Paljon kalaa ja muita mereneläviä nauttivat harrastavat useammin seksiä ja tulevat myös raskaaksi nopeammin kuin muut pariskunnat. Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat merenelävien voivan parantaa miesten ja naisten hedelmällisyyttä.Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa 500 raskautta yrittävää mies–naisparia piti kirjaa ruokavaliostaan vuoden ajan tai raskauteen saakka.Kun ruokavaliotiedot tutkimuksen lopuksi analysoitiin, tutkijat havaitsivat mereneläviä ainakin kahdesti viikossa nauttivien tulleen raskaaksi nopeammin kuin pariskuntien, jotka söivät mereneläviä korkeintaan kerran tai pari kuukaudessa.Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vuoden sisällä 92 prosenttia mereneläviä paljon syövistä tuli raskaaksi, kun muista pariskunnista raskaaksi tuli 79 prosenttia. Yhteydet havaittiin erikseen naisilla ja miehillä sekä pariskunnilla yhdessä tarkasteltuna.Paljon mereneläviä nauttivat olivat yhdynnässä viidenneksen useammin, mikä selitti osan tuloksista, mutta ei kaikkea. Tutkijat pitävät aiempien tutkimusten valossa mahdollisena, että kalan ja muiden merenelävien terveelliset rasvat voivat edistää hedelmällisyyttä. On myös mahdollista, että kalaa ruokavaliossaan suosivat elävät muutenkin terveellisesti, mikä puolestaan edistää raskaaksi tulemista. Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.Uutispalvelu DuodecimThe Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2018;103:2680–2688)https://doi.org/10.1210/jc.2018-00385

(2018711) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydänoireiden ja rintakipujen takia lääkäriin hakeutuneille kannattaisi todennäköisesti tehdä myös tietokonetomografiaa hyödyntävä angiografia. Tavallisten tutkimusten ohessa tehtynä se näyttäisi parantavan potilaiden ennustetta ja pidentävän heidän elinikäänsä.Tietokonetomografia-angiografia on jo osoitettu hyväksi lisäavuksi sepelvaltimotaudin diagnosoinnissa, mutta sen pitempiaikaiset hyödyt on ollut selvittämättä. Nyt julkaistut tulokset perustuvat runsaan 4 100 potilaan viisivuotiseen seurantaan.Kun tietokonetomografia-angiografiaan satunnaistettuja verrattiin vain tavanomaista hoitoa saaneisiin, heidän riskinsä sairastua sydäninfarktiin tai menehtyä sepelvaltimotautiin oli noin 40 prosenttia pienempi. Tietokonetomografia-angiografiassa olleille tehtiin seurannan alkupuolella enemmän invasiivisia angiografioita ja revaskularisaatioita, mutta vuosien mittaan erot kaventuivat ja viiden vuoden kohdalla ryhmien välillä ei ollut enää eroja. Tietokonetomografiassa olleille annettiin sen sijaan enemmän ennaltaehkäisevää ja rasitusrintakipua lievittävää hoitoa.Havainnot vahvistavat näyttöä tietokonetomografia-angiografian hyödyistä sydänsairauksien toteamisessa ja osoittavat sen todennäköisesti tarkentavan sepelvaltimotautidiagnooseja. Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.Uutispalvelu Duodecim(New England Journal of Medicine 2018;DOI:10.1056/NEJMoa1805971)http://doi.org/10.1056/NEJMoa1805971

(2018917) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Hyvä fyysinen kunto keski-iässä ehkäisee sydänsairauksien ja muun muassa dementian kehittymistä, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tarkoittaa myös pitempää elinikää.Vastaavia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta nyt julkaistut havainnot perustuvat 46 vuotta kestäneeseen seurantaan, mikä on huomattavasti pitempi kuin valtaosassa tutkimuksia. Tutkimukseen osallistui 5 100 keskimäärin 49-vuotiasta miestä. Seurannan aikana heistä 92 prosenttia menehtyi.Osallistujien fyysinen kunto arvioitiin tutkimuksen alussa kuntopyöräkokeella. Tämän kokeen perusteella heikoimmassa kunnossa olevat menehtyivät 2–3 vuotta nuorempina kuin kohtalaisen hyvässä kunnossa olevat. Ero oli vielä suurempi verrattuna osallistujiin, jotka olivat erittäin hyvässä kunnossa. He elivät jopa keskimäärin viisi vuotta pitempään, tulokset osoittivat.Tulokset pysyivät ennallaan senkin jälkeen, kun analyysista suljettiin pois ensimmäisen kymmenen seurantavuoden aikana menehtyneet. Yhteydet koskivat sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia sekä kokonaiskuolleisuutta.Havainnot vahvistavat näyttöä liikunnan halki elämän kattavasta vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Aiemmissa tutkimuksissa terveyshyötyjä on saanut, vaikka liikunnan aloittaisi vasta kuusikymppisenä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American College of Cardiology 2018;72: 996–998)http://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.045

(2018917) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.