Tulirokko yleistynyt hurjasti Englannissa – syytä ei tiedetä

Tulirokko on alkanut levitä Englannissa ennennäkemättömällä vauhdilla, tuore selvitys osoittaa. Siihen sairastutaan nykyään enemmän kuin 1960-luvulla, jolloin näkyi edellinen huippu sairastavuudessa. Lancet Infectious Diseases -lehden julkaisema selvitys kattaa vuodet 1911–2016.Tulirokko on A-ryhmän streptokokin aiheuttama erittäin tarttuva kuumeinen nielurisatulehdus.Vuosina 2013–2014 tulirokkotapaukset jopa kolminkertaistuivat, tilastot osoittavat. Vuonna 2013 sadastatuhannesta keskimäärin 8 sairastui, mutta seuraavana vuonna sairastuneita oli jo 27 sadastatuhannesta. Vuonna 2015 sairastuneita oli 31 ja vuonna 2016 jo 33 sataatuhatta asukasta kohden.Tulirokkoon sairastuneet olivat keskimäärin nelivuotiaita, ja tapauksia havaittiin yhtä lailla joka puolella Englantia ja Walesia.Tutkijat eivät vielä tiedä, miksi tulirokko on alkanut yleistyä niin voimakkaasti, mutta mahdollisia syitä ovat esimerkiksi muutokset väestössä ja elinympäristössä. Viime vuonna julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa A-ryhmän streptokokkien aiheuttamat infektiot havaittiin tavallista yleisemmiksi diabetesta sairastavilla sekä hyvin lihavilla potilailla. Onkin mahdollista, että ylipainon ja diabeteksen yleistyminen ovat osaltaan vaikuttaneet tulirokon yleistymiseen.Tulirokon oireita ovat kuume, päänsärky, nielutulehdus, oksentelu, punoittava ja turpea kieli, leukakulman suurentuneet imusolmukkeet sekä ihottuma. Tulirokko on ikävä, mutta ei vaarallinen sairaus. Se on helposti hoidettavissa antibiooteilla, ja sen jälkitaudit ovat hyvin harvinaisia. Tauti ei enää tartu 24 tunnin kuluttua antibioottihoidon aloittamisesta.Uutispalvelu Duodecim (Lancet Infectious Diseases 2017;DOI:10.1016/S1473-3099(17)30693-x)https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30693-x

(201819) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoiminta näyttäisi kehittyvän tavallista todennäköisemmin uniapneaa sairastaville. Uniapnean hoitaminen ylipainehengityslaiteella puolestaan pienentää riskiä, suuri tanskalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Tanskalaistutkijat käyttivät tutkimuksessaan koko väestön kattavia rekistereitä, joista he poimivat 4,9 miljoonan tanskalaisen terveystiedot. Vuosina 2000–2012 runsaat 40 000 seurattavaa sairastui uniapneaan. Uniapneassa ylähengitystiet ahtautuvat yöllä ja aiheuttavat hengityskatkoksia.Uniapneaa potevien riski sairastua sydämen vajaatoimintaan oli suurempi kuin terveiden verrokkien, tulokset osoittivat. Tämä uniapneaan liitetty sairastumisriski havaittiin riippumatta siitä, saiko potilas ylipainehengityshoitoa, mutta hoitoa saavien riski oli selvästi pienempi. Yhteydet olivat selvimmät yli 60-vuotiailla potilailla.

Tanskalaisten havainnot lisäävät näyttöä uniapnean ja sydänoireiden yhteyksistä. Aiemmissa tutkimuksissa uniapnea on yhdistetty mm. sepelvaltimotautiin, korkeaan verenpaineeseen, diabetekseen ja lihavuuteen. Näistä monet ovat myös sydämen vajaatoiminnan riskitekijöitä.Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa.Uniapneaa sairastaa noin neljä prosenttia suomalaisista miehistä ja kaksi prosenttia naisista. Hoitamattomana uniapnea altistaa mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja tapaturmille. Usein oireet vähentyvät laihduttamalla, mutta monia hoidetaan myös CPAP-ylipainehengityslaitteella.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008684)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008684

(2018716) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Viittä terveellistä elintapaa noudattavat äidit saattavat ehkäistä lastensa lihomista, tuore tutkimus osoittaa. Ruokavalion sijaan merkittävää näyttäisi olevan elintapojen muodostama kokonaisuus.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä, ja sen perusteella normaalipainoisten, liikuntaa säännöllisesti harrastavien, terveellisesti syövien, savuttomien ja alkoholia kohtuudella käyttävien äitien lapsista tulee 75 prosenttia epätodennäköisemmin lihavia kuin lapsista, joiden äitien elintavat ovat kaikin puolin epäterveellisemmät.Yksittäin tarkasteltuna suurin vaikutus liittyy äidin painoon. Normaalipainoisten äitien lapset ovat ylipainoisten lapsia 56 prosenttia harvemmin lihavia riippumatta muista elintavoista. Tämä viittaa elintapojen lisäksi perimän vaikutukseen.Tulokset ovat uskottavia, mutta niitä kannattaa tulkita varoen, sillä äidin elintapojen lisäksi perheen sosioekonominen asema ja monet muut seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tutkimukseen osallistui 24 000 iältään 9–14-vuotiasta lasta ja nuorta, joiden äidit olivat osallistuneet tunnettuun NHANES II -tutkimukseen. Viisivuotisen seurannan aikana 1 300 lasta täytti lihavuuden kriteerit. Suomalaisista työikäisistä viidennes on lihavia ja vielä useammat lievemmin ylipainoisia. Vuoden 1980 jälkeen aikuisten lihavien määrä on lähes kaksinkertaistunut ja lihavien lasten ja nuorten määrä mahdollisesti jopa kolminkertaistunut. Joidenkin arvioiden mukaan nykyään kolmannes koko ihmiskunnasta on ylipainoisia tai lihavia.Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2018;362:k2486)https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2486

(2018713) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.