Aikuistyypin diabetesta sairastavien kannattaisi kokeilla kolmen päivittäisen aterian sijaan kuutta, tuore tutkimus osoittaa. Tämä voisi parantaa heidän glukoosiaineenvaihduntaansa.Tutkimus esiteltiin eurooppalaisen EASD-diabetesjärjestön vuosittaisessa tapaamisessa, ja se perustuu 47 ylipainoisen aikuistyypin diabeetikon tai ns. esidiabetesta potevan kokeeseen.
Osana tutkimusta potilaat söivät kolmen kuukauden ajan ruokansa joko kolmella tai kuudella aterialla muuttamatta kuitenkaan päivittäistä energiansaantiaan. Kolmen kuukauden jälkeen osallistujat vaihtoivat ruokailurytmiään niin, että kaikki kävivät läpi sekä kolmen että kuuden aterian jaksot.
Osallistujien paino pysyi ennallaan tutkimuksen ajan, mutta suotuisia muutoksia havaittiin glukoositasapainossa ja nälän tunteessa. Kuuden aterian jaksolla potilaiden HbA1c-tasot olivat alhaisemmat ja he saivat parempia tuloksia glukoosirasituskokeessa. Esidiabeetikkojen ryhmässä havaittiin suotuisia vaikutuksia insuliinitasoihin. Kaikki osallistujat kokivat myös olevansa kylläisempiä ja vähemmän nälkäisiä syödessään kuusi ateriaa päivässä.
Tutkimuksen tulokset pitää varmistaa suuremmissa tutkimuksissa, mutta ne viittaavat ruokailurytmin voivan vaikuttaa ylipainoisten diabeetikoiden sokeriaineenvaihduntaan. Ruokailurytmin muuttaminen voisi auttaa varsinkin diabetespotilaita, joiden on vaikea laihduttaa.
Uutispalvelu Duodecim
(European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting 2017)http://tonykirby.com/diabetes/abstractthreemeals.pdf

(2017928) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.