Eteisvärinän hoidossa käytettävä sydämen katetriablaatio on tehokas hoito ja sitä on pidetty hyvin turvallisena. Tuoreen saksalaistutkimuksen perusteella toimenpide saattaa kuitenkin aiheuttaa komplikaatioita useammin kuin on uskottu.Saksalaiset tekivät havaintonsa tarkastelemalla kaikkien vuonna 2014 Saksassa katetriablaatiolla hoidettujen potilaiden rekisteritietoja. Potilaita oli yli 33 000.Katetriablaatiossa sydämen sähköistä toimintaa muokataan verisuoniteitse tehtävällä sydämen sisäisellä toimenpiteellä. Operaatiolla eristetään eteislihassäikeitä, jotka sotkevat sydäneteisten sähköistä toimintaa, jolloin sähköinen aktiivisuus säilyy järjestyneenä.Tulosten perusteella vasemman sydäneteisen katetriablaatioissa 12–14 prosentissa tapahtui jokin komplikaatio, mikä on selvästi enemmän kuin on uskottu. Vakavia komplikaatioita sattui 4–7 prosentissa toimenpiteitä. Aiempien tutkimusten perusteella komplikaatioita on ajateltu tapahtuvan vain 1–8 prosentilla ja vakavia komplikaatioita 4 prosentilla potilaista.

Edellä mainitut luvut koskevat eteisvärinöitä, mutta eteislepatuspotilailla luvut olivat hieman erilaiset. Komplikaatioita oli heillä kaiken kaikkiaan vähemmän, vain 10 prosentissa tapauksista, mutta vakavia komplikaatioita ilmaantui yli 7 prosentille.Viime vuosina katetriablaatioita on alettu tehdä entistä iäkkäämmille ja sairaammille potilaille, mikä tutkijoiden mukaan saattaa selittää nyt saatuja tuloksia. Tässä aineistossa komplikaatioita saaneilla oli usein muun muassa muita sydän- ja verisuonitauteja sekä keuhkosairauksia. Komplikaatioita oli vähiten potilailla, jotka hoidettiin sairaaloissa, joissa tehtiin paljon katetriablaatioita. Toimenpiteet olisikin hyvä keskittää osaaviin keskuksiin. Tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.
Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias, mutta sairastumisen todennäköisyys kasvaa iän myötä. Eteisvärinä suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.Uutispalvelu Duodecim(European Heart Journal 2018;DOI:10.1093/eurheartj/ehy-452)https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj...

(201888) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lihavuus suurentaa ja laihtuminen pienentää myös nuorten aikuisten riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tuore tutkimus osoittaa. Tulos vahvistaa entisestään näyttöä liikakilojen ja sydänvaivojen yhteyksistä. Tulokset perustuvat 2,6 miljoonan kolmekymppisen miehen ja naisen yhdeksänvuotiseen seurantaan.Etelä-Koreassa tehty tutkimus osoitti lihavien sairastuvan sydäninfarktiin ja sepelvaltimotautiin 1,5–2 kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisten. Lievempi ylipainoisuus liittyi sekin suurentuneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Myös muutokset painossa vaikuttivat sairastumisriskeihin. Varsinaista seurantaa edeltävien vuosien aikana laihtuneiden sairastumisriski oli noin kolmanneksen pienempi ja samana aikana normaalipainoisesta lihavaksi tulleiden kolmanneksen suurempi kuin normaalipainoisena pysyneiden. Sepelvaltimotauti aiheuttaa globaalisti noin kahdeksan miljoonaa kuolemaa vuodessa ja kuolleisuuden uskotaan nousevan lähivuosina. Lihavuuden yleistymisellä on tässä suuri merkitys.Suomalaisaikuisista yli puolet on vähintään ylipainoisia (painoindeksi yli 25) ja joka viides täyttää varsinaisen lihavuuden (painoindeksi vähintään 30) kriteerit. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi: 78 kg / (1,70 m × 1,70 m) = painoindeksi 27.Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Internal Medicine 2018;178:1060–1086) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2684478

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jos kehitys jatkuu nykyisellään, naisten keuhkosyöpäkuolemat voivat yleistyä jopa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, tutkijat arvioivat. Samaan aikaan esimerkiksi rintasyöpäkuolleisuuden uskotaan vähentyvän noin 10 prosenttia. Tiedot perustuvat 52 maata kattavaan analyysiin, joka julkaistiin Cancer Research -lehdessä.Analyysin perusteella tutkijat uskovat keuhkosyövän tappavan vuonna 2030 vuosittain noin 16 naista sadastatuhannesta, kun vuonna 2015 siihen kuoli 11 naista sadastatuhannesta. Suurimmat lisäykset nähdään Euroopassa ja Oseaniassa, missä naisten tupakointi on ollut yleistä pitkään. Muualla maailmassa, missä naisten tupakointi alkoi yleistyä vasta myöhemmin, muutokset ovat toistaiseksi maltillisempia.Rintasyöpäkuolleisuuden tutkijat arvioivat laskevan hieman, noin 10 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 rintasyöpään menehtyi keskimäärin 16 naista sadastatuhannesta, mutta vuonna 2030 luku on nykykehityksellä 15 sadastatuhannesta. Rintasyöpä on yleistymässä Aasiassa ja vähentymässä Euroopassa, mikä luultavasti kuvastaa muutoksia elintavoissa, tutkijat kirjoittavat.Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 1 600 miestä ja 800 naista. Valtaosa keuhkosyövistä johtuu tupakasta.Uutispalvelu Duodecim(Cancer Research 2018;DOI:10.1158/0008-5472.CAN-18-0187)http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/15/4436

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.