Tietokonepohjainen AVATAR-terapia voi tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavasti vähentää skitsofreniaa potevien ääniharhoja. Terapiassa potilaan kuulemille äänille annetaan kasvot ja ääni ja niiden kanssa keskustellaan.
AVATAR-terapiaa on kehitelty jo pitempään, mutta nyt julkaistu tutkimus on suurin ja laadukkain selvitys sen vaikutuksista. Tutkimukseen osallistui 150 skitsofreniapotilasta, joiden äänihallusinaatiot eivät olleet lakanneet tavanomaisilla hoidoilla. Hoidossa terapeutti yhdessä potilaan kanssa ensin laatii potilaan kuulemalle äänelle tietokoneella animoidut kasvot, äänen ja puhetavan, mitkä potilaan mielestä muistuttavat hänen kuulemaansa ääntä. Tämän jälkeen terapeutin ohjaamana potilas käy keskusteluja hahmon kanssa ja vähitellen hahmo alkaa luovuttaa valtaa potilaalle ja muuttaa käytöstään vähemmän uhkaavaksi. Hahmo on koko ajan terapeutin ohjauksessa, ja hän myös johtaa keskusteluja.Tutkimuksessa puolet potilaista satunnaistettiin AVATAR-terapiaan ja puolet tavanomaiseen psykologin johdolla annettuun hoitoon.

Kun potilaita verrattiin kuuden viikon viikoittaisten hoitojen jälkeen, AVATAR-ryhmäläisten äänihallusinaatiot olivat vähentyneet selvästi enemmän. Tämä todettiin kolme kuukautta hoidoista, mutta vaikutuksia havaittiin vielä puoli vuotta hoitojen jälkeen tehdyissä arvioissa.AVATAR-terapian vaikutus oli huomattava varsinkin, kun ottaa huomioon potilaiden vaikeat oireet, jotka eivät olleet vähentyneet tavallisilla keinoilla. AVATAR-menetelmä oli myös turvallinen eikä aiheuttanut potilaille haittavaikutuksia. Jos menetelmä osoittaa tehokkuutensa myös tulevissa tutkimuksissa, se voi tarjota suuren avun monille psykoosipotilaille.
Arviolta 60–70 prosenttia skitsofreniaa sairastavista kokee äänihallusinaatioita. Usein potilas kuulee äänen tai useiden äänten kommentoivan hänen käytöstään tai kehottavan häntä tekemään jotain. Äänet ovat usein vihamielisiä ja niiden koetaan olevan omia persooniaan.

Psykoosilla tarkoitetaan mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta. Varsinkin miehillä skitsofrenia johtaa usein syrjäytymiseen, naimattomuuteen ja alhaiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan.Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2018;5:31–40)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215036617304273

(2018112) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilasta

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilastaLancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat 75–100 mg päiväannosten ehkäisevän sydänoireita alle 70-kiloisilta, mutta sitä suuremmat eivät saa lääkkeistä apua. Yli 70-kiloisista miehistä peräti 80 prosenttia ja naisista 50 prosenttia saattaa syödä 75–100 mg:n annoksia turhaan, tutkijat havaitsivat. Asetelma kääntyi toiseksi, kun analyysissa keskityttiin suurempiin, yli 325 mg:n annoksiin. Tällöin hyödyt näkyivät vain yli 70 kiloa painavilla. Väärän suuruinen annos ei ollut ainoastaan tehoton, sillä osalle potilaista se aiheutti myös terveyshaittoja ja mahdollisesti jopa suurensi riskiä menehtyä seurannan aikana. Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat siihen, etteivät sydänoireiden ehkäisyyn tarkoitetut asetyylisalisyylihappolääkitykset ole tehokkaita, jos annostuksessa ei huomioida potilaan kokoa. Tärkeää näyttäisi olevan potilaan pituus ja lihasmassa, ei siis painoindeksillä mitattava lihavuus.Tulokset perustuvat kymmenen aiemman tutkimuksen ja lähes 120 000 potilaan tietoihin.Uutispalvelu Duodecim(Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)31133-4)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31133-4

(2018718) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lähes päivittäin jogurttia syövät saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella säästyä korkealta verenpaineelta muita todennäköisemmin. Vaikutus ei tosin ole kovin suuri. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen suuren terveystutkimuksen aineistoja, ja niiden perusteella jogurttia ainakin viidesti viikossa nauttivat sairastuivat korkeaan verenpaineeseen noin kymmenyksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka söivät jogurttia korkeintaan kerran kuukaudessa. Myös muita maitotuotteita paljon käyttävien verenpaineriskit olivat alhaisemmat. Yhteydet havaittiin 20–30 vuoden seurannassa.Jogurttiin liitetty suotuisa vaikutus havaittiin varsinkin osallistujilla, jotka söivät muutenkin terveellisesti. Heidän riskinsä sairastua korkeaan verenpaineeseen seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät syöneet jogurttia ja joiden ruokavalio oli muutenkin epäterveellisempi.Sama tutkijaryhmä osoitti hiljattain jogurtin sopivan myös korkeaa verenpainetta jo valmiiksi poteville. Heillä jogurtin viikoittainen käyttö liittyi pienempään riskiin sairastua sydäninfarktiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mikä maidossa ja jogurtissa verenpaineeseen vaikuttaa, mutta muun muassa kalium, magnesium ja kalsium – joita maidossa on runsaasti – voivat laskea verenpainetta. Hapattamalla tehty jogurtti saattaa myös vaikuttaa suoliston bakteerikantojen välityksellä.

Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of Hypertension 2018;36:1671–1679)https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2018/08000/Long_term_yog...

(2018717) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.