Verenpaineen intensiivinen alentaminen aivoverenvuodon akuutissa vaiheessa on turvallista, mutta se ei paranna potilaiden ennustetta sen enempää kuin tavallinen verenpainehoito, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen viiden satunnaistetun ja kontrolloidun tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 4 400 aivoverenvuotopotilaan tiedoista.
Analyysin perusteella potilaiden riski menehtyä kolmen kuukauden seurannassa oli samanlainen riippumatta siitä, saivatko he tavallista vai intensiivistä verenpainehoitoa. Ryhmien välillä ei ollut muitakaan merkittäviä eroja, mutta kummatkin hoitotavoitteet olivat potilaille turvallisia.
Aivoverenvuotopotilaiden verenpaineen hoito on harkinnanvaraista eikä siihen ole vakiintunut yhtä yleisesti hyväksyttyä tapaa. Eurooppalaisten hoitosuositusten mukaan verenpaineen alentamista voi harkita akuuttivaiheessa, jos systolinen verenpaine on yli 140 mmHg, mutta voimakasta ja äkillistä verenpaineen laskua pitää välttää.
Suomessa aivoverenvuotoon sairastuu joka vuosi noin neljä tuhatta potilasta. Useimmiten sairastumisen taustalla on korkea verenpaine eli verenpainetauti, mutta myös runsas alkoholinkäyttö ja muut syyt voivat altistaa sairastumiselle.

Tutkimus julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2017;DOI:10.1136/jnnp-2016-315346)http://jnnp.bmj.com/content/88/4/339

(201746)

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla