Lasten lihavuus on saanut paljon huomiota viime vuosina, mutta maailmanlaajuisesti katsottuna alipainoisuus on edelleen suurempi terveysongelma. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, lihavien lasten määrä saattaa tosin ylittää alipainoisten määrän jo ensi vuosikymmenellä.Tiedot käyvät ilmi globaalista selvityksestä, jossa tarkasteltiin 5–19-vuotiaiden lasten ja nuorten painonkehitystä vuosien 1975 ja 2016 välillä. Analyysi kattoi 200 maata.Tulosten perusteella lasten ja nuorten lihavuus yleistyi maailmanlaajuisesti samaa tahtia aikuisten lihavuuden kanssa vuoteen 2000 saakka, mutta sen jälkeen kehityskulut erkanivat. Lasten lihavuuden yleistyminen on tämän jälkeen tasaantunut varakkaissa maissa, vaikka lasten lihavuus on edelleen korkealla tasolla niissäkin. Kehitys on samaan aikaan kiihtynyt varsinkin Aasian itäisissä, eteläisissä ja kaakkoisosissa. Suurin ongelma lihavuus on mm. Naurun saarivaltiossa, Cookinsaarilla ja Amerikan Samoalla, missä jopa kolmannes lapsista ja nuorista on lihavia. Lasten lihavuus on yleistä kyseisillä seuduilla muuallakin, mutta myös Keski-Idässä, Karibialla, Pohjois-Afrikassa sekä Yhdysvalloissa.Alipainoisuus väheni maailmanlaajuisesti vuosien 1975 ja 2016 välillä, mutta edelleen alipaino on yleisempää kuin lihavuus. Yleisintä alipainoisuus on Intiassa, missä jopa viidennes tytöistä ja kolmannes pojista on lievästi tai selvästi alipainoisia.Kun kaikkia maita tarkastellaan yhdessä, maailman tytöistä noin 75 miljoonaa ja pojista 117 miljoonaa on alipainoisia, ja 50 ja 74 miljoonaa lihavia. Jos alipainoisuus vähenee jatkossakin ja lihavuus jatkaa yleistymistä, lihavien lasten määrä saattaa ylittää alipainoisten määrän jo seuraavan vuosikymmenen alkupuolella, tutkijat kirjoittavat.Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Lancet 2017;390:2627–2642)http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext

(201818) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kansainvälisten ponnistelujen ansiosta tuberkuloosiin kuolee entistä vähemmän ihmisiä. Myös uusien tartuntojen ja tautia sairastavien määrät ovat laskemassa, mutta selvästi hitaammin kuin kuolleisuus.

Tuoreen selvityksen perusteella tuberkuloosikuolleisuus on laskenut vuosittain noin 4 prosenttia edellisen vuosikymmenen aikana. Suotuisa kehitys johtuu todennäköisesti parantuneesta lääkkeiden saatavuudesta, mutta tästä huolimatta tuberkuloosiin menehtyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa ympäri maailmaa. Uudet tuberkuloositartunnat ovat nekin vähentyneet, mutta tahti on noin puolet kuolleisuuden vähentymisestä. Nykyään uusia tartuntoja todetaan noin 10 miljoonaa joka vuosi. Jotta tilanne paranisi, tuberkuloosi pitäisi monissa maissa diagnosoida aiemmin ja hoito aloittaa varhaisemmin kuin nykyään. Näin potilaita estettäisiin levittämästä tartuntaa.

Tuberkuloosin leviämiseen ja kuolleisuuskehitykseen vaikuttavat myös tupakointi ja alkoholi sekä diabetes, jonka tiedetään suurentavan tuberkuloositartunnan riskin kolminkertaiseksi. Tuberkuloosi on yleinen varsinkin Aasian ja Afrikan köyhän väestön keskuudessa.

Tiedot julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Infectious Diseases -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Infectious Diseases 2018;DOI:10.1016/S1473-3099(17)30703-X)http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30703-X/fulltext

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jalkojen suonikohjuista kärsivät voivat sairastua laskimoveritulppiin tavallista todennäköisemmin. Myös riski sairastua keuhkoveritulppiin ja ääreisvaltimotautiin on heillä suurentunut, tuore taiwanilaistutkimus osoittaa. Tulokset perustuvat 212 000 suonikohjuista kärsivän ja yhtä monen terveen verrokin rekisteritietoihin.
Suonikohjuja potevien riski sairastua laskimoveritulppaan kahdeksanvuotisen seurannan aikana oli viisi kertaa suurempi kuin terveiden verrokkien. Keuhkoveritulppa tai ääreisvaltimotauti kehittyi heille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin verrokeille.Samantapaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta yhteyden tarkkaa syytä ei tiedetä. On esimerkiksi mahdollista, että taustalla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka altistavat suonikohjuille sekä sairastumisille. Suonikohjuja potevat saattavat olla alttiita myös sydämen vajaatoiminnalle.
Suonikohjuilla tarkoitetaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa. Vajaatoimintaan johtavat laskimoiden seinämissä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja laskimoiden läppien rappeutuminen. Suonikohjut näkyvät ihon läpi pullistuneina suonina, ja ne vaivaavat noin 20–30 prosenttia aikuisista.
Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:807–817) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2673551

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.