Epilepsiaa potevat iäkkäät saattavat olla lääkitystensä takia suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan. Yhteys koskee varsinkin lääkkeitä, joilla tiedetään olevan kognitiivisia haittavaikutuksia.
Pitkälti suomalaisaineistoon perustuvassa tutkimuksessa epilepsialääkkeiden dementiayhteyksiä tarkasteltiin 71 000 suomalaisen ja 20 000 saksalaisen dementiapotilaan rekisteritietojen avulla. Jokaista potilasta kohden valittiin neljä tervettä saman ikäistä verrokkia.Tulosten perusteella dementiaan sairastuneissa oli selvästi enemmän epilepsialääkityksellä olevia kuin verrokeissa. Säännöllinen lääkitys liittyi 28 prosenttia suurempaan dementian ja 15 prosenttia suurempaan Alzheimerin taudin riskiin. Yhteydet olivat vielä voimakkaampia analyysissa, jossa huomioitiin lääkitysten mahdolliset kognitiiviset haittavaikutukset. Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat säännöllisellä epilepsialääkityksellä olevien sairastuvan dementiaan ikätovereitaan todennäköisemmin. Varsinkin tämä näyttäisi koskevan lääkkeitä, joiden tiedetään voivan vaikuttaa muistiin ja muihin kognitiivisiin mielentoimintoihin.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä. Tutkijaryhmän suomalaisjäsenet olivat Heidi Taipale, Anna-Maija Tolppanen, Antti Tanskanen, Jari Tiihonen ja Sirpa Hartikainen
Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja hankitut tekijät. Epilepsiassa esiintyy toistuvasti kohtauksia, joissa tajunta hämärtyy ja potilas voi muun muassa kouristella. Epilepsiaa sairastaa noin yksi suomalainen sadasta.
Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.
Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Geriatrics Society 2018;DOI:10.1111/jgs.15358)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.15358

(2018417) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla