Aivovammojen on pitkään tiedetty altistavan dementialle, mutta tutkimuksista ei ole selvinnyt, miten pitkään tuo yhteys näkyy. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan riski pienenee vähitellen, mutta osaa potilaista se koskee vielä 30 vuotta myöhemmin.

Ruotsalaisten tulokset perustuvat suureen, yli 3,3 miljoonaa henkilöä kattavaan rekisteriaineistoon. Aineiston avulla he kokosivat kolme eri tutkimuskohorttia. Ensimmäiseen poimittiin tiedot 160 000 aivovamman saaneesta ja tuplamäärästä terveitä verrokkeja. Toisessa 140 000 dementiadiagnoosin saanutta verrattiin terveisiin ja kolmanteen kohorttiin poimittiin tiedot 47 000 sisarusparista, joissa vain toinen sisarus oli saanut aivovamman.Osallistujia seurattiin viidentoista vuoden ajan, ja tuona aikana dementiadiagnoosit havaittiin yleisemmäksi henkilöillä, jotka olivat kärsineet aivovammasta. Yhteys oli voimakkain vammautumista seuraavan vuoden aikana. Tällöin sairastumisriski oli peräti 3–4 kertaa suurempi kuin osallistujien, jotka eivät olleet saaneet aivovammaa. Riski vähitellen pieneni vuosien varrella, mutta yhteys näkyi rekistereissä vielä 30 vuotta vammautumisesta. Tuolloin riski oli tosin enää hyvin pieni, vain neljänneksen suurempi kuin verrokkien.Ruotsalaisten tulokset vahvistavat ja laajentavat näyttöä aivovammojen ja dementian yhteydestä, mutta tuloksia kannattaa silti tulkita varoen. Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta tutkimuksen menetelmällisten rajoitteiden takia myös hyvin monet muut tekijät ovat voineet vaikuttaa dementian kehittymiseen. Tämän vuoksi tuloksista on vaikea päätellä, miten suuri dementiavaikutus aivovammoilla käytännössä on.Tutkimus julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim (PLOS Medicine 2018;15:e1002496)https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002496

(2018214) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilasta

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilastaLancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat 75–100 mg päiväannosten ehkäisevän sydänoireita alle 70-kiloisilta, mutta sitä suuremmat eivät saa lääkkeistä apua. Yli 70-kiloisista miehistä peräti 80 prosenttia ja naisista 50 prosenttia saattaa syödä 75–100 mg:n annoksia turhaan, tutkijat havaitsivat. Asetelma kääntyi toiseksi, kun analyysissa keskityttiin suurempiin, yli 325 mg:n annoksiin. Tällöin hyödyt näkyivät vain yli 70 kiloa painavilla. Väärän suuruinen annos ei ollut ainoastaan tehoton, sillä osalle potilaista se aiheutti myös terveyshaittoja ja mahdollisesti jopa suurensi riskiä menehtyä seurannan aikana. Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat siihen, etteivät sydänoireiden ehkäisyyn tarkoitetut asetyylisalisyylihappolääkitykset ole tehokkaita, jos annostuksessa ei huomioida potilaan kokoa. Tärkeää näyttäisi olevan potilaan pituus ja lihasmassa, ei siis painoindeksillä mitattava lihavuus.Tulokset perustuvat kymmenen aiemman tutkimuksen ja lähes 120 000 potilaan tietoihin.Uutispalvelu Duodecim(Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)31133-4)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31133-4

(2018718) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lähes päivittäin jogurttia syövät saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella säästyä korkealta verenpaineelta muita todennäköisemmin. Vaikutus ei tosin ole kovin suuri. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen suuren terveystutkimuksen aineistoja, ja niiden perusteella jogurttia ainakin viidesti viikossa nauttivat sairastuivat korkeaan verenpaineeseen noin kymmenyksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka söivät jogurttia korkeintaan kerran kuukaudessa. Myös muita maitotuotteita paljon käyttävien verenpaineriskit olivat alhaisemmat. Yhteydet havaittiin 20–30 vuoden seurannassa.Jogurttiin liitetty suotuisa vaikutus havaittiin varsinkin osallistujilla, jotka söivät muutenkin terveellisesti. Heidän riskinsä sairastua korkeaan verenpaineeseen seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät syöneet jogurttia ja joiden ruokavalio oli muutenkin epäterveellisempi.Sama tutkijaryhmä osoitti hiljattain jogurtin sopivan myös korkeaa verenpainetta jo valmiiksi poteville. Heillä jogurtin viikoittainen käyttö liittyi pienempään riskiin sairastua sydäninfarktiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mikä maidossa ja jogurtissa verenpaineeseen vaikuttaa, mutta muun muassa kalium, magnesium ja kalsium – joita maidossa on runsaasti – voivat laskea verenpainetta. Hapattamalla tehty jogurtti saattaa myös vaikuttaa suoliston bakteerikantojen välityksellä.

Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of Hypertension 2018;36:1671–1679)https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2018/08000/Long_term_yog...

(2018717) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.