Erilaisia tulehduksellisia tauteja – kuten nivelreumaa tai psoriaasia – potevat sairastuvat muita herkemmin myös sydän- ja verisuonitauteihin, tuore brittitutkimus vahvistaa. Havainto tukee käsitystä sydän- ja verisuonitaudeista osittain tulehduksellisina tauteina.Samanlaisia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta tutkimuksista on jäänyt epäselväksi, kuinka paljon ilmiöstä johtuu itse sairauksista ja kuinka paljon tulehduksellisia sairauksia potevien muista ominaisuuksista. Nyt julkaistussa tutkimuksessa osallistujien sosioekonominen asema ja muut taustamuuttujat pystyttiin huomioimaan paremmin.Tulosten perusteella sepelvaltimotauti, aikuistyypin diabetes, aivoverenkiertohäiriöt, laskimoveritulpat ja ääreisvaltimotauti ovat tavallista yleisempiä potilailla, jotka sairastavat nivelreumaa, selkärankareumaa, haavaista paksusuolitulehdusta, vaskuliittia eli verisuonitulehdusta, psoriaasia tai systeemistä lupus erythematosusta eli punahukkaa.Yhteydet olivat voimakkaita varsinkin potilailla, jotka käyttivät NSAID-tulehduskipulääkkeitä tai kortikosteroideja, mikä viittaa yhteyksien osittain johtuvan lääkityksistä. Sairastumisriskit myös suurenivat, mitä pitempään potilaan tulehduksellinen sairaus oli jatkunut.Brittien tulokset lisäävät tietoa sydän- ja verisuonitautien tulehduksellisista taustoista ja kannustavat lääkäreitä panostamaan sydänsairauksien ehkäisyyn tulehduksellisia pitkäaikaistauteja sairastavien potilaiden hoidossa.Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä, ja se perustuu brittien biopankin tietokantoihin, jotka koostuvat yli 500 000 miehen ja naisen terveystiedoista. Vajaat 20 000 seurattavaa sairasti jotain tulehduksellista tautia.Uutispalvelu Duodecim (Heart 2017;103:1867–1873)https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-311214

(20171121) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Masentuneet iäkkäät pärjäävät muistikokeissa ikätovereitaan heikommin, tuore tutkimus vahvistaa. Masennus saattaa olla muistisairauksien ensioireita, mutta myös seuraus heikentyneestä toimintakyvystä, aiemmista tutkimuksista tiedetään.Nyt Neurology-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 1 100 terveen keskimäärin 71-vuotiaan aivotutkimuksiin ja psykologisiin arviointeihin. Muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja tutkittiin uudelleen viiden vuoden seurannan päätteeksi.

Tutkimuksen alussa viidennes osallistujista poti masennusoireita. Kun analyysista suljettiin pois monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, kuten osallistujien ikä ja lääkitykset, masennusoireita potevien tapahtumamuisti havaittiin heikommaksi kuin osallistujien, jotka eivät olleet masentuneita.Masennuksesta kärsivien aivoissa oli lisäksi rakenteellisia muutoksia. Muun muassa aivojen tilavuus oli heillä pienempi kuin oireettomilla. Heillä oli myös todennäköisemmin aivojen pienten verisuonten vaurioita, tutkijat havaitsivat.

Aiemmissa tutkimuksissa masennus on yhdistetty muistisairauksiin, mutta tutkimuksista riippuen tuloksia on tulkittu eri tavoin. On viitteitä siitä, että monien Alzheimerin tautiin sairastuvien masennusoireet alkavat jo ennen kuin varsinaiset muistioireet tunnistetaan, mikä viittaa masennuksen olevan mahdollisesti ensimmäisiä dementian merkkejä. Toisaalta on mahdollista, että masennuksella ja muistisairauksilla on yhteisiä aiheuttajia ja riskitekijöitä, jotka selittävät yhteydet.

Arviolta 15–20 prosenttia iäkkäistä sairastaa masennusta. Muistin ja muiden tiedonkäsittelykykyjen heikentymää on noin 200 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä moni sairastaa varsinaista dementiaa.

Uutispalvelu Duodecim(Neurology 2018)www.neurology.org

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Maatilalla kasvaneiden tiedetään sairastuvan muita harvemmin allergioihin ja atopiaan, mutta sama näyttäisi koskevan myös eläintilojen lähettyvillä asuvia, vaikka he eivät itse olisi mukana maanviljelyssä. Hollantilaistutkimuksen tulokset perustuvat 2 400 aikuisen terveystietoihin ja vasta-ainetutkimuksiin. Osallistujat olivat 20–72-vuotiaita.Tulokset osoittivat atooppisen ihottuman ja allergioiden olevan noin viidenneksen harvinaisempia osallistujilla, jotka asuivat noin 300 metrin päässä eläintilasta, kuin osallistujilla, jotka asuivat ainakin 500 metrin päässä. Yhteys oli vielä jonkin verran voimakkaampi osallistujilla, jotka olivat viettäneet lapsuutensa maatilalla.

Havainnot tukevat ns. hygieniahypoteesia, jonka mukaan lapsuuden infektioiden vähentyminen on lisännyt monia sairauksia, mm. allergioita ja astmaa. Jos lapset altistuvat monipuolisesti erilaisille bakteereille, eläinhilseelle ja muille allergeeneille, heidän sairastumisriskinsä on pienempi. On kuitenkin myös mahdollista, että eläintilojen lähettyville valikoituu ihmisiä, joilla ei ole atooppisia sairauksia. Tutkimus julkaistiin Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Occupational & Environmental Medicine 2018;DOI:10.1136/oemed-2017-104769)http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2017-104769

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.