Jotkin autoimmuunisairaudet saattavat tuoreiden tulosten valossa olla osittain seurausta suolistobakteeri Enterococcus gallinarumin pääsystä esimerkiksi maksaan tai haimaan. Havainnot perustuvat hiiritutkimukseen, mutta samantyyppisiä viitteitä on myös ihmisistä. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Science-lehdessä.
Tutkijat tekivät havaintonsa tutkimalla systeeminen lupus erythematosus -autoimmuunisairautta potevia hiiriä. Hiirten hoitaminen antibiooteilla vähensi kuolemia ja lupukseen liittyvää autoimmuunireaktiota, mikä sai tutkijat epäilemään bakteerien osuutta.

Tarkemmissa tutkimuksissa he löysivätkin hiirten maksasta, haimasta ja imusolmukkeista Enterococcus gallinarumia. Enterococcus gallinarumin läsnäolo myös lisäsi lupukseen liittyviä autoimmuuni-ilmiöitä, mutta muiden bakteerien kohdalla ei vastaavaa havaittu.Seuraavaksi tutkijat tarkastelivat systeemistä lupus erythematosusta sairastavien ihmispotilaiden maksan koepaloja, ja löysivät niistäkin Entercoccus gallinarumia. Terveiden verrokkien koepaloissa sitä ei ollut. Myös monien autoimmuunihepatiittia potevien maksanäytteissä oli tätä bakteeria, tutkijat havaitsivat.
Havainnot viittaavat suolistobakteerien voivan olla osallisena autoimmuunisairauksissa, mutta ennen lisätutkimuksia tuloksia kannattaa tulkita varoen. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat, suolistobakteerien pääsy muihin elimiin saattaa osoittautua osatekijäksi monissa immunologisissa sairauksissa. Autoimmuunisairauksissa kehon immuunipuolustus hyökkää elimistön omia kudoksia vastaan. Tällaisia sairauksia ovat mm. nuoruustyypin diabetes ja keliakia.
Uutispalvelu Duodecim
(Science 2018;DOI:10.1126/science.aar7201)http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aar7201

(201839) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoiminta näyttäisi kehittyvän tavallista todennäköisemmin uniapneaa sairastaville. Uniapnean hoitaminen ylipainehengityslaiteella puolestaan pienentää riskiä, suuri tanskalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Tanskalaistutkijat käyttivät tutkimuksessaan koko väestön kattavia rekistereitä, joista he poimivat 4,9 miljoonan tanskalaisen terveystiedot. Vuosina 2000–2012 runsaat 40 000 seurattavaa sairastui uniapneaan. Uniapneassa ylähengitystiet ahtautuvat yöllä ja aiheuttavat hengityskatkoksia.Uniapneaa potevien riski sairastua sydämen vajaatoimintaan oli suurempi kuin terveiden verrokkien, tulokset osoittivat. Tämä uniapneaan liitetty sairastumisriski havaittiin riippumatta siitä, saiko potilas ylipainehengityshoitoa, mutta hoitoa saavien riski oli selvästi pienempi. Yhteydet olivat selvimmät yli 60-vuotiailla potilailla.

Tanskalaisten havainnot lisäävät näyttöä uniapnean ja sydänoireiden yhteyksistä. Aiemmissa tutkimuksissa uniapnea on yhdistetty mm. sepelvaltimotautiin, korkeaan verenpaineeseen, diabetekseen ja lihavuuteen. Näistä monet ovat myös sydämen vajaatoiminnan riskitekijöitä.Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa.Uniapneaa sairastaa noin neljä prosenttia suomalaisista miehistä ja kaksi prosenttia naisista. Hoitamattomana uniapnea altistaa mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja tapaturmille. Usein oireet vähentyvät laihduttamalla, mutta monia hoidetaan myös CPAP-ylipainehengityslaitteella.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008684)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008684

(2018716) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Viittä terveellistä elintapaa noudattavat äidit saattavat ehkäistä lastensa lihomista, tuore tutkimus osoittaa. Ruokavalion sijaan merkittävää näyttäisi olevan elintapojen muodostama kokonaisuus.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä, ja sen perusteella normaalipainoisten, liikuntaa säännöllisesti harrastavien, terveellisesti syövien, savuttomien ja alkoholia kohtuudella käyttävien äitien lapsista tulee 75 prosenttia epätodennäköisemmin lihavia kuin lapsista, joiden äitien elintavat ovat kaikin puolin epäterveellisemmät.Yksittäin tarkasteltuna suurin vaikutus liittyy äidin painoon. Normaalipainoisten äitien lapset ovat ylipainoisten lapsia 56 prosenttia harvemmin lihavia riippumatta muista elintavoista. Tämä viittaa elintapojen lisäksi perimän vaikutukseen.Tulokset ovat uskottavia, mutta niitä kannattaa tulkita varoen, sillä äidin elintapojen lisäksi perheen sosioekonominen asema ja monet muut seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tutkimukseen osallistui 24 000 iältään 9–14-vuotiasta lasta ja nuorta, joiden äidit olivat osallistuneet tunnettuun NHANES II -tutkimukseen. Viisivuotisen seurannan aikana 1 300 lasta täytti lihavuuden kriteerit. Suomalaisista työikäisistä viidennes on lihavia ja vielä useammat lievemmin ylipainoisia. Vuoden 1980 jälkeen aikuisten lihavien määrä on lähes kaksinkertaistunut ja lihavien lasten ja nuorten määrä mahdollisesti jopa kolminkertaistunut. Joidenkin arvioiden mukaan nykyään kolmannes koko ihmiskunnasta on ylipainoisia tai lihavia.Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2018;362:k2486)https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2486

(2018713) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.