Yksi lasillinen puna- tai valkoviiniä aterian yhteydessä voi tuoreen tutkimuksen mukaan parantaa aikuistyypin diabetesta sairastavien kolesteroli- ja glukoositasoja. Punaviini näyttäisi olevan tässä hieman parempi, mutta senkään vaikutukset eivät ole kovin suuria.

Viinin terveysvaikutuksia on tutkittu paljon, mutta harvat tutkimukset ovat olleet satunnaistettuja ja lumekontrolloituja kuten nyt julkaistu. Tutkimukseen valittiin runsaat kaksisataa aikuistyypin diabetesta sairastavaa, jotka eivät käyttäneet alkoholia juuri lainkaan. Osana tutkimusta osallistujat kuitenkin joivat päivittäin lasillisen valko- tai punaviiniä ruokailun yhteydessä. Verrokit joivat vettä.

Kahden vuoden seurannan aikana viiniryhmäläisten ja varsinkin punaviiniryhmäläisten HDL-kolesterolin eli ns. hyvän kolesterolin pitoisuus suureni enemmän kuin verrokkien, minkä myötä myös heidän kokonaiskolesterolinsa muuttui suotuisammaksi. Viini ei vaikuttanut verenpaineeseen, painoon, maksan toimintaan, lääkityksiin tai elämänlaatuun, mutta saattoi parantaa unenlaatua.

Myös glukoosiaineenvaihdunnassa havaittiin suotuisia muutoksia, mutta ne rajoittuivat viiniryhmäläisiin, joiden elimistön alkoholiaineenvaihdunta oli geenitestien perusteella hidasta. Osallistujista neljä viidestä kuului tähän ryhmään.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä niiden perusteella osa diabeetikoista voisi saada vähäisiä hyötyjä päivittäisestä viinilasillisesta, vaikka he eivät normaalisti käyttäisi alkoholia. Geenitestien avulla saadut tulokset viittaavat myös siihen, että viiniin liitetyt terveysvaikutukset johtuvat paljolti alkoholista. Punaviinin hienoinen paremmuus valkoviiniin verrattuna viittaa kuitenkin myös muiden ainesosien osuuteen.

Tutkimus julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of Internal Medicine 2015;DOI:doi:10.7326/M14-1650)
http://annals.org/article.aspx?articleid=2456121

Runsaasti kahvia juovien on useissa tutkimuksissa nähty välttyvän mm. diabetekselta muita todennäköisemmin, mutta kahvilla saattaa olla suotuisia vaikutuksia myös suolistosyöpää sairastaviin. Tuoreessa tutkimuksessa säännöllinen kahvinjuonti yhdistettiin pienempään riskiin menehtyä suolistosyöpään.Havainnot perustuvat tunnettujen Nurse’s Health Study ja Health Professionals Follow-up Study -tutkimusten aineistoihin. Keskimäärin kahdeksan vuoden seurannan aikana osallistujista 800 menehtyi. Kuolemista 190 johtui suolistosyövästä.Verrattuna osallistujiin, jotka eivät juoneet lainkaan kahvia, vähintään neljä kahvikupillista päivittäin juovien riski menehtyä suolistosyöpään oli 50 prosenttia pienempi. Myös muista syistä aiheutuvat kuolemat olivat heillä vähäisempiä seurannan aikana.Samanlainen yhteys havaittiin analyysissa, jossa huomioitiin syöpädiagnoosia edeltävä ja sen jälkeinen kahvinkulutus. Sekä ennen diagnoosia että sen jälkeen yli kaksi kuppia päivässä kahvittelevien kuolleisuus oli 30–40 prosenttia vähäisempää kuin tasaisesti korkeintaan kaksi kuppia päivässä juovien.Havainnot ovat uusin viittaus kahvin mahdollisiin moninaisiin terveysvaikutuksiin, mutta lukuisista tutkimuksista huolimatta vieläkään ei tiedetä, mistä yhteydet tarkalleen johtuvat. Kahvin lisäksi hyvin moni muu seikka, joka erottaa paljon kahvia juovat kahvia vieroksuvista, voi selittää tulokset, ja tämän takia tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella.Tutkimus julkaistiin Gastroenterology-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Gastroenterology 2017;DOI:10.1053/j.gastro.2017.11.010)http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)36368-0/fulltext

(20171214) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Vuosittain noin yksi tuhannesta suomalaisvangista päätyy itsemurhaan, Oxfordin yliopiston tutkimus osoittaa. Luku on kansainvälisesti korkeahko, mutta samaa tasoa mm. Ruotsin kanssa.
Tutkimuksessa analysoitiin 24 suhteellisen varakkaan maan vankilaviranomaisten tietoja vuosilta 2011–2014. Tänä aikana 3 900 vankia teki itsemurhan. Monien Euroopan maiden lisäksi analyysissa oli mukana Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada.Hieman yllättäen vankien itsemurhat olivat suhteellisesti yleisimpiä Pohjoismaissa - missä joka vuosi noin yksi tuhannesta vangista päätyi itsemurhaan – ja Länsi-Euroopassa, Belgiassa, Ranskassa ja Portugalissa. Suurimmat luvut olivat Norjassa ja Ranskassa, missä vuosittain sadasta vangista keskimäärin 1,7 teki itsemurhan. Kun kaikkia maita tarkasteltiin yhdessä, miesvangit päätyivät itsemurhaan kolme kertaa todennäköisemmin ja naisvangit yhdeksän kertaa todennäköisemmin kuin samanikäinen väestö keskimäärin.Tutkimuksessa ei löytynyt yhtä selittävää tekijää maiden välisille eroille, mutta vankien itsemurhat näyttivät olevan yleisempiä maissa, joissa vankeja on väestöön nähden suhteellisesti vähän. Tutkijat pitävät mahdollisena, että näissä maissa vankiloihin päätyy ongelmaisempia vankeja, mutta varmaa tietoa tästä ei ole.Suomessa vuosina 2011–2014 yhteensä 13 vankia teki itsemurhan, joten tapauksia on noin kolme vuodessa. Itsemurha on Suomessa vankien yleisin kuolinsyy.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Lancet Psychiatry 2017;4:946–952)http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30435-2/abstract

(20171214) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.