Monet lääkkeet voivat heikentää luustoa tai altistaa kaatumisille ja sitä kautta myös lonkkamurtumille. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella riskit ovat merkittäviä varsinkin iäkkäillä potilailla, jotka ovat usealla lääkityksellä samaan aikaan.

Yli 2,6 miljoonan keskimäärin 77-vuotiaan rekisteritietojen avulla tutkijat havaitsivat lonkkamurtumariskin olevan kaksinkertainen potilailla, jotka käyttivät yhtä lonkkamurtumariskiin liitettyä lääkettä. Kaksi saman aikaista lääkitystä liittyi puolestaan kolminkertaiseen ja kolme lääkitystä noin viisinkertaiseen lonkkamurtumariskiin, kun vertailukohtana olivat ikätoverit, jotka eivät käyttäneet murtumariskiä suurentavia lääkkeitä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkiaan 21 lääkettä, jotka on yhdistetty suurentuneeseen murtumariskiin. Tiettyjen lääkkeiden yhdistelmät olivat erityisen riskaabeleja. Esimerkiksi serotoniinin takaisinoton estäjiä yhdessä bentsodiatsepiinien kanssa käyttävät tai opioideja sekä happosalpaajia tai rauhoittavia unilääkkeitä samaan aikaan käyttävät olivat lonkkamurtumien vaarassa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhdysvaltalaisten tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat monien iäkkäiden olevan suurentuneessa lonkkamurtumien vaarassa lääkitystensä vuoksi. Monilla nämä riskit todennäköisesti saataisiin pienemmiksi muuttamalla lääkityksiä, tutkijat kirjoittavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tilastojen mukaan yli 65-vuotiaista noin 30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa ja joka seitsemäs kaatuilee useamman kerran vuodessa. Suomessa hoidetaan leikkauksella noin 6 000 lonkkamurtumaa vuosittain. Lonkkamurtuma heikentää liikunta- ja toimintakykyä ja vain noin joka toisen toimintakyky palaa murtumaa edeltävälle tasolle.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Network Open 2019;2:e1915348)https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.15348

(000.000) 2019 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla