Psykoosilääkityksellä olevat lapset ja nuoret voivat lihoa lääkitystensä takia, minkä lisäksi myös haitalliset vaikutukset insuliiniherkkyyteen ovat mahdollisia. Jos muutokset jäävät pysyviksi, ne voivat altistaa nuoret sydän- ja verisuonitaudeille ja diabetekselle, tutkijat kirjoittavat.Tuoreiden tutkimustulosten perusteella lihominen on yleistä varsinkin olantsapiinia käyttävillä, mutta myös risperidonia tai aripipratsolia käyttävillä. Samoin insuliiniherkkyyden haitalliset muutokset havaittiin kyseisillä lääkityksillä olevilla.Psykoosilääkkeitä käytetään lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa, mutta Yhdysvalloissa vielä useammin niillä hoidetaan häiriökäyttäytymistä ja ADHD-oireita. Samanlaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta niissä lihomista ja insuliinimuutoksia on harvoin mitattu suoraan. Nyt lihominen ja rasvan kertyminen mitattiin kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla sekä magneettikuvauksella ja insuliiniresistenssi arvioitiin clamp-tutkimuksella.Tutkimukseen osallistui 144 häiriökäyttäytymistä potevaa 6–18-vuotiasta, jotka tutkimuksen alussa satunnaistettiin saamaan 12 viikon ajan joko olantsapiinia, risperidonia tai aripipratsolia.Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA Psychiatry -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Psychiatry 2018;75:788–796)https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2683878

(2018830) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Avioliitossa ja pitkissä parisuhteissa olevien tiedetään säästyvän monilta sairauksilta muita todennäköisemmin. Nyt tämä on jälleen varmistettu ainakin sydän- ja verisuonitautien sekä aivoverenkiertohäiriöiden osalta. Tuoreessa Heart-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 34 aikaisemman tutkimuksen ja yli kahden miljoonan osallistujan tietoihin.Tulosten mukaan eronneet, ikänsä naimattomana olleet ja leskeytyneet sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin noin 40 prosenttia todennäköisemmin kuin naimisissa olevat. He myös menehtyvät sepelvaltimotautiin, sydänkohtauksiin ja aivoverenkiertohäiriöihin todennäköisemmin.Noin 80 prosenttia sydän- ja verisuonitaudeista liittyy perinteisiin riskitekijöihin, kuten korkeaan ikään, verenpaineongelmiin, diabetekseen ja tupakointiin, mutta loput 20 prosenttia on epäselvempiä tapauksia. Ainakin osa tästä 20 prosentista voikin tulosten valossa selittyä potilaiden parisuhdetilanteella. Tämä olisi hyvä huomioida, kun sairastumisriskejä arvioidaan.Avioliittoon ja pitkiin parisuhteisiin liittyvää suojavaikutusta on selitetty monilla seikoilla, ja luultavasti se on yhdistelmä useita tekijöitä, jotka yhdessä parantavat potilaan ennustetta. Parisuhteessa elävät mm. hakeutuvat hoitoon varhemmin ja noudattavat hoitojaan paremmin kuin yksin elävät. Lisäksi elintavoissa on usein eroja. Uutispalvelu Duodecim(Heart 2018;DOI:10.1136/heartjnl-2018-313005)http://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313005

(2018919) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Uutispalvelu Duodecim esittelee uusimpia lääketieteellisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia syyskuusta alkaen viikoittain ilmestyvinä tiiviinä videouutisina. Uutiset pureutuvat myös ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin lääketieteellisiin teemoihin ja tutkimukseen niiden taustalla.Ensimmäisessä uutiskoosteessa tutustutaan Itämeren ruokavalioon ja kuullaan hyvän fyysisen kunnon vaikutuksista keski-ikäisten miesten eliniän ennusteeseen.Videouutiset ilmestyvät keskiviikkoisin ja niitä voi seurata Uutispalvelun YouTube-kanavalla.

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.