Aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa usein muistin, ajattelun ja kognitiivisten toimintojen heikentymistä, mutta haittoja voidaan korjata ohjatulla liikunnalla. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan varmin vaikutus saadaan lihaksia ja aerobista kuntoilua yhdistämällä. Stroke-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat neljäntoista tutkimuksen ja 740 potilaan tietoihin.
Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien potilaiden kognitiiviset mielentoiminnot parantuvat tulosten perusteella paremmin kuin verrokkien, jotka eivät ole ohjatussa liikunnassa. Vaikutukset näkyivät jo 12 viikon harjoittelun jälkeen ja varsinkin ryhmissä, joissa yhdistettiin lihas- ja kuntoharjoittelua. Harjoittelu aloitettiin noin 2–3 vuotta sairastumisesta.Liikunta paransi potilaiden tiedonkäsittelyä sekä tarkkaavaisuutta, mutta muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen osalta tulokset olivat epäselvempiä. Tutkimuksissa ei tarkasteltu kaikkia kognitiivisten mielentoimintojen osa-alueita, joten on mahdollista, että vaikutuksia oli muissakin toiminnoissa.Sama tutkijaryhmä teki vastaavan meta-analyysin viisi vuotta sitten ja päätyi siinäkin samansuuntaisiin tuloksiin. Nyt tehdyssä analyysissa oli kuitenkin mukana enemmän tutkimuksia, mikä tekee tuloksista varmempia. Liikunnan tiedetään myös ehkäisevän aivoverenkiertohäiriöiden kehittymistä.Suomessa vuosittain noin 14 000 henkilöä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä 75 prosenttia on aivoinfarkteja. Joka neljäs potilas sairastuu työikäisenä.Uutispalvelu Duodecim (Stroke 2017;DOI:10.1161/STROKEAHA.117.017319)https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.017319

(2017113) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla