Pitkään kestävä runsas alkoholinkäyttö on tunnettu muistisairauksien riskitekijä, mutta vähemmän tiedetään kohtuullisen alkoholinkäytön vaikutuksista varsinkin potilailla, joilla on jo todettu muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen lievää heikentymää.

Tuoreessa yhdysvaltalaistutkimuksessa asiaa tutkittiin seuraamalla kuuden vuoden ajan runsasta 3 000 keskimäärin 78-vuotiasta, joista 500:lla oli todettu kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää.Tulosten perusteella lievää kognitiivista mielentoimintojen heikentymää potevien muistitestitulokset huononivat seurannan aikana enemmän, jos he joivat viikoittain yli 14 alkoholiannosta. Tämä havaittiin verrattuna korkeintaan yhden annoksen viikossa nauttiviin. Sama havaittiin myös osallistujilla, jotka eivät käyttäneet lainkaan alkoholia. Täysraittiuteen liitetty vaikutus saattaa selittyä sillä, että heidän joukossaan on myös entisiä alkoholisteja, joiden sairastumisriskit voivat olla koholla aiemman suurkulutuksen vuoksi.Osallistujilla, joilla ei ollut kognitiivista heikentymää, säännöllinen mutta kohtuullinen alkoholinkäyttö liittyi pienempään dementiariskiin verrattuna harvempaan, mutta suurempiannoksiseen käyttöön.Havainnot viittaavat kohtuullisen ja vähäisen alkoholinkäytön olevan todennäköisesti turvallista iäkkäille myös sen jälkeen, kun heillä on todettu lievää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää. Alkoholi voi kuitenkin altistaa monille sairauksille, joten kenenkään ei kannata lisätä alkoholin juomista terveyshyötyjen toivossa.Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet mahdollisesti jopa 200 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia. Kognitiivisilla eli tiedonkäsittelyn oireilla tarkoitetaan ongelmia, jotka ilmenevät tiedonkäsittelyn osa-alueiden heikentymisenä. Tällaisia ovat mm. tarkkaavuus, toiminnanohjaus, päättelytoiminnot, orientaatio, kielelliset toiminnot, muistitoiminnot ja motoriikka.Muistisairaudet ovat yleistyneet huomattavasti ja jatkavat yleistymistä jatkossakin. Koko maailmassa on tällä hetkellä arviolta 50 miljoonaa muistisairasta.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Network Open 2019;2:e1910319)https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.10319

(2019930) 2019 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla