Aikuistyypin diabetekseen voi liittyä muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä, mutta myös aivomuutoksia, jotka on yhdistetty dementian kehittymiseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä haitallinen kehityskulku koskee erityisesti lihavia ja ylipainoisia diabeetikoita.
Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä myös lihavuus on yhdistetty samankaltaisiin aivomuutoksiin ja kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen, mutta lihavuuden ja diabeteksen yhteisvaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Eteläkorealaiseen aineistoon perustuva tutkimus julkaistiin Diabetologia-lehdessä, ja siihen osallistui 150 potilasta. Potilaista kolmannes oli lihavia ja poti aikuistyypin diabetesta, kolmannes oli normaalipainoisia diabeetikoita ja kolmannes normaalipainoisia ja terveitä.
Aivojen magneettikuvauksissa diabeetikoiden aivokuorissa havaittiin monin paikoin ohenemista verrattuna terveiden aivoihin. Muutokset olivat myös suurempia lihavilla kuin normaalipainoisilla diabetespotilailla. Muutoksia oli varsinkin aivojen ohimolohkoissa, tutkijat havaitsivat. Ohimolohkot ovat tärkeitä mm. muistitoimintojen kannalta.
Havainnot olivat samansuuntaisia testeissä, joissa selvitettiin potilaiden muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä.
Tulokset pitää vielä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti diabeteksen ja lihavuuden voivan yhdessä altistaa muistisairauksien kehittymiselle. Tulokset korostavat myös lihavuuden vähentämisen tärkeyttä diabeetikoiden hoidossa.
Suomalaisista arviolta 1,5 miljoonaa on ylipainoisia ja noin 650 000 lihavia. Aikuistyypin eli tyypin 2 diabetesta sairastaa noin 500 000 suomalaista. Lihavuus on aikuistyypin diabeteksen merkittävin riskitekijä.
Uutispalvelu Duodecim
(Diabetologia 2017;doi:10.1007/s00125-017-4266-7)http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4266-7

(2017515)

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla