältö jatkuu mainoksen alla