Masennusta sairastavat tulevat vanhemmiksi muita epätodennäköisemmin ja heidän lapsilukunsa jää pienemmäksi, tuore suomalaistutkimus osoittaa.Tulokset julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä, ja niiden perusteella masennusta potevat miehet hankkivat lapsia 33 prosenttia epätodennäköisemmin kuin samanikäiset miehet, jotka eivät sairasta masennusta.Sama havaittiin naisilla, mutta yhteys koski vain vakavaa masennusta potevia. He tulivat äidiksi 15 prosenttia epätodennäköisemmin kuin muut naiset.Masennusta sairastavien lapsiluku jäi pienemmäksi kuin muiden ja kaikki yhteydet olivat voimakkaampia potilailla, joiden masennus oli alkanut nuorella iällä. Yhteydet olivat myös sitä voimakkaampia mitä vakavampia masennusoireet olivat.Potilaiden koulutustaso vaikutti tuloksiin niin, että masennus liittyi pienempään vanhemmuuden todennäköisyyteen ja lapsilukuun keskiasteen tai korkeamman koulutuksen hankkineilla. Vain peruskoulutason koulutuksen suorittaneilla miehillä masennus ei liittynyt lasten hankkimiseen ja naisilla yhteys kääntyi toisen suuntaiseksi. Vähänkoulutetut masentuneet naiset tulivat äideiksi muita todennäköisemmin ja heidän lapsilukunsa oli todennäköisesti suurempi.

Yhteydet havaittiin riippumatta monista taustamuuttujista, mutta osittain ne selittyivät päihdeongelmilla ja psykooseilla, jotka ovat keskimääräistä yleisempiä masennuspotilailla.

Tutkijat korostavat, ettei tulosten perusteella voi varmuudella sanoa, että yhteydet johtuvat vain ja ainoastaan masennuksesta. Masennus on kuitenkin todennäköisesti yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti mies tai nainen saa lapsia. Tutkimuksessa käytettiin rekistereitä, joista poimittiin tietoja 1,4 miljoonasta suomalaisesta eli kaikista Suomessa vuosina 1960–1980 syntyneistä. Tiedot masennusdiagnooseista ja lapsiluvusta saatiin nekin rekistereistä.Masennusta sairastaa noin 6 prosenttia suomalaisista. Uutispalvelu Duodecim(American Journal of Obstetrics & Gynecology 2023;228:211:e1–11)https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.10.016

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

(000.000) 2023 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla