Aivotärähdyksen eli lievän aivovamman oireet paranevat yleensä muutamassa viikossa, mutta osalla oireet jatkuvat pitempään. Etenkin toistuvat vammat voivat johtaa aivotärähdyksen jälkeiseen oireyhtymään ja oireiden jatkumiseen. Näiden potilaiden oireiden vakavuutta voidaan arvioida mittaamalla tiettyjen aivovaurioista kertovien merkkiaineiden pitoisuudet, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Tutkimukseen osallistui kuusitoista aivotärähdyksen jälkeistä oireyhtymää potevaa ammattijääkiekkoilijaa ja 15 tervettä verrokkia. Kiekkoilijoista yhdeksän oireet olivat jatkuneet yli vuoden ja loput olivat palanneet kaukaloon vuoden sisällä vammasta.

Kun osallistujilta kerätyistä selkäydinnäytteistä mitattiin keskeisiä keskushermostovaurioista kertovia merkkiaineita, kahden merkkiaineen pitoisuuksissa havaittiin jääkiekkoilijoilla poikkeavuuksia. Nämä olivat NFL-neurofilamenttiproteiini, jonka pitoisuus oli suurentunut, ja beeta-amyloidiproteiini, jonka pitoisuus oli pienentynyt. Erot havaittiin verrattuna terveisiin, mutta myös verrattaessa pitkittyneitä oireita potevia pelaajiin, joiden oireet olivat menneet ohi vuodessa.

Kyseiset merkkiaineet on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty aivojen valkoisen aineen vaurioihin sekä mm. Alzheimerin tautiin.

Ruotsalaisten havainnot perustuvat pieneen aineistoon, joten ne pitää varmistaa lisätutkimuksissa. Havainnot ovat kuitenkin kiinnostavia, sillä tällä hetkellä lääkäreillä ei ole keinoja selvittää, miten pahat aivotärähdyksen jälkeistä oireyhtymää potevan aivovammat ovat, ja ketkä potilaat ovat suurimmassa vaarassa saada pysyviä aivovaurioita.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Neurology 2016;DOI:10.1001/jamaneurol.2016.2038)
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.2038

Masennusta potevat ovat tavallista suuremmassa vaarassa menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tämä havaitaan suomalaispotilailla, jotka ovat masentuneet jo ennen syöpä- tai sydäntautidiagnooseja.

Tulosten perusteella sydän- ja verisuonitauteihin sairastuvan riski menehtyä seurannan aikana oli 34 prosenttia suurempi, jos hän oli jo aiemmin sairastunut masennukseen. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuvat masennuspotilaat menehtyivät puolestaan 26 prosenttia ja syöpädiagnoosin saavat 10 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät poteneet masennusta. Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka masennus on yhdistetty sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään ennenkin, masennusta jo pitempään poteneiden ennusteesta on tiedetty vähemmän. Vakava sairastuminen voi myös laukaista masennuksen, joten yhteys voi kulkea myös toiseen suuntaan.
Tutkimus perustuu satunnaisotokseen kaikista vuosina 1987–2007 Suomessa asuneista 25-vuotiaista. Vuosina 1998–2012 heistä 108 000 sairastui ensimmäistä kertaa sydän- ja verisuonitautiin, 69 000 aivoverenkiertohäiriöön ja 114 000 syöpään. Masennus pääteltiin 2–3 vuotta aikaisemmin tehtyjen masennuslääkeostosten perusteella.
Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2018;DOI:10.1136/jech-2017-210206)http://jech.bmj.com/content/early/2018/02/26/jech-2017-210206

(2018322) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Äidin pituudella saattaa olla vaikutusta siihen, miten todennäköisesti hänelle kehittyy pre-eklampsia eli raskausmyrkytys raskauden aikana. Norjalaisaineistoon perustuvat havainnot vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä.
Tulokset julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja niiden perusteella yli 172-senttimetristen äitien sairastumisriski on neljänneksen pienempi kuin alle 164-senttimetristen.

Äidin pituus on aiemminkin yhdistetty pre-eklampsiariskiin, mutta tutkimuksista on ollut vaikea päätellä, johtuuko yhteys pituudesta vai elintavoista ja elinoloista, jotka vaikuttavat äidin pituuteen. Varakkaat ja hyvää ravintoa saavat kasvavat pitemmiksi, joten tämä voi osaltaan selittää ilmiötä. Pitkät ihmiset ovat myös keskimäärin korkeammin koulutettuja ja paremmissa töissä, tutkimuksista tiedetään.
Nyt julkaistussa tutkimuksessa asiaa pyrittiin selventämään huomioimalla lapsen isän pituus. Isän pituuden ajateltiin viittaavan vanhempien yhteiseen korkeaan sosioekonomiseen asemaan. Jos isän pituus olisi yhteydessä pre-eklampsiariskiin, myös äitiä koskeva yhteys selittyisi mahdollisesti perheen asemalla. Tällaista yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt, mikä tutkijoiden mielestä vahvistaa näyttöä äidin pituuden merkityksestä.Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja se perustuu hieman alle 100 000 vuosina 1999–2008 synnyttäneen äidin ja heidän puolisoidensa terveystietoihin.

Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan. Tapauksia todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800:lla raskaana olevista naisista. Pre-eklampsia voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapen puutetta ja jopa sikiökuolemia.Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2018;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477)https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477

(2018322) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.