Lasten lihavuus on saanut paljon huomiota viime vuosina, mutta maailmanlaajuisesti katsottuna alipainoisuus on edelleen suurempi terveysongelma. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, lihavien lasten määrä saattaa tosin ylittää alipainoisten määrän jo ensi vuosikymmenellä.Tiedot käyvät ilmi globaalista selvityksestä, jossa tarkasteltiin 5–19-vuotiaiden lasten ja nuorten painonkehitystä vuosien 1975 ja 2016 välillä. Analyysi kattoi 200 maata.Tulosten perusteella lasten ja nuorten lihavuus yleistyi maailmanlaajuisesti samaa tahtia aikuisten lihavuuden kanssa vuoteen 2000 saakka, mutta sen jälkeen kehityskulut erkanivat. Lasten lihavuuden yleistyminen on tämän jälkeen tasaantunut varakkaissa maissa, vaikka lasten lihavuus on edelleen korkealla tasolla niissäkin. Kehitys on samaan aikaan kiihtynyt varsinkin Aasian itäisissä, eteläisissä ja kaakkoisosissa. Suurin ongelma lihavuus on mm. Naurun saarivaltiossa, Cookinsaarilla ja Amerikan Samoalla, missä jopa kolmannes lapsista ja nuorista on lihavia. Lasten lihavuus on yleistä kyseisillä seuduilla muuallakin, mutta myös Keski-Idässä, Karibialla, Pohjois-Afrikassa sekä Yhdysvalloissa.Alipainoisuus väheni maailmanlaajuisesti vuosien 1975 ja 2016 välillä, mutta edelleen alipaino on yleisempää kuin lihavuus. Yleisintä alipainoisuus on Intiassa, missä jopa viidennes tytöistä ja kolmannes pojista on lievästi tai selvästi alipainoisia.Kun kaikkia maita tarkastellaan yhdessä, maailman tytöistä noin 75 miljoonaa ja pojista 117 miljoonaa on alipainoisia, ja 50 ja 74 miljoonaa lihavia. Jos alipainoisuus vähenee jatkossakin ja lihavuus jatkaa yleistymistä, lihavien lasten määrä saattaa ylittää alipainoisten määrän jo seuraavan vuosikymmenen alkupuolella, tutkijat kirjoittavat.Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Lancet 2017;390:2627–2642)http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext

(201818) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lihavuus ja varsinkin vakava lihavuus aiheuttavat monenlaisia riskejä raskauden aikana. Osa näistä riskeistä pienenisi lihavuusleikkauksen avulla, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan leikkauksen läpikäyneiden raskauksissa saattaa olla tavallista enemmän muita ongelmia.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä, ja se perustuu 2,8 miljoonan naisen terveystietoihin. Naisista 8 400 oli ollut lihavuusleikkauksessa.

Analyysin perusteella lihavuusleikkauksen läpikäyneillä naisilla oli vähemmän raskausdiabetesta, verenpaineongelmia, raskaudenjälkeistä verenvuotoa ja keisarileikkauksia kuin saman verran ennen raskautta painaneilla naisilla, jotka eivät olleet käyneet lihavuusleikkauksessa. Heidän vauvansa olivat myös tavallista harvemmin suurikokoisia raskauden kestoon nähden.

Näistä monista hyödyistä huolimatta samaan aikaan lapsen pienikokoisuus, raskauden aikaiset kasvunhidastumat ja ennenaikaiset synnytykset olivat yleisempiä lihavuusleikatuilla. Lihavuusleikkaus ei vaikuttanut raskausmyrkytyksen eli pre-eklampsian, kohtukuolemien, synnynnäisten epämuodostumien tai vastasyntyneiden kuolemien todennäköisyyteen.Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa sairaalloisen lihaville potilaille, joiden lihavuus on jatkunut vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40. Tämä tarkoittaa 170-senttimetriselle henkilölle vähintään 116 kilon painoa ja 180-senttiselle yli 130 kiloa. Vaikeahoitoista diabetesta tai useita lihavuuteen liittyviä sairauksia potevia leikataan kuitenkin jo, kun painoindeksi ylittää 35.

Uutispalvelu Duodecim(American Journal of Obstetrics & Gynecology 2018;DOI:10.1016/j.ajog.2018.02.003)https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.02.003

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Masentuneet iäkkäät pärjäävät muistikokeissa ikätovereitaan heikommin, tuore tutkimus vahvistaa. Masennus saattaa olla muistisairauksien ensioireita, mutta myös seuraus heikentyneestä toimintakyvystä, aiemmista tutkimuksista tiedetään.Nyt Neurology-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 1 100 terveen keskimäärin 71-vuotiaan aivotutkimuksiin ja psykologisiin arviointeihin. Muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja tutkittiin uudelleen viiden vuoden seurannan päätteeksi.

Tutkimuksen alussa viidennes osallistujista poti masennusoireita. Kun analyysista suljettiin pois monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, kuten osallistujien ikä ja lääkitykset, masennusoireita potevien tapahtumamuisti havaittiin heikommaksi kuin osallistujien, jotka eivät olleet masentuneita.Masennuksesta kärsivien aivoissa oli lisäksi rakenteellisia muutoksia. Muun muassa aivojen tilavuus oli heillä pienempi kuin oireettomilla. Heillä oli myös todennäköisemmin aivojen pienten verisuonten vaurioita, tutkijat havaitsivat.

Aiemmissa tutkimuksissa masennus on yhdistetty muistisairauksiin, mutta tutkimuksista riippuen tuloksia on tulkittu eri tavoin. On viitteitä siitä, että monien Alzheimerin tautiin sairastuvien masennusoireet alkavat jo ennen kuin varsinaiset muistioireet tunnistetaan, mikä viittaa masennuksen olevan mahdollisesti ensimmäisiä dementian merkkejä. Toisaalta on mahdollista, että masennuksella ja muistisairauksilla on yhteisiä aiheuttajia ja riskitekijöitä, jotka selittävät yhteydet.

Arviolta 15–20 prosenttia iäkkäistä sairastaa masennusta. Muistin ja muiden tiedonkäsittelykykyjen heikentymää on noin 200 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä moni sairastaa varsinaista dementiaa.

Uutispalvelu Duodecim(Neurology 2018)www.neurology.org

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.