Paljon punaista lihaa syövät sairastuvat muita hieman herkemmin aikuistyypin diabetekseen, mutta vaikutus saattaa riippua myös siitä, miten lihansa kypsentää. Grillattuna ja paahdettuna punaiseen lihaan liittyvät riskit näyttäisivät olevan suurimmillaan, tuore tutkimus vihjaa.
Tutkimuksessa 59 000 tervettä 30–55-vuotiasta naista seurattiin vuodet 1986–2012.
Tutkimuksen mukaan naisten riski sairastua aikuistyypin diabetekseen suureni tasaisesti mitä enemmän punaista lihaa he söivät. Yhteys koski käsittelemätöntä punaista lihaa sekä makkaroita ja muita prosessoituja lihavalmisteita.
Kun analyysissa huomioitiin lihan laatu ja määrä, tutkijat havaitsivat myös ruoan valmistustavan vaikuttavan diabetesriskiin. Grillattua, paahdettua tai pariloitua lihaa vähintään kahdesti viikossa syövät sairastuivat 11–29 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset, jotka söivät kyseisillä tavoilla valmistettua lihaa korkeintaan kerran kuukaudessa. Keittäminen, hauduttaminen tai pannulla paistaminen eivät suurentaneet sairastumisriskiä.
Havainnot vahvistavat näyttöä punaisen lihan ja diabetesriskin välisestä yhteydestä ja viittaavat tuon riskin koskevan varsinkin grillaamalla ja vastaavilla menetelmillä valmistettua lihaa. Tuloksia tulkitessa on kuitenkin hyvä muistaa, että lihan lisäksi moni muukin elintapoihin ja ruokavalioon liittyvä seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Etenkin runsas prosessoidun punaisen lihan syöminen on kuitenkin yhdistetty diabeteksen lisäksi myös aivoverenkiertohäiriöihin, munuaissairauteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.Tutkimus julkaistiin Diabetes Care -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Diabetes Care 2017;40:1041 - 1049)https://dx.doi.org/10.2337/dc17-0204

(201789) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Opioidipohjaiset kipulääkkeet eivät ole tulehduskipulääkkeitä tai parasetamolia parempia selkä-, polvi- ja lonkkakipujen hoidossa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Niistä voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä monet saavat niistä haittavaikutuksia. Yhdysvalloissa opioidipohjaisten lääkkeiden väärinkäyttö on myös merkittävä ongelma.
Tutkimus julkaistiin JAMA-lehdessä, ja se perustuu 240 potilaan seurantatietoihin. Vuoden kestävän seurannan alussa heidät satunnaistettiin opioidiryhmään tai ryhmään, jossa kipuja hoidettiin parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä. Potilaat kärsivät kohtalaisista tai pahoista kroonistuneista selkäkivuista tai nivelrikkoon liittyvistä polvi- ja lonkkakivuista.Kun tutkijat vertasivat potilaita seurannan päätteeksi, potilaiden toimintakyky oli samalla tasolla kummassakin lääkeryhmässä, mutta parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä saaneiden kivut olivat jopa lievittyneet hieman paremmin. Haittavaikutukset olivat yleisempiä opioidiryhmässä.Yhdysvaltalaisten tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei opioideilla pitäisi olla sijaa kohtalaisten tai pahojen kroonistuneiden polvi-, selkä- tai lonkkakipujen hoidossa. Yhdysvalloissa niiden käyttöä pitäisi vähentää myös maata riivaavan opioidien väärinkäytön takia. Arviolta jopa 11 miljoonaa yhdysvaltalaista väärinkäyttää opioidilääkkeitä. Vuonna 2016 opioidien yliannostukseen kuoli 35 000 yhdysvaltalaista, mikä on yhtä paljon kuin liikenneonnettomuuksissa. Suurin syy on lääkkeiden liiallinen määrääminen.Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:872–882)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673971

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Vapaa-ajallaan kävelevät ja työmatkojaan pyöräilevät lihovat, mutta keskimäärin he silti pysyvät hoikempina kuin autolla matkansa kulkevat. Australialaistutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä fyysisesti aktiivisen elämäntavan terveyshyödyistä.
Tutkijat seurasivat kymmentä tuhatta 40–65-vuotiasta miestä ja naista vuodet 2007–2013. Osallistujilta kyseltiin heidän suosimaansa liikkumistapaa sekä painonkehitystä neljästi seurannan aikana.Riippumatta liikkumistavoista osallistujien painoindeksi keskimäärin suureni vuosien varrella, mutta autoilevien painoindeksi oli silti selvästi suurempi kuin kävelyä ja pyöräilyä suosivien. Yksittäisten henkilöiden painoindeksi oli myös melkein aina alhaisempi vuosina, joina he kävelivät tai pyöräilivät kuin vuosina, joina he suosivat autoa.
Tulokset vahvistavat näyttöä arkiliikunnan suotuisista vaikutuksista painonkehitykseen, mutta osallistujien painoindeksin muutoksiin on voinut vaikuttaa muutkin seikat kuin liikkumistavat. Liikunnan monet terveyshyödyt on kuitenkin osoitettu lukuisissa tutkimuksissa tätä ennenkin.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2018;DOI:10.1136/jech-2017-209957)http://jech.bmj.com/content/72/4/294

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.