Pituutta pidetään yleensä terveyden merkkinä, mutta se saattaa myös altistaa joillekin sairauksille. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan pitkät ovat lyhyitä herkempiä sairastumaan laskimoveritulppiin. Veritulppariski koskee varsinkin jalkojen verisuonia, joihin valtaosa laskimoveritulpista tulee muutenkin.

Ilmiö saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, että pitkien ihmisten jalat ja jalkojen verisuonet ovat pitempiä ja siksi veritulpilla on enemmän mahdollisuuksia muodostua. Toisaalta pitkien ihmisten jalkojen verisuoniin kohdistuu myös enemmän hydrostaattista painetta, mikä voi hidastaa veren kiertämistä.
Ruotsalaisten tutkimus perustuu yli 1,6 miljoonan miehen ja miljoonan naisen rekisteritietoihin vuosilta 1951–2012. Osallistujia verrattiin heidän sisaruksiinsa. Osallistujat eivät olleet sairastaneet laskimoveritulppaa seurannan alkaessa.
Laskimoveritulpan riski oli sitä suurempi mitä pitempi henkilö oli, tulokset osoittivat. Suurin riski oli yli 185 senttimetrisillä naisilla ja yli 190 senttimetrisillä miehillä. Heihin verrattuna alle 155 senttimetristen naisten ja alle 160 senttimetristen miesten sairastumisriski oli lähes 70 prosenttia pienempi.
Pituus on pitkälti perinnöllistä, mutta tutkijat pystyivät eliminoimaan geenien vaikutuksen vertaamalla eripituisia sisaruksia toisiinsa. Tämä myös viittaa siihen, että havaittu veritulppariski liittyy juuri pituuteen eikä esimerkiksi elintapoihin tai ympäristötekijöihin, jotka vaikuttavat pituuskasvuun. Länsimaissa nykyään noin viidennes pituuskasvusta selittyy ympäristötekijöillä.Tutkimus julkaistiin Circulation: Cardiovascular Genetics -lehdessä.
Laskimoveritulppa tarkoittaa verihyytymän muodostumista laskimoon. Tulpat syntyvät melkein aina alaraajoihin. Keuhkoveritulppa syntyy, kun hyytymän aiheuttava tukos kulkeutuu keuhkoihin, missä se aiheuttaa mm. hengenahdistusta, veriyskää ja rintakipua, kuumeilua ja pahimmillaan kuoleman.
Uutispalvelu Duodecim
(Circulation: Cardiovascular Genetics 2017;10:e001651)https://doi.org/10.1161/CIRCGENETICS.116.001651

(201796) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kansainvälisten ponnistelujen ansiosta tuberkuloosiin kuolee entistä vähemmän ihmisiä. Myös uusien tartuntojen ja tautia sairastavien määrät ovat laskemassa, mutta selvästi hitaammin kuin kuolleisuus.

Tuoreen selvityksen perusteella tuberkuloosikuolleisuus on laskenut vuosittain noin 4 prosenttia edellisen vuosikymmenen aikana. Suotuisa kehitys johtuu todennäköisesti parantuneesta lääkkeiden saatavuudesta, mutta tästä huolimatta tuberkuloosiin menehtyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa ympäri maailmaa. Uudet tuberkuloositartunnat ovat nekin vähentyneet, mutta tahti on noin puolet kuolleisuuden vähentymisestä. Nykyään uusia tartuntoja todetaan noin 10 miljoonaa joka vuosi. Jotta tilanne paranisi, tuberkuloosi pitäisi monissa maissa diagnosoida aiemmin ja hoito aloittaa varhaisemmin kuin nykyään. Näin potilaita estettäisiin levittämästä tartuntaa.

Tuberkuloosin leviämiseen ja kuolleisuuskehitykseen vaikuttavat myös tupakointi ja alkoholi sekä diabetes, jonka tiedetään suurentavan tuberkuloositartunnan riskin kolminkertaiseksi. Tuberkuloosi on yleinen varsinkin Aasian ja Afrikan köyhän väestön keskuudessa.

Tiedot julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Infectious Diseases -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Infectious Diseases 2018;DOI:10.1016/S1473-3099(17)30703-X)http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30703-X/fulltext

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jalkojen suonikohjuista kärsivät voivat sairastua laskimoveritulppiin tavallista todennäköisemmin. Myös riski sairastua keuhkoveritulppiin ja ääreisvaltimotautiin on heillä suurentunut, tuore taiwanilaistutkimus osoittaa. Tulokset perustuvat 212 000 suonikohjuista kärsivän ja yhtä monen terveen verrokin rekisteritietoihin.
Suonikohjuja potevien riski sairastua laskimoveritulppaan kahdeksanvuotisen seurannan aikana oli viisi kertaa suurempi kuin terveiden verrokkien. Keuhkoveritulppa tai ääreisvaltimotauti kehittyi heille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin verrokeille.Samantapaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta yhteyden tarkkaa syytä ei tiedetä. On esimerkiksi mahdollista, että taustalla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka altistavat suonikohjuille sekä sairastumisille. Suonikohjuja potevat saattavat olla alttiita myös sydämen vajaatoiminnalle.
Suonikohjuilla tarkoitetaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa. Vajaatoimintaan johtavat laskimoiden seinämissä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja laskimoiden läppien rappeutuminen. Suonikohjut näkyvät ihon läpi pullistuneina suonina, ja ne vaivaavat noin 20–30 prosenttia aikuisista.
Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:807–817) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2673551

(2018314) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.