Uudet veren hyytymistä vähentävät lääkkeet ovat tuoreen tutkimuksen mukaan yhtä turvallisia kuin vanhemmat varfariini ja hepariini. Tulos vahvistaa näyttöä uusien lääkkeiden sopivuudesta mm. eteisvärinäpotilaiden hoitoon.

Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 31 tutkimuksen ja 290 000 potilaan tietoihin.

Aineistojen perusteella uudet ns. suorat oraaliset koagulantit eivät aiheuta vakavia maha-suolikanavan verenvuotoja sen enempää kuin varfariini tai pienimolekyylinen hepariini. Tutkimuksissa tarkasteltiin suoria tekijä Xa -estäjiä sekä dabigatraania.

Uudet veren hyytymistä vähentävät lääkkeet voivat helpottaa monien hyytymishoitoa tarvitsevien elämää, koska varfariinin ja muiden K-vitamiinin estoon perustuvien lääkkeiden annostusta pitää säännöllisesti seurata ja korjata, mikä tuottaa ongelmia osalle potilaista. Uudet hyytymisenestolääkkeet ovat kuitenkin kalliita ja myös niihin voi liittyä haittavaikutuksia.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Gastroenterology & Hepatology 2016;DOI:10.1016/S2468-1253(16)30162-5)
www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(16)30162-5/supplemental