Raskas fyysinen työ on tunnettu sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttaja, mutta itse työhön liittyvien seikkojen lisäksi myös monet muut tekijät vaikuttavat työntekijöiden sairastumisiin. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan jopa lapsuuden vastoinkäymiset saattavat vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään.Tulokset perustuvat Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen, jossa 34 000 julkisen sektorin työntekijää seurattiin vuodet 2008–2011. Lapsuuden vastoinkäymisinä pidettiin vanhempien avioeroa, köyhyyttä, vanhemman vakavaa sairastumista, alkoholiongelmaa, muita voimakkaita konflikteja sekä väkivallan uhkaa.
Yli yhdeksän päivää kestävät sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkkeet olivat yleisempiä työntekijöillä, joilla oli ollut vastoinkäymisiä lapsuudessa, mutta myös aikuisiän alhainen sosiaalinen ja taloudellinen asema liittyi sairauspoissaoloihin. Vaikutukset havaittiin erikseen, mutta varsinkin työntekijöillä, joilla oli sekä hankala lapsuus että alhainen tulotaso aikuisena.Lapsuuden vaikeudet liittyivät varsinkin mielenterveysongelmista johtuviin ja aikuisiän sosioekonominen asema tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuviin poissaoloihin. Suurin osa tutkimuksessa tarkastelluista sairauspoissaoloista oli yli yhdeksän päivää kestäviä, ja vain 3 prosenttia varsinaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.Tutkimus julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Occupational and Environmental Medicine 2017;DOI:10.1136/oemed-2017-104319)https://doi.org/10.1136/oemed-2017-104319

(201795) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Korkea verenpaine on tunnettu sydän- ja verisuonitautien ja monien muiden sairauksien riskitekijä, mutta hoitoa ei välttämättä kannata aloittaa kovin aikaisin. Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikutukset alkavat näkyä vasta potilailla, joiden verenpaine on yli 140 mmHg. Sydän- ja verisuonitautiin jo sairastuneet saattavat silti hyötyä hoidoista jo tätä alhaisemmilla verenpaineluvuilla.
Tutkimuksen tulokset perustuvat 74 tutkimuksen aineistojen uudelleenanalysointiin, ja yli 300 000 potilaan seurantatietoihin. Potilaat olivat keskimäärin 63-vuotiaita.Analyysin perusteella verenpaineen ehkäisevä alentaminen pienensi potilaiden riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja vähensi myös riskiä menehtyä seurannan aikana, mutta tämä havaittiin vain potilailla, joiden systolinen verenpaine oli 140 mmHg tai enemmän.

Sydän- ja verisuonitautiin jo sairastuneilla tilanne oli toisenlainen, ja heillä verenpainehoidot ehkäisivät uusia sydänoireita jo keskimäärin 138 mmHg:n verenpainetasoilla.Tulokset tukevat suomalaisia hoitokäytäntöjä, joiden mukaan verenpainelääkitys aloitetaan yleensä vasta, kun lukemat ovat yli 140/90 mmHg. Kaikki asiantuntijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä hoitorajoista ja monet pitävät myös varhaisempia hoitoja hyvinä.Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.Kohonnut verenpaine aiheuttaa joka vuosi maailmanlaajuisesti noin 9,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomalaisista aikuisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine.
Uutispalvelu Duodecim (JAMA Internal Medicine 2017;DOI:10.1001/jamainternmed.2017.6015)https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.6015

(20171123) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Ranskalaistutkimuksen mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on sitä pienempi mitä enemmän henkilön ruokavaliossa on antioksidantteja. Antioksidantteja saa varsinkin hedelmistä, kasviksista, teestä ja marjoista. Diabetologia-lehdessä julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä ruokavalion merkityksestä diabeteksen ehkäisyssä.
Havainnot perustuvat 64 000 ranskalaisen 40–65-vuotiaan naisen seurantaan vuosilta 1993–2008. Naiset olivat terveitä tutkimuksen alkaessa, mutta 15-vuotisen seurannan aikaan heistä 1 800 sairastui tyypin 2 diabetekseen. Naiset täyttivät kattavat ruokakyselyt tutkimuksen alussa.Kun tutkijat laskivat, miten paljon antioksidantteja naisten ruokavalio sisälsi kokonaisuudessaan, he havaitsivat diabetesriskin sitä pienemmäksi mitä enemmän antioksidantteja naisen ruokavaliossa oli. Eniten antioksidantteja saavien sairastumisriski oli noin kolmanneksen pienempi kuin naisten, joiden ruoassa niitä oli vain vähän.
Yksittäisistä ruoka-aineista varsinkin hedelmät ja kasvikset sekä juomista tee ja kohtuudella nautittuna myös punaviini liittyivät diabetesriskin pienentymiseen. Analyysista jätettiin pois kahvi, sillä sen on jo osoitettu liittyvän pienentyneeseen diabetesriskiin aiemmissa tutkimuksissa.
Ranskalaisten havainnot viittaavat vahvasti siihen, että paljon antioksidantteja sisältävä ruokavalio voi auttaa myös aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä. Antioksidantit vähentävät ns. oksidatiivista stressiä, joka on yhdistetty monien sairauksien kehittymiseen. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja sisältävä ruokavalio on kuitenkin monella muullakin tavalla terveellinen, joten välttämättä tulokset eivät selity vain antioksidanteilla.
Suomalaisista miehistä noin 16 prosenttia ja naisista 11 prosenttia sairastaa tyypin 2 diabetesta. Suunnilleen yhtä monella on lisäksi esidiabetes, joka ei vielä täytä diagnoosin kriteereitä, mutta usein etenee diabetekseksi.Uutispalvelu Duodecim
(Diabetologia 2017;DOI:10.1007/s00125-017-4489-7)https://doi.org/10.1007/s00125-017-4489-7

(20171122) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.