Masennusta tai muita mielenterveysongelmia potevat ovat tavallista alttiimpia luunmurtumille. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä johtuu todennäköisesti heidän käyttämistään lääkkeistä. JAMA Psychiatry -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 69 000 keskimäärin 64-vuotiaan seitsemänvuotiseen seurantaan.Tulosten perusteella riski saada luunmurtuma tai lonkkamurtuma seurannan aikana oli noin 50 prosenttia suurempi potilailla, joita lääkittiin masennuksen hoidossa käytettävillä serotoniinin takaisinoton estäjillä. Myös psykoosilääkkeitä tai rauhoittavia bentsodiatsepiineja käyttävät olivat alttiimpia luunmurtumille ja lonkkamurtumille kuin potilaat, joilla ei ollut mielenterveysongelmia eikä lääkityksiä.
Seurannan aikana 5 800 potilasta sai luunmurtuman, 1 600 lonkkamurtuman ja 9 000 menehtyi.
Tutkijat halusivat myös selvittää, miten mielenterveysongelmat ja lääkitykset vaikuttivat WHO:n kehittämän murtumavaarassa olevien tunnistamiseen käytettävän FRAX-laskurin ennustehoon. Tulosten perusteella tässä potilasryhmässä laskuri pahasti aliarvioi potilaan luunmurtumariskin.
Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat lääkäreitä huomioimaan mahdolliset mielenterveysongelmat ja lääkitykset, kun he arvioivat potilaidensa luunmurtumariskiä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Psychiatry 2017;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2017.0449)http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2618262

(2017512)

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla