Sähkötupakka saattaa olla nikotiinikorvaushoidon veroinen ja mahdollisesti jopa parempi apu tupakoinnin lopettamisessa raskauden aikana. Tupakointia raskauden aikana jatkavat ovat usein hyvin riippuvaisia nikotiinista, joten kaikki apu on tervetullutta.Tiedot käyvät ilmi arvostetussa Nature Medicine -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa 1 140 raskaana olevaa tupakoitsijaa satunnaistettiin joko saamaan nikotiinilaastareita tai sähkötupakkaa.Aluksi tulokset viittasivat siihen, ettei ryhmien välillä ollut merkittäviä eroja eikä kovinkaan monet naiset onnistuneet tupakoinnin lopettamisessa riippumatta siitä kumpaan ryhmään heidät oli satunnaistettu.Tarkemmassa analyysissa osoittautui kuitenkin, että osa nikotiinilaastareita käyttäneistä oli omin päin käyttänyt myös sähkötupakkaa. Kun heidät suljettiin pois analyysista, sähkötupakkaryhmään satunnaistetut onnistuivat tupakoinnin lopettamisessa lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin nikotiinilaastareita käyttäneet.Onnistuminen ei tällöinkään ollut kovin yleistä, sillä sähkötupakkaryhmäläisistä 6,8 prosenttia onnistui tupakoinnin lopettamisessa ja nikotiinilaastareita käyttäneistä 3,6 prosenttia. Raskaudet sujuivat suurin piirtein samoin kummassakin ryhmässä, mutta nikotiinilaastareita käyttäneiden lapset syntyivät alle 2,5-kiloisina hieman todennäköisemmin.Tulosten tulkintaa vaikeuttaa moni seikka, ja siksi ne olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Kummassakaan ryhmässä naiset eivät noudattaneet hoitojaan kovinkaan tunnollisesti, minkä lisäksi savuttomuuden mittaamisessa ja seurannassa oli hankaluuksia. Tulokset joka tapauksessa viittaavat siihen, että ainakin osa tupakointia raskauden aikana jatkavista hyötyy sähkötupakasta, jos se auttaa heitä pysymään erossa varsinaisesta tupakasta.Noin 10 prosenttia suomalaisnaisista tupakoi alkuraskauden aikana, mutta heistä puolet lopettaa ensimmäisen raskauskolmanneksen kuluessa. Raskauden aikaisten haittojen lisäksi tupakointi raskauden aikana lisää mm. hengitystieinfektioita, oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta.Uutispalvelu Duodecim(Nature Medicine 2022;28:958–964)https://doi.org/10.1038/s41591-022-01808-0

(000.000) 2022 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla