Parkinsonin tauti näyttäisi kehittyvän tavallista todennäköisemmin potilaille, jotka potevat metabolista oireyhtymää. Sairastumisriski on sitä suurempi mitä useampia oireyhtymän osatekijöitä potilaalla on.Metabolinen oireyhtymä on yhdistetty Parkinsonin tautiin aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat poikkeuksellisen suureen aineistoon, joka kattaa kaikki yli 40-vuotiaat eteläkorealaiset. Aineisto koostui yli 17 miljoonan ihmisen terveystiedoista. Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa yhdistyvät vyötärölihavuus, poikkeava glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunta sekä kohonnut verenpaine. Siihen liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja yleisen kuolleisuuden riski. Viiden vuoden seurannan aikana hieman yli 44 000 osallistujaa sairastui Parkinsonin tautiin, mutta sairastumiset olivat selvästi yleisempiä metabolista oireyhtymää potevilla. Heidän riskinsä sairastua oli keskimäärin neljänneksen suurempi kuin muiden samanikäisten. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, tupakointi, alkoholin käyttö, painoindeksi, fyysinen aktivisuus ja monia muita taustamuuttujia, jotka olisivat voineet selittää tulokset.Metabolisen oireyhtymän jokainen osatekijä suurensi Parkinson-riskiä erikseen, mutta yhteys voimistui mitä useampia tekijöitä potilaalla oli. Myös ikä oli merkittävä tekijä. Yli 65-vuotiailla metabolinen oireyhtymä liittyi vielä suurempaan sairastumisriskiin kuin nuoremmilla.PLOS Medicine -lehdessä julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä metabolisen oireyhtymän ja elintapojen osuudesta myös Parkinsonin taudin synnyssä. Terveelliset elämäntavat, liikunta, monipuolinen ruoka ja liikakilojen välttäminen voisivat siis ehkäistä lukuisten muiden sairauksien lisäksi myös Parkinsonin tautia. Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 suomalaista. Se on parantumaton, tuntemattomasta syystä johtuva hermostollinen sairaus, joka aiheuttaa mm. vapinaa, lihasjäykkyyttä ja liikkeiden hidastumista. Yleensä tauti todetaan 50–70-vuotiailla.Metabolista oireyhtymää potee joka kolmas keski-ikäinen suomalainen.Uutispalvelu Duodecim(PLOS Medicine 2018;DOI:10.1371/journal.pmed.1002640)https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002640

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Avioliitossa ja pitkissä parisuhteissa olevien tiedetään säästyvän monilta sairauksilta muita todennäköisemmin. Nyt tämä on jälleen varmistettu ainakin sydän- ja verisuonitautien sekä aivoverenkiertohäiriöiden osalta. Tuoreessa Heart-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 34 aikaisemman tutkimuksen ja yli kahden miljoonan osallistujan tietoihin.Tulosten mukaan eronneet, ikänsä naimattomana olleet ja leskeytyneet sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin noin 40 prosenttia todennäköisemmin kuin naimisissa olevat. He myös menehtyvät sepelvaltimotautiin, sydänkohtauksiin ja aivoverenkiertohäiriöihin todennäköisemmin.Noin 80 prosenttia sydän- ja verisuonitaudeista liittyy perinteisiin riskitekijöihin, kuten korkeaan ikään, verenpaineongelmiin, diabetekseen ja tupakointiin, mutta loput 20 prosenttia on epäselvempiä tapauksia. Ainakin osa tästä 20 prosentista voikin tulosten valossa selittyä potilaiden parisuhdetilanteella. Tämä olisi hyvä huomioida, kun sairastumisriskejä arvioidaan.Avioliittoon ja pitkiin parisuhteisiin liittyvää suojavaikutusta on selitetty monilla seikoilla, ja luultavasti se on yhdistelmä useita tekijöitä, jotka yhdessä parantavat potilaan ennustetta. Parisuhteessa elävät mm. hakeutuvat hoitoon varhemmin ja noudattavat hoitojaan paremmin kuin yksin elävät. Lisäksi elintavoissa on usein eroja. Uutispalvelu Duodecim(Heart 2018;DOI:10.1136/heartjnl-2018-313005)http://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313005

(2018919) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Uutispalvelu Duodecim esittelee uusimpia lääketieteellisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia syyskuusta alkaen viikoittain ilmestyvinä tiiviinä videouutisina. Uutiset pureutuvat myös ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin lääketieteellisiin teemoihin ja tutkimukseen niiden taustalla.Ensimmäisessä uutiskoosteessa tutustutaan Itämeren ruokavalioon ja kuullaan hyvän fyysisen kunnon vaikutuksista keski-ikäisten miesten eliniän ennusteeseen.Videouutiset ilmestyvät keskiviikkoisin ja niitä voi seurata Uutispalvelun YouTube-kanavalla.

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.