Uusia veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä käyttävät ovat pienemmässä vaarassa saada luunmurtumia kuin vanhempaa varfariinilääkettä käyttävät, tuore tutkimus osoittaa. Samat taiwanilaistutkijat havaitsivat hiljattain myös, että uusiin lääkkeisiin liittyy pienempi osteoporoosin eli luukadon riski.
European Heart Journal -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat runsaan 19 000 taiwanilaisen rekisteritietoihin vuosilta 2012–2016. Potilailla oli todettu eteisvärinä-rytmihäiriö, ja sen vuoksi heitä hoidettiin hyytymisen estolääkkeillä. Lääkkeet pienentävät eteisvärinään kuuluvaa aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa.
Kun potilaita seurattiin kahden ja puolen vuoden ajan, luunmurtumat havaittiin uusia lääkkeitä käyttävillä 16 prosenttia vähäisemmiksi kuin varfariinilla hoidetuilla. Uusista lääkkeistä mukana analyysissa olivat dabigatraani, rivaroksabaani ja apiksabaani. Ne kaikki liittyivät pienentyneeseen luunmurtumariskiin, mutta yhteys oli voimakkain apiksabaanilla lääkityillä.
Hyytymisen estolääkityksellä olevat ovat aiempien tutkimusten mukaan jonkin verran muuta väestöä alttiimpia luunmurtumille ja osteoporoosille, mutta tarkkaa syytä tälle ei tiedetä. Varfariiniin liitettyä osteoporoosiriskiä on selitetty lääkkeen vaikutuksilla K-vitamiiniin. Varfariini toimii estämällä K-vitamiinin toimintaa, mutta K-vitamiinin vajaus voi altistaa osteoporoosille. Uudet lääkkeet eivät vaikuta K-vitamiinin kautta. Lääkitysten lisäksi kuitenkin hyvin monet muutkin seikat vaikuttavat luunmurtumien riskiin, joten tuloksia kannattaa tulkita maltillisesti ennen lisätutkimuksia.

Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Se suurentaa etenkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.
Uutispalvelu Duodecim(European Heart Journal 2020;41:1100–1108)https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz952

(000.000) 2020 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla