Tietokonepohjainen AVATAR-terapia voi tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavasti vähentää skitsofreniaa potevien ääniharhoja. Terapiassa potilaan kuulemille äänille annetaan kasvot ja ääni ja niiden kanssa keskustellaan.
AVATAR-terapiaa on kehitelty jo pitempään, mutta nyt julkaistu tutkimus on suurin ja laadukkain selvitys sen vaikutuksista. Tutkimukseen osallistui 150 skitsofreniapotilasta, joiden äänihallusinaatiot eivät olleet lakanneet tavanomaisilla hoidoilla. Hoidossa terapeutti yhdessä potilaan kanssa ensin laatii potilaan kuulemalle äänelle tietokoneella animoidut kasvot, äänen ja puhetavan, mitkä potilaan mielestä muistuttavat hänen kuulemaansa ääntä. Tämän jälkeen terapeutin ohjaamana potilas käy keskusteluja hahmon kanssa ja vähitellen hahmo alkaa luovuttaa valtaa potilaalle ja muuttaa käytöstään vähemmän uhkaavaksi. Hahmo on koko ajan terapeutin ohjauksessa, ja hän myös johtaa keskusteluja.Tutkimuksessa puolet potilaista satunnaistettiin AVATAR-terapiaan ja puolet tavanomaiseen psykologin johdolla annettuun hoitoon.

Kun potilaita verrattiin kuuden viikon viikoittaisten hoitojen jälkeen, AVATAR-ryhmäläisten äänihallusinaatiot olivat vähentyneet selvästi enemmän. Tämä todettiin kolme kuukautta hoidoista, mutta vaikutuksia havaittiin vielä puoli vuotta hoitojen jälkeen tehdyissä arvioissa.AVATAR-terapian vaikutus oli huomattava varsinkin, kun ottaa huomioon potilaiden vaikeat oireet, jotka eivät olleet vähentyneet tavallisilla keinoilla. AVATAR-menetelmä oli myös turvallinen eikä aiheuttanut potilaille haittavaikutuksia. Jos menetelmä osoittaa tehokkuutensa myös tulevissa tutkimuksissa, se voi tarjota suuren avun monille psykoosipotilaille.
Arviolta 60–70 prosenttia skitsofreniaa sairastavista kokee äänihallusinaatioita. Usein potilas kuulee äänen tai useiden äänten kommentoivan hänen käytöstään tai kehottavan häntä tekemään jotain. Äänet ovat usein vihamielisiä ja niiden koetaan olevan omia persooniaan.

Psykoosilla tarkoitetaan mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta. Varsinkin miehillä skitsofrenia johtaa usein syrjäytymiseen, naimattomuuteen ja alhaiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan.Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2018;5:31–40)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215036617304273

(2018112) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kansainvälisten ponnistelujen ansiosta tuberkuloosiin kuolee entistä vähemmän ihmisiä. Myös uusien tartuntojen ja tautia sairastavien määrät ovat laskemassa, mutta selvästi hitaammin kuin kuolleisuus.

Tuoreen selvityksen perusteella tuberkuloosikuolleisuus on laskenut vuosittain noin 4 prosenttia edellisen vuosikymmenen aikana. Suotuisa kehitys johtuu todennäköisesti parantuneesta lääkkeiden saatavuudesta, mutta tästä huolimatta tuberkuloosiin menehtyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa ympäri maailmaa. Uudet tuberkuloositartunnat ovat nekin vähentyneet, mutta tahti on noin puolet kuolleisuuden vähentymisestä. Nykyään uusia tartuntoja todetaan noin 10 miljoonaa joka vuosi. Jotta tilanne paranisi, tuberkuloosi pitäisi monissa maissa diagnosoida aiemmin ja hoito aloittaa varhaisemmin kuin nykyään. Näin potilaita estettäisiin levittämästä tartuntaa.

Tuberkuloosin leviämiseen ja kuolleisuuskehitykseen vaikuttavat myös tupakointi ja alkoholi sekä diabetes, jonka tiedetään suurentavan tuberkuloositartunnan riskin kolminkertaiseksi. Tuberkuloosi on yleinen varsinkin Aasian ja Afrikan köyhän väestön keskuudessa.

Tiedot julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Infectious Diseases -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Infectious Diseases 2018;DOI:10.1016/S1473-3099(17)30703-X)http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30703-X/fulltext

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jalkojen suonikohjuista kärsivät voivat sairastua laskimoveritulppiin tavallista todennäköisemmin. Myös riski sairastua keuhkoveritulppiin ja ääreisvaltimotautiin on heillä suurentunut, tuore taiwanilaistutkimus osoittaa. Tulokset perustuvat 212 000 suonikohjuista kärsivän ja yhtä monen terveen verrokin rekisteritietoihin.
Suonikohjuja potevien riski sairastua laskimoveritulppaan kahdeksanvuotisen seurannan aikana oli viisi kertaa suurempi kuin terveiden verrokkien. Keuhkoveritulppa tai ääreisvaltimotauti kehittyi heille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin verrokeille.Samantapaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta yhteyden tarkkaa syytä ei tiedetä. On esimerkiksi mahdollista, että taustalla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka altistavat suonikohjuille sekä sairastumisille. Suonikohjuja potevat saattavat olla alttiita myös sydämen vajaatoiminnalle.
Suonikohjuilla tarkoitetaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa. Vajaatoimintaan johtavat laskimoiden seinämissä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja laskimoiden läppien rappeutuminen. Suonikohjut näkyvät ihon läpi pullistuneina suonina, ja ne vaivaavat noin 20–30 prosenttia aikuisista.
Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:807–817) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2673551

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.