Parkinsonin tauti näyttäisi kehittyvän tavallista todennäköisemmin potilaille, jotka potevat metabolista oireyhtymää. Sairastumisriski on sitä suurempi mitä useampia oireyhtymän osatekijöitä potilaalla on.Metabolinen oireyhtymä on yhdistetty Parkinsonin tautiin aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat poikkeuksellisen suureen aineistoon, joka kattaa kaikki yli 40-vuotiaat eteläkorealaiset. Aineisto koostui yli 17 miljoonan ihmisen terveystiedoista. Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa yhdistyvät vyötärölihavuus, poikkeava glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunta sekä kohonnut verenpaine. Siihen liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja yleisen kuolleisuuden riski. Viiden vuoden seurannan aikana hieman yli 44 000 osallistujaa sairastui Parkinsonin tautiin, mutta sairastumiset olivat selvästi yleisempiä metabolista oireyhtymää potevilla. Heidän riskinsä sairastua oli keskimäärin neljänneksen suurempi kuin muiden samanikäisten. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, tupakointi, alkoholin käyttö, painoindeksi, fyysinen aktivisuus ja monia muita taustamuuttujia, jotka olisivat voineet selittää tulokset.Metabolisen oireyhtymän jokainen osatekijä suurensi Parkinson-riskiä erikseen, mutta yhteys voimistui mitä useampia tekijöitä potilaalla oli. Myös ikä oli merkittävä tekijä. Yli 65-vuotiailla metabolinen oireyhtymä liittyi vielä suurempaan sairastumisriskiin kuin nuoremmilla.PLOS Medicine -lehdessä julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä metabolisen oireyhtymän ja elintapojen osuudesta myös Parkinsonin taudin synnyssä. Terveelliset elämäntavat, liikunta, monipuolinen ruoka ja liikakilojen välttäminen voisivat siis ehkäistä lukuisten muiden sairauksien lisäksi myös Parkinsonin tautia. Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 suomalaista. Se on parantumaton, tuntemattomasta syystä johtuva hermostollinen sairaus, joka aiheuttaa mm. vapinaa, lihasjäykkyyttä ja liikkeiden hidastumista. Yleensä tauti todetaan 50–70-vuotiailla.Metabolista oireyhtymää potee joka kolmas keski-ikäinen suomalainen.Uutispalvelu Duodecim(PLOS Medicine 2018;DOI:10.1371/journal.pmed.1002640)https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002640

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla