Pessimistinen elämänasenne näyttäisi liittyvän suurempaan vaaraan menehtyä sepelvaltimotautiin, tuore suomalaistutkimus osoittaa. Tutkimus perustuu 2 800 lahtelaisen seurantatietoihin.

Tulosten perusteella pessimistien riski menehtyä sepelvaltimotautiin yksitoistavuotisen seurannan aikana oli noin kaksi kertaa suurempi kuin samanikäisten, joiden elämänasenne oli vähiten synkkä. Tämä havaittiin yhtä lailla miehillä ja naisilla. Osallistujat olivat 52–76-vuotiaita tutkimuksen alkaessa.

Vaikka pessimistit menehtyivät muita todennäköisemmin, optimismi ei suojannut sydäntautikuolemilta. Tämä on yllättävää, sillä aiemmissa tutkimuksissa optimistiseen elämänasenteeseen on liitetty suotuisia terveysvaikutuksia. Ero saattaa johtua siitä, että nyt julkaistussa tutkimuksessa pessimismiä ja optimismia arvioitiin erillisinä asenteina eikä yhden jatkumon ääripäinä, kuten usein tehdään.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tulosten perusteella pessimististä elämänasennetta voisi todennäköisesti käyttää avuksi sydänpotilaiden ennusteen laatimisessa. On myös mahdollista, että pessimismin vähentäminen pienentäisi potilaiden kuolleisuutta, mutta tämän selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mikko Pänkäläisen vetämän tutkimusryhmän tulokset julkaistiin BMC Public Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMC Public Health 2016;DOI:10.1186/s12889-016-3764-8)
http:/dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3764-8

Sisältö jatkuu mainoksen alla