Yöllinen altistus lentokoneiden melulle voi tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista kohtalokkaita sydän- ja verisuonitautioireita. Yhteys nähdään kahden tunnin sisällä melualtistuksesta. Aiemmissa tutkimuksissa myös pitkäaikainen lentomelualtistus on yhdistetty sydänhaittoihin.Tutkimuksessa tarkasteltiin Zürichin lentokentän lähellä asuville vuosina 2000–2015 tapahtuneita sydän- ja verisuonitautien aiheuttamia kuolemia ja niiden yhteyttä yölliseen lentomeluun. Kuolemantapauksia oli 25 000.Tulosten perusteella riski menehtyä sydänoireeseen oli noin 40 prosenttia suurempi potilailla, jotka olivat altistuneet yölliselle lentomelulle kahden tunnin sisällä. Tämä havaittiin verrattaessa suurimmalle melulle altistuneita asukkaisiin, joiden melualtistus oli ollut vähäinen.Yhteys oli voimakkain potilailla, joiden asuinalueella oli vähänlaisesti maaliikenteen aiheuttamaa melua ja jotka asuivat vanhoissa rakennuksissa. Lisäksi naiset olivat miehiä alttiimpia lentomelun haitoille, tulokset osoittivat. Jos nyt havaitut yhteydet ovat kausaalisia eli ne johtuvat suoraan lentomelusta, lentomelu laukaisi 3 prosenttia potilaiden sydänperäisistä kuolemista. Vaikutus olisi tällöin samaa luokkaa kuin monien muiden tunnettujen riskitekijöiden.Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(European Heart Journal 2021;42:835–843)https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa957

(000.000) 2021 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla