Sosiaalinen ja taloudellinen asema on tuoreen tutkimuksen mukaan yhtä suuri terveysriski kuin verenpainetauti, vähäinen liikunta, ylipaino ja alkoholi. Havainto vahvistaa olemassa olevaa tutkimusnäyttöä sosioekonomisten tekijöiden terveysvaikutuksista.
Vaikka vähävaraisuus altistaa monille sairauksille ja niiden aiheuttamille kuolemille, sosioekonomista asemaa ei yleensä lasketa ehkäistävissä olevaksi terveystekijäksi esimerkiksi tupakoinnin ja ylipainon tavoin. Kuitenkin parantamalla ihmisten taloudellista ja sosiaalista tilannetta myös monet muut riskitekijät vähenevät, tutkimuksista tiedetään.
Tulokset perustuvat 48 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja 1,7 miljoonan ihmisen terveystietoihin Britanniasta, Ranskasta, Sveitsistä, Portugalista, Italiasta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Sosiaalisen ja taloudellisen aseman mittarina käytettiin osallistujien koulutustasoa. Keskimäärin 13-vuotisten seurantojen aikana yhteensä 310 000 osallistujaa menehtyi.
Alhainen koulutustaso liittyi noin 30–40 prosenttia suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana, tulokset osoittivat. Tutkijat arvioivat, että alhainen sosioekonominen asema lyhensi 40–85-vuotiaiden elinikää noin kahdella vuodella, mikä oli enemmän kuin lihavuuden (0,7 vuotta), alkoholin (0,5 vuotta) ja verenpainetaudin (1,6 vuotta) vaikutukset. Vähäinen liikunta nipisti puolestaan 2,4 vuotta odotettavissa olevasta elinajasta, diabetes 3,9 vuotta ja tupakointi 4,8 vuotta.
Tulokset ovat osoitus sosiaalisen ja taloudellisen aseman terveysvaikutuksista, jotka on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta niitä kannattaa silti tulkita maltillisesti. Tutkimuksista on esimerkiksi vaikea erottaa eri riskitekijöiden vaikutuksia toisistaan, sillä ne usein kasaantuvat ja altistavat myös toisilleen. Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2017;DOI:10.1016/S0140-6736(16)32380-7)http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32380-7

(2017330)

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.