Hengitysilman pienhiukkaset ja otsoni näyttäisivät olevan terveysriskejä myös Yhdysvaltojen syrjäseuduilla, tuore tutkimus osoittaa. Tulosten perusteella riskit alkavat kasvaa jo nykyisiä raja-arvoja pienemmillä ilmansaastepitoisuuksilla.
Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta tulokset ovat rajoittuneet pääosin suuriin asuinkeskuksiin ja seuduille, joissa on kiinteitä mittauspisteitä. Nyt julkaistut tulokset perustuvat koko Yhdysvallat kattavaan mallinnukseen, jossa käytettiin Medicare-sairausvakuutusjärjestelmän terveystietoja vuosilta 2000–2012. Medicaren piirissä ovat kaikki yli 65-vuotiaat ja tietyt erityisryhmät.Mallinnuksiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta, mikä kannattaa huomioida tulosten tulkinnassa. Tästä huolimatta tulokset viittasivat selvästi kuolleisuuden ja ilmansaasteiden väliseen yhteyteen. Tutkimuksessa riski menehtyä suureni aina, kun hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten pitoisuudet suurenivat 10 mikrogrammalla kuutiossa ilmaa, ja yhteys näkyi jo vuorokauden sisällä. Miljoonaa altistunutta kohden tämä tarkoitti päivittäin 1,4 kuolemantapausta, joihin pienhiukkaspitoisuuksien suureneminen liittyi. Otsoniin liitetty vaikutus oli noin puolet pienempi.Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat näyttöä pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden terveyshaitoista, ja useiden viimeaikaisten tutkimusten tapaan osoittaa riskien suurenevan jo pitoisuuksilla, jotka ovat nykysuositusten puitteissa. EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa. Monet tutkijat pitävät kuitenkin parempana WHO:n selvästi tiukempaa 10 mikrogramman suositusta. Suomeen merkittävä osa pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta, mutta paikallisesti autoliikenne ja puun pienpoltto voivat olla merkittäviä pienhiukkasten lähteitä. Hengitysilman otsoni muodostuu auringonvalon vaikutuksesta lähinnä liikenteen ja teollisuuden päästöistä. Myös otsonista suuri osa kulkeutuu meille ulkomailta.Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim (JAMA 2017;318:2446–2456)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2667069

(2018110) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kansainvälisten ponnistelujen ansiosta tuberkuloosiin kuolee entistä vähemmän ihmisiä. Myös uusien tartuntojen ja tautia sairastavien määrät ovat laskemassa, mutta selvästi hitaammin kuin kuolleisuus.

Tuoreen selvityksen perusteella tuberkuloosikuolleisuus on laskenut vuosittain noin 4 prosenttia edellisen vuosikymmenen aikana. Suotuisa kehitys johtuu todennäköisesti parantuneesta lääkkeiden saatavuudesta, mutta tästä huolimatta tuberkuloosiin menehtyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa ympäri maailmaa. Uudet tuberkuloositartunnat ovat nekin vähentyneet, mutta tahti on noin puolet kuolleisuuden vähentymisestä. Nykyään uusia tartuntoja todetaan noin 10 miljoonaa joka vuosi. Jotta tilanne paranisi, tuberkuloosi pitäisi monissa maissa diagnosoida aiemmin ja hoito aloittaa varhaisemmin kuin nykyään. Näin potilaita estettäisiin levittämästä tartuntaa.

Tuberkuloosin leviämiseen ja kuolleisuuskehitykseen vaikuttavat myös tupakointi ja alkoholi sekä diabetes, jonka tiedetään suurentavan tuberkuloositartunnan riskin kolminkertaiseksi. Tuberkuloosi on yleinen varsinkin Aasian ja Afrikan köyhän väestön keskuudessa.

Tiedot julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Infectious Diseases -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Infectious Diseases 2018;DOI:10.1016/S1473-3099(17)30703-X)http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30703-X/fulltext

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jalkojen suonikohjuista kärsivät voivat sairastua laskimoveritulppiin tavallista todennäköisemmin. Myös riski sairastua keuhkoveritulppiin ja ääreisvaltimotautiin on heillä suurentunut, tuore taiwanilaistutkimus osoittaa. Tulokset perustuvat 212 000 suonikohjuista kärsivän ja yhtä monen terveen verrokin rekisteritietoihin.
Suonikohjuja potevien riski sairastua laskimoveritulppaan kahdeksanvuotisen seurannan aikana oli viisi kertaa suurempi kuin terveiden verrokkien. Keuhkoveritulppa tai ääreisvaltimotauti kehittyi heille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin verrokeille.Samantapaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta yhteyden tarkkaa syytä ei tiedetä. On esimerkiksi mahdollista, että taustalla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka altistavat suonikohjuille sekä sairastumisille. Suonikohjuja potevat saattavat olla alttiita myös sydämen vajaatoiminnalle.
Suonikohjuilla tarkoitetaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa. Vajaatoimintaan johtavat laskimoiden seinämissä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja laskimoiden läppien rappeutuminen. Suonikohjut näkyvät ihon läpi pullistuneina suonina, ja ne vaivaavat noin 20–30 prosenttia aikuisista.
Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:807–817) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2673551

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.