Ilmansaasteiden aiheuttamat sairaudet ja kuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina varsinkin Aasiassa, tuore selvitys osoittaa. Nykyään pelkästään hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4,2 miljoonaa kuolemaa.Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kattaviin terveys- ja ilmansaastetietoihin eri puolilta maailmaa, ja ne osoittavat PM2,5-pienhiukkasten kuolleisuusvaikutusten lisääntyneen vuosina 1990–2015. Vuonna 1990 pienhiukkaset aiheuttivat arviolta 3,5 miljoonaa kuolemaa vuodessa, mutta vuoteen 2015 mennessä luku oli noussut jo 4,2:een. Lisäksi sairaudet, joita PM-2,5-altistus lisää, aiheuttavat mm. sairauspoissaoloja ja toimintakyvyn heikkenemistä miljoonille.
Pienhiukkasten lisäksi tutkimuksessa selvitettiin otsonin terveysvaikutuksia. Hengitysilman otsoni muodostuu auringonvalon vaikutuksesta lähinnä liikenteen ja teollisuuden päästöistä, ja nyt julkaistujen tulosten perusteella se aiheuttaa noin 250 000 kuolemaa vuosittain.

Globaalisti ilmansaasteiden terveyshaitat kasautuvat entistä enemmän Aasiaan ja varsinkin Kiinaan ja Intiaan. Tämä johtuu paitsi väestönkasvusta, minkä takia saasteille altistuu entistä enemmän ihmisiä, myös saasteiden lisääntymisestä. Samaan aikaan varakkaissa länsimaissa ilmanlaatua on saatu parannettua.Suomessa suurin osa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta. Etenkin taajamissa puulämmitys on kuitenkin paikallisesti merkittävä hiukkasten lähde. Kaupungeissa merkittävä osa hengitettävistä hiukkasista on autojen nostattamaa katupölyä.
Uutispalvelu Duodecim (Lancet 2017;359:1907–1918)http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30505-6

(201769)

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla