Leikkaushoito ei todennäköisesti paranna varhaista ja paikallista eturauhassyöpää sairastavien ennustetta. Verrattuna pelkkään seurantaan leikkauksesta aiheutuu myös enemmän haittoja, tuore tutkimus osoittaa.
Havainnot perustuvat lähes 20 vuotta kestäneeseen seurantaan, jossa 730 eturauhassyöpää sairastavaa miestä satunnaistettiin joko radikaalileikkaukseen tai seurantaryhmään, jossa syövän etenemistä vain seurattiin. Tutkimus perustuu PIVOT-tutkimuksen aineistoihin.
Kahdenkymmenen vuoden seurannan aikana 60 - 70 prosenttia miehistä menehtyi, mutta kuolemantapauksia oli käytännössä saman verran kummassakin ryhmässä. Myöskään erot eturauhassyövästä johtuvissa kuolemissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Radikaalileikkaus ei tulosten perusteella parantanut miesten ennustetta, mutta se aiheutti heille monia haittavaikutuksia. Muun muassa virtsankarkailu, erektiovaikeudet ja seksielämän ongelmat olivat yleisempiä leikkausryhmässä. Toisaalta heidän syöpänsä ei myöskään edennyt niin todennäköisesti ja heille annettiin harvemmin syöpähoitoja kuin pelkässä seurannassa oleville.
Tutkijoiden havainnot viittaavat radikaalileikkausten olevan turhia suurelle osalle paikallista ja varhaista eturauhassyöpää sairastavista, mutta aiemmissa tutkimuksissa on saatu myös leikkaushoitoa tukevia tuloksia. Erot tutkimuksissa saattavat johtua siitä, että osa niistä on aloitettu ennen kuin PSA-tutkimukset yleistyivät eturauhassyövän diagnosoinnissa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa miesten eturauhassyövät oli diagnosoitu PSA-testien varhaisaikoina. PSA-testit ovat kiisteltyjä, sillä valtaosa seulonnoissa löydetyistä syövistä on paikallisia ja hitaasti kasvavia, ja niiden ennuste on yleensä hyvä ilman hoitoakin.
Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpä Suomessa. Siihen kuolee noin 850 miestä joka vuosi. Uusia tapauksia todetaan vuosittain runsaat viisi tuhatta. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta.
Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2017;377:132 - 142)http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1615869

(201782) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Iän myötä tapahtuva lihasten ja fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ei korjaannu D-vitamiinilisiä syömällä, tuore tutkimus osoittaa. D-vitamiinilisien on ajateltu auttavan, koska varsinainen D-vitamiinin vajaus voi aiheuttaa muun muassa lihasheikkoutta ja haitata hermoston lihaskoordinaatiota.Nyt julkaistut tulokset perustuvat satunnaistettuun kaksoissokkokokeeseen, jossa 78 kotonaan asuvalle yli 65-vuotiaalle annettiin puolen vuoden ajan joko D-vitamiinia tai lumevalmistetta. Osallistujat olivat jo fysiikaltaan hauraita tai suhteellisen hauraita, ja heidän veren D-vitamiinipitoisuutensa olivat keskimäärin 37 nmol/l, mikä on vähänlaisesti.

D-vitamiinilisien ansiosta osallistujien veren D-vitamiinipitoisuudet suurenivat huomattavasti, mutta tämä ei näkynyt lainkaan heidän lihaskunnossaan tai fyysisessä toimintakyvyssä. Kaikki osallistujat menestyivät lihaskuntoa ja lihasten rakennetta mittaavissa testeissä yhtä hyvin riippumatta siitä olivatko he saaneet lumetta vai D-vitamiinia.

Tulokset osoittavat, ettei D-vitamiinilisät vahvista iäkkäiden lihaksia ainakaan puolen vuoden kuurina, mutta on silti mahdollista, että pitemmässä seurannassa jotain eroja ilmenisi. Tämän varmistaminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.Tutkimus julkaistiin Journal of Nutrition -lehdessä.

D-vitamiinia syntyy iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta, mutta sitä saa myös ruoasta kuten kalasta sekä vitaminoiduista margariineista ja maitotuotteista.

Uutispalvelu Duodecim(Journal of Nutrition 2018;DOI:10.1093/jn/nxy024)http://doi.org/10.1093/jn/nxy024

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lihavuus ja varsinkin vakava lihavuus aiheuttavat monenlaisia riskejä raskauden aikana. Osa näistä riskeistä pienenisi lihavuusleikkauksen avulla, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan leikkauksen läpikäyneiden raskauksissa saattaa olla tavallista enemmän muita ongelmia.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä, ja se perustuu 2,8 miljoonan naisen terveystietoihin. Naisista 8 400 oli ollut lihavuusleikkauksessa.

Analyysin perusteella lihavuusleikkauksen läpikäyneillä naisilla oli vähemmän raskausdiabetesta, verenpaineongelmia, raskaudenjälkeistä verenvuotoa ja keisarileikkauksia kuin saman verran ennen raskautta painaneilla naisilla, jotka eivät olleet käyneet lihavuusleikkauksessa. Heidän vauvansa olivat myös tavallista harvemmin suurikokoisia raskauden kestoon nähden.

Näistä monista hyödyistä huolimatta samaan aikaan lapsen pienikokoisuus, raskauden aikaiset kasvunhidastumat ja ennenaikaiset synnytykset olivat yleisempiä lihavuusleikatuilla. Lihavuusleikkaus ei vaikuttanut raskausmyrkytyksen eli pre-eklampsian, kohtukuolemien, synnynnäisten epämuodostumien tai vastasyntyneiden kuolemien todennäköisyyteen.Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa sairaalloisen lihaville potilaille, joiden lihavuus on jatkunut vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40. Tämä tarkoittaa 170-senttimetriselle henkilölle vähintään 116 kilon painoa ja 180-senttiselle yli 130 kiloa. Vaikeahoitoista diabetesta tai useita lihavuuteen liittyviä sairauksia potevia leikataan kuitenkin jo, kun painoindeksi ylittää 35.

Uutispalvelu Duodecim(American Journal of Obstetrics & Gynecology 2018;DOI:10.1016/j.ajog.2018.02.003)https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.02.003

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.