Psykoosiin sairastuvien tulisi lopettaa kannabiksen käyttö tai ainakin vähentää sitä huomattavasti. Käytön jatkaminen suurentaa huomattavasti psykoosin uusiutumisen vaaraa.

Tiedot perustuvat brittitutkimukseen, johon värvättiin 256 ensimmäisen kerran psykoosiin sairastunutta 18–65-vuotiasta potilasta. Tutkijat selvittivät, miten usein potilaat käyttivät kannabista sairastumisen jälkeen, mutta myös kannabiksen vahvuuden.

Potilaista 25 prosenttia jatkoi kannabiksen käyttöä, 20 prosenttia oli lopettanut ja 40 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt säännöllisesti.

Kun potilaita seurattiin kahden vuoden ajan ensimmäisestä sairastumisesta, psykoosi uusiutui selvästi todennäköisimmin potilailla, jotka olivat jatkaneet kannabiksen käyttöä. Päivittäin polttavista ja vahvoja kannabislajikkeita käyttävistä jopa 58 prosenttia sairastui uudelleen.

Säännöllisesti kannabista käyttäneiden, mutta sairastumisen jälkeen käytön lopettaneiden riskit olivat kaikista pienimmät. Silti heistäkin 24 prosenttia sairastui uudelleen.

Aiemmissa tutkimuksissa kannabis on yhdistetty psykoosien kehittymiseen ja on todennäköisesti riskitekijä varsinkin nuorilla ja psykooseille jo valmiiksi alttiilla henkilöillä.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2016;DOI:10.1016/S2215-0366(16)30188-2)
http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30188-2

Tyypin 1 diabetesta eli niin sanottua nuoruustyypin diabetesta potevat sairastuvat tavallista herkemmin myös sydämen eteisvärinään. Riski koskee varsinkin naispotilaita, ruotsalaistutkimus osoittaa. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö.
Laajoihin rekisteriaineistoihin perustuvan tutkimuksen mukaan tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen riski sairastua eteisvärinään on 50 prosenttia suurempi ja miehen 13 prosenttia suurempi kuin terveen samanikäisen.
Eteisvärinään sairastuivat varsinkin potilaat, joiden sokeriaineenvaihdunta oli heikolla tolalla. Myös munuaiskomplikaatioista kärsivät olivat alttiita sairastumaan.
Eteisvärinän ja tyypin 1 diabeteksen yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu tätä ennen. Havainnot eivät kuitenkaan ole yllättäviä, sillä tyypin 1 diabetes altistaa monille sydän- ja verisuonitautioireille.
Tutkimus perustuu 36 000 diabeetikon ja 180 000 terveen verrokin rekisteritietoihin vuosilta 2001–2013.
Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Se suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.
Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 suomalaista. Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Diabetes & Endocrinology 2017;DOI:10.1016/S2213-8587(17)30262-0)https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30262-0

(20171018) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Huomattavasti heikentynyt hajuaisti voi iäkkäillä olla ensimmäisiä merkkejä kehittymässä olevasta dementiasta. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainnot vahvistavat viimevuosina kertynyttä tutkimusnäyttöä hajuaistin heikkenemisen ja muistisairauksien yhteydestä.

Havainnot perustuvat viisivuotiseen tutkimukseen, jossa hajuaisti testattiin kolmeltatuhannelta 57–85-vuotiaalta. Testissä osallistujia pyydettiin tunnistamaan viisi eri hajua – piparminttu, kala, appelsiini, ruusu ja nahka.

Osallistujista suurin osa tunnisti 4–5 hajua, mutta kolmella prosentilla oli huomattavia vaikeuksia. Heistä osa ei tunnistanut yhtäkään hajua ja osa vain yhden tai kaksi.

Kun tutkijat viisi vuotta myöhemmin selvittivät, keille osallistujista oli kehittynyt dementia, he havaitsivat hajuaistinsa menettäneistä käytännössä kaikkien sairastuneen. Yhden tai kaksi hajua tutkimuksen alussa tunnistaneista oli heistäkin sairastunut lähes 80 prosenttia.

Hiljattain julkaistussa katsaustutkimuksessa hajuaistin heikkeneminen yhdistettiin varsinaisen dementian lisäksi myös lievempään muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymään. On myös näyttöä samanlaisesta yhteydestä Parkinsonin tautiin sairastuvilla.

Tutkijat eivät vielä tiedä, miksi hajuaistin heikkeneminen ennakoi sairastumisia, mutta todennäköisesti se kuvastaa elimistön ja terveydentilan laajempaa heikkenemistä.
Uutispalvelu Duodecim (Journal of the American Geriatrics Society 2017)http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1532-5415

(20171018) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.