Stressioireyhtymät voivat tutkimusten mukaan altistaa infektioille, mutta ne saattavat suurentaa myös sepsiksen, aivokalvotulehduksen ja muiden hengenvaarallisten infektiotautien vaaraa.

BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 144 000 ruotsalaisen stressioireyhtymää potevan rekisteritietoihin vuosilta 1987–2013. Potilaita verrattiin 184 000 terveeseen sisarukseen sekä 1,5 miljoonaan rekistereistä poimittuun verrokkiin.

Stressioireyhtymää potevien riski sairastua infektiotauteihin oli selvästi suurempi kuin muiden, tulokset osoittivat. Kymmenestätuhannesta stressipotilaasta keskimäärin 29 sairastui johonkin hengenvaaralliseen infektiotautiin vuoden aikana, kun terveistä sisaruksista sairastui 17 ja yleisväestöstä 13.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhteydet olivat voimakkaimpia traumaperäistä stressireaktiota potevilla. Yleisimmät hengenvaaralliset infektiotaudit olivat aivokalvotulehdus sekä sydämen sisäkalvon tulehdus. Yhteydet olivat voimakkaita myös nuorilla sekä mielenterveysongelmia potevilla ja varsinkin päihdeongelmaisilla. Toisen suuntainen vaikutus liitettiin puolestaan SSRI-masennuslääkityksiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat korostavat, että vaikka havaitut riskit eivät käytännössä ole kovin suuria ja kyseiset infektiotaudit ovat suhteellisen harvinaisia, infektiot ovat kuitenkin niin usein hengenvaarallisia, että tulokset kannattaa ottaa vakavasti.

Stressi ja stressioireyhtymät on aiemminkin yhdistetty infektioihin ja tulehdustilaan, joten siinä mielessä tulokset ovat uskottavia. On silti mahdollista, että stressin lisäksi muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.
Stressioireyhtymät syntyvät useimmiten jonkin traagisen elämäntapahtuman seurauksena. Tässä tutkimuksessa niihin luettiin traumaperäinen stressireaktio, akuutti stressireaktio, sopeutumishäiriö ja muut stressihäiriöt.
Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2019;367:l5784)http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5784

(000.000) 2019 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla