Aivotärähdykset saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan suurentaa riskiä sairastua dementiaan myöhemmin elämässä. Aivotärähdykset ovat lieviä aivovammoja, ja aivovammat on aiemminkin yhdistetty dementiariskiin. Tulokset julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.Tutkimukseen osallistui 180 000 yhdysvaltalaista, keskimäärin 50-vuotiasta aivovamman saanutta sotaveteraania sekä yhtä monta tervettä verrokkia.Keskimäärin nelivuotisen seurannan aikana dementiaan sairastui hieman alle kolme prosenttia terveistä, mutta kuusi prosenttia aivovamman saaneista. Kun analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, aivotärähdykset eli lievät aivovammat liittyivät noin 2,5-kertaiseen ja vakavat aivovammat 4-kertaiseen sairastumisriskiin. Yhteydet havaittiin riippumatta siitä olivatko potilaat menettäneet tajuntansa vammautuessaan.

Viime aikoina aivovammojen ja dementian yhteydestä on saatu lisää näyttöä useammassakin tutkimuksessa. Tanskalaistutkijat havaitsivat hiljattain dementiariskin suureksi varsinkin vammautumista seuraavan puolen vuoden aikana. Ruotsalaistutkimuksessa riskin havaittiin pienenevän vähitellen, mutta osalla potilaista dementiariski näkyi vielä 30 vuotta myöhemminkin.Aivovammat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma ja WHO:n mukaan niiden aiheuttamat kuolemat ja pitkäaikaissairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Eriasteisia muistisairauksia potee arviolta 50 miljoonaa ihmistä.

Uutispalvelu Duodecim(JAMA Neurology 2018;DOI:10.1001/jamaneurol.2018.0815)https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2679879

(201864) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.