Nykyisin tunnetaan ainakin 50 geenimuotoa, jotka altistavat niitä kantavat sepelvaltimotaudille. Tuoreen tutkimuksen mukaan geneettisesti alttiiden ei kuitenkaan kannata lannistua, sillä he voivat pienentää riskejään omaksumalla terveellisiä elintapoja.

Tutkimuksen perusteella korkeassa geneettisessä sairastumisvaarassa olevat sairastuvat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin henkilöt, joiden perinnöllinen riski on pieni. Heidän sairastumisriskinsä oli kuitenkin jopa 50 prosenttia pienempi, jos he olivat omaksuneet keskeisiä terveelliseksi tiedettyjä elämäntapoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että geneettisesti suuressa vaarassa olevista ja epäterveellisesti elävistä 10 prosenttia sairastuu sepelvaltimotautiin kymmenen vuoden sisällä, kun terveellisemmin elävistä sairastuu vain 5 prosenttia.

Tutkimuksen tulokset ovat tervetullut osoitus elämäntapojen merkityksestä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä myös potilailla, joiden riski sairastua on suuri geneettisen alttiuden vuoksi.

Tulokset julkaistiin New England Medical Journalissa, ja ne perustuvat yhteensä yli 55 000 osallistujan terveystietoihin. Tiedot koottiin kolmesta tutkimuksesta.

Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2016;DOI:10.1056/NEJMoa1605086)
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1605086

Masennusta potevat ovat tavallista suuremmassa vaarassa menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tämä havaitaan suomalaispotilailla, jotka ovat masentuneet jo ennen syöpä- tai sydäntautidiagnooseja.

Tulosten perusteella sydän- ja verisuonitauteihin sairastuvan riski menehtyä seurannan aikana oli 34 prosenttia suurempi, jos hän oli jo aiemmin sairastunut masennukseen. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuvat masennuspotilaat menehtyivät puolestaan 26 prosenttia ja syöpädiagnoosin saavat 10 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät poteneet masennusta. Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka masennus on yhdistetty sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään ennenkin, masennusta jo pitempään poteneiden ennusteesta on tiedetty vähemmän. Vakava sairastuminen voi myös laukaista masennuksen, joten yhteys voi kulkea myös toiseen suuntaan.
Tutkimus perustuu satunnaisotokseen kaikista vuosina 1987–2007 Suomessa asuneista 25-vuotiaista. Vuosina 1998–2012 heistä 108 000 sairastui ensimmäistä kertaa sydän- ja verisuonitautiin, 69 000 aivoverenkiertohäiriöön ja 114 000 syöpään. Masennus pääteltiin 2–3 vuotta aikaisemmin tehtyjen masennuslääkeostosten perusteella.
Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2018;DOI:10.1136/jech-2017-210206)http://jech.bmj.com/content/early/2018/02/26/jech-2017-210206

(2018322) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Äidin pituudella saattaa olla vaikutusta siihen, miten todennäköisesti hänelle kehittyy pre-eklampsia eli raskausmyrkytys raskauden aikana. Norjalaisaineistoon perustuvat havainnot vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä.
Tulokset julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja niiden perusteella yli 172-senttimetristen äitien sairastumisriski on neljänneksen pienempi kuin alle 164-senttimetristen.

Äidin pituus on aiemminkin yhdistetty pre-eklampsiariskiin, mutta tutkimuksista on ollut vaikea päätellä, johtuuko yhteys pituudesta vai elintavoista ja elinoloista, jotka vaikuttavat äidin pituuteen. Varakkaat ja hyvää ravintoa saavat kasvavat pitemmiksi, joten tämä voi osaltaan selittää ilmiötä. Pitkät ihmiset ovat myös keskimäärin korkeammin koulutettuja ja paremmissa töissä, tutkimuksista tiedetään.
Nyt julkaistussa tutkimuksessa asiaa pyrittiin selventämään huomioimalla lapsen isän pituus. Isän pituuden ajateltiin viittaavan vanhempien yhteiseen korkeaan sosioekonomiseen asemaan. Jos isän pituus olisi yhteydessä pre-eklampsiariskiin, myös äitiä koskeva yhteys selittyisi mahdollisesti perheen asemalla. Tällaista yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt, mikä tutkijoiden mielestä vahvistaa näyttöä äidin pituuden merkityksestä.Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja se perustuu hieman alle 100 000 vuosina 1999–2008 synnyttäneen äidin ja heidän puolisoidensa terveystietoihin.

Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan. Tapauksia todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800:lla raskaana olevista naisista. Pre-eklampsia voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapen puutetta ja jopa sikiökuolemia.Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2018;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477)https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477

(2018322) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.