Jotkin antibioottikuurit saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan altistaa munuaiskivien kehittymiselle. Riski koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta näyttäisi olevan suuri varsinkin lapsilla ja nuorilla.Kyseisiä antibiootteja ei tätä ennen ole yhdistetty munuaiskiviin, mutta antibioottien tiedetään sekoittavan suoliston ja virtsateiden bakteerikantoja, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa munuaiskivien riskiin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin viiden antibioottiryhmän vaikutuksia 26 000 munuaiskivipotilaan ja 260 000 terveen verrokin avulla.Analyysissaan tutkijat havaitsivat viiden eri antibioottiryhmän mahdollisesti suurentavan munuaiskivien riskiä, ja yhteydet havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, etninen tausta, virtsatietulehdukset sekä mahdolliset muut lääkitykset ja sairaudet.Munuaiskivien riski oli noin kaksinkertainen osallistujilla, jotka olivat saaneet sulfalääkkeitä, kefalosporiineja, fluorokinoloneja tai nitrofurantoiinia/metenamiinia, kun vertailukohtana olivat osallistujat, jotka eivät olleet saaneet antibiootteja. Myös laajakirjoiset penisilliinit liittyivät suurentuneeseen munuaiskivien vaaraan, mutta riski oli pienempi. Yhteys oli voimakkain lapsilla sekä nuorilla potilailla. Riski heikkeni ajan myötä, mutta oli suurentunut vielä useita vuosia lääkityksen jälkeenkin.Käytännössä nyt havaitut riskit eivät välttämättä ole suuria yksilötasolla, mutta väestötasolla niillä voi olla vaikutusta. Munuaiskivet ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä, ja onkin mahdollista, että antibiootit ovat yksi kehitykseen vaikuttanut seikka. Seuraavassa tutkimuksessaan tutkijat aikovat tarkemmin tutkia munuaiskiviä potevien lasten bakteerikantoja.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Society of Nephrology -lehdessä.Munuaiskivi- eli virtsakivitauti aiheuttaa kipuja alaselässä, kyljessä ja alavatsassa. Kivet syntyvät kalkista ja suoloista, joita on virtsassa, ja ne voivat kehittyä mm. munuaisaltaaseen tai virtsajohtimiin. Yleensä munuaiskivet murskataan sähkömagneettisia aaltoja hyödyntävällä laitteella, mutta ne voidaan myös leikata. Munuais- ja virtsakivistä kärsii elämänsä aikana noin 5–15 prosenttia väestöstä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Society of Nephrology 2018)http://jasn.asnjournals.org/content/early/2018/05/09/ASN.2017111213.abst...

(2018531) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.