Viime vuosina huomiota saanut vuoropäiväpaasto ei ole tavallista laihdutuskuuria kummoisempi kilojen karistamisessa, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Vuoropaaston on toivottu tuottavan parempia laihtumistuloksia, koska sen on ajateltu olevan helpommin noudatettavissa kuin tavallisen vähäenergisen dieetin.
Nyt julkaistut tulokset perustuvat kokeeseen, jossa sata lihavaa, mutta muuten tervettä aikuista satunnaistettiin joko vuoropäivädieetille, vähäenergiselle ruokavaliolle tai verrokkiryhmään vuodeksi.
Vuoropäiväpaastossa osallistujat söivät joka toisena päivänä vain 25 prosenttia päivittäisestä energian tarpeestaan, mutta seuraavana päivänä nostivat saannin 125 prosenttiin. Vähäenergisessä dieetissä energiansaanti pudotettiin 75 prosenttiin ja pidettiin siinä joka päivä.Tulosten perusteella laihduttajat onnistuivat pudottamaan suurin piirtein saman verran kiloja kummassakin ryhmässä verrattuna vertailuryhmään, joka söi kuten ennenkin koko seurannan ajan. Eroja ei käytännössä havaittu myöskään verenpaineessa, sydämen sykkeessä, veren triglyseridi- tai glukoositasoissa, insuliinitasoissa eikä tulehdusmerkkiaineissa. Tulokset tosin viittasivat vuoropäiväpaastoa noudattavien HDL-kolesterolipitoisuuksien suurenevan aluksi, mutta sama havaittiin vuoden seurannassa myös LDL-kolesterolissa.
Tulokset viittasivat myös siihen, että vuoropäiväpaastoa noudattavat söivät paastopäivinä enemmän ja muina päivinä vähemmän kuin heidän olisi pitänyt. Osallistujat myös keskeyttivät vuoropäiväpaaston todennäköisemmin kuin tavallisen vähäenergisen dieetin, mikä viittaa siihen, ettei vuoropäiväpaasto ole suurelle osalle ihmisistä kovinkaan helppo.
Yhdysvaltalaisten tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä vuoropäiväpaaston vaikutuksia ei ole tutkittu näin pitkässä satunnaistetussa tutkimuksessa. Havainnot julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Internal Medicine 2017;doi:10.1001/jamainternmed.2017.0936)http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2623528

(201752)

Kananmunien pelättiin pitkään aiheuttavan sydänsairauksia, mutta tutkimustiedon myötä pelot ovat osoittautuneet turhiksi. Nyt tutkimukset päinvastoin viittaavat siihen, että kananmunia säännöllisesti nauttivat saattavat säästyä sydän- ja verisuonitaudeilta muita todennäköisemmin.Tiedot käyvät ilmi suuresta kiinalaistutkimuksesta, jossa yli 500 000 aikuista kiinalaista seurattiin yhdeksän vuoden ajan. Osallistujat olivat keskimäärin 50-vuotiaita.
Kun tutkijat yhdistivät tiedot osallistujien ruokailutottumuksista ja sairastumisista, he havaitsivat päivittäin kananmunia nauttivien riskit pienimmiksi. Verrattuna osallistujiin, jotka söivät kananmunia hyvin harvoin, munia lähes päivittäin syövät säästyivät todennäköisemmin iskeemiseltä sydäntaudilta, aivoinfarktilta, aivoverenvuodolta ja vakavilta sepelvaltimotautioireilta. Sairastumisriskit olivat noin 10 prosenttia pienempiä eli mahdollinen vaikutus ei ollut suuren suuri. Yhteys oli kuitenkin selvästi voimakkaampi aivoverenvuotojen kohdalla, sillä niitä todettiin 26 prosenttia vähemmän osallistujilla, jotka söivät kananmunia lähes päivittäin.Kananmunien on aiemminkin osoitettu pienentävän niitä säännöllisesti nauttivien sydänriskejä, mutta tuloksia kannattaa silti tulkita varoen. Kananmuniin liitetyt sydänhyödyt eivät olleet kovin suuria, ja kananmunien lisäksi hyvin monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa nyt havaittuihin yhteyksiin. Tuloksista voi kuitenkin turvallisesti päätellä sen, etteivät kananmunat suurenna sydänriskejä ainakaan maltillisissa määrissä nautittuna.Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä. Uutispalvelu Duodecim(Heart 2018;DOI:10.1136/heartjnl-2017-312651)http://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312651

(2018523) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lisähappea ei kannata antaa liian vapaasti – voi myös lisätä kuolleisuutta

Akuutisti sairaat sairaalapotilaat tarvitsevat usein lisähappea, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan sen tarjoamisessa ei kannata olla liian vapaamielinen. Potilailla, joiden ääreisverenkierron happikyllästeisyys on jo valmiiksi hyvä eli yli 96 prosenttia, lisähappi saattaa myös suurentaa kuolleisuutta. Tulokset perustuvat 25 tutkimuksen ja 16 000 potilaan tietoihin, ja niiden perusteella lisähapen antaminen potilaille, joiden ääreisverenkierron happikyllästeisyys on yli 96 prosenttia, saattaa hieman suurentaa riskiä menehtyä sairaalahoidon aikana sekä sen jälkeen. Riski on 10–20 prosenttia suurempi kuin konservatiivisemmin hoidettujen.Yhteydet havaittiin potilailla, jotka olivat sairastuneet sepsikseen eli verenmyrkytykseen, aivoverenkiertohäiriöihin tai sydänkohtaukseen tai olivat kriittisesti sairaita, loukkaantuneet tai joutuneet hätäleikkaukseen. Lisähappi ei vaikuttanut potilaiden sairauksiin.Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että lisähapen vapaamielinen käyttäminen ei todennäköisesti paranna potilaiden tilannetta ja saattaa jopa suurentaa heidän riskiään menehtyä sairaalahoidon ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Tulosten perusteella lisähappi alkaisi olla potentiaalisesti haitallista potilailla, joiden ääreisverenkierron happikyllästeisyys on yli 94–96 prosenttia.Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)30479-3)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30479-3

(2018523) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.