Tupakka, alkoholi ja pelit addiktoivat voimakkaasti. Riippuvainen ei kykene lopettamaan käyttäytymistään vaikka haluaisi. Apua kuitenkin saa, jos itsellä on halu lopettaa.

Riippuvuus eli addiktio eroaa tietoisesta mielihyvän hakemisesta siinä, että addiktio orjuuttaa ihmisen. Riippuvainen ei kykene lopettamaan käyttäytymistään, vaikka sitä hän eniten maailmassa haluaisi.

Riippuvuuksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet perustuvat kahteen strategiaan: huume korvataan toisella vähemmän haitallisella, tai lääkkeellä estetään huumeen mielihyvää tuova vaikutus. Hoidot eivät paranna addiktiota mutta voivat hillitä sitä.

Useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että pelkkä lääkehoito ei riitä, vaan addiktit tarvitsevat jotakin rinnakkaishoitoa, kuten psykoterapiaa tai vertaistukea.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Psykoterapiassa koetetaan saada potilas miettimään omia motiivejaan, sanoo professori ja psykoterapeutti Matti Huttunen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Jos potilas pelaa tai käyttää viinaa täyttääkseen sisäistä tyhjyyttä, turruttaakseen tunteitaan tai tukeakseen huonoa itsetuntoa, on hyvä palata ongelman juurelle.

Vaihtoehtoja mielihyvään

Psykoterapiassa on mahdollista myös kehittää vaihtoehtoisia tapoja saada mielihyvää. Tämän ajatuksen mukaan mielihyväreitistä risteää ikään kuin ratoja, joista yksi johtaa seksiin, toinen syömiseen ja kolmas huippukokemuksiin.

– Näitä ratoja on lukuisia musiikista aistillisuuteen, mutta addiktiossa yksi niistä nousee niin hallitsevaksi, että se vaimentaa kaikki muut, sanoo Huttunen.

Jos potilas oppii kanavoimaan riippuvuuden tarvetta muihin ”mielihyväratoihin”, se voi vaimentaa alkuperäisen addiktion voimaa.

Tämä psykoterapeuttinen lähestymistapa voi selittää osin myös sitä, miksi jotkut ihmiset ovat herkempiä kehittämään riippuvuksia kuin toiset. Dopamiinijärjestelmä nimittäin muovautuu varhaislapsuudessa vuorovaikutuksessa emon kanssa.

Tätä varhaisten lapsuuskokemusten ja dopamiinijärjestelmän vaikutusta on ollut mahdollista tutkia rotilla, joiden emot poikkeavat suuresti ”äidillisyydessään”. Jotkut rottaäidit pitävät hyvää huolta poikasistaan, kun taas jotkut vain huolehtivat niiden perustarpeista, mutta antavat poikasten olla paljon yksin. Näiden tutkimusten mukaan poikasena riittämättömästi huolenpitoa saaneilla yksilöillä on paljon suurempi riski addiktoitua kuin hyvässä hoidossa kasvaneilla.

Eräs mahdollisuus on, että paljon kosketusta ja huolenpitoa saaneet rotat palaavat aikuisiän stressitilanteissa samanlaisiin tilanteisiin, jossa ne ovat tottuneet odottamaan dopamiinijärjestelmän aktivoitumista. Ne painautuvat kiinni lajikumppaninsa kylkeen ja saavat tältä selänrapsutusta.

Huonosti hoidetut rotat taas eivät tiedä mitä tehdä, kun stressi yllättää. Jos saatavilla on ryyppy, joka aktivoi mielihyväreitin, ne turvautuvat siihen. Kun stressi painaa päälle uudelleen, ne muistavat ryypyn ja lähtevät etsimään sitä.

Mielihyväratojen näkökulmasta näiden kahden yksilön strategiat ovat kuin yö ja päivä. Ensimmäisellä rotalla on kosketusta, aistillisuutta, läheisyyttä, vuorovaikutusta; toisella rotalla on aktiivisena vain ”ryyppyrata”, tosin sata kertaa voimakkaampana kuin mikään muu.

Peliriippuvuus

  • Voittamisvaiheessa pelaaja saa huomattavan voiton tai useita peräkkäisiä voittoja, jotka kannustavat häntä jatkamaan pelaamista.
  • Häviämisvaiheessa pelurit alkavat kerskua aikaisemmilla voitoillaan. He ajattelevat pelaamista yhä enemmän ja alkavat valehdella puolisolleen ja ystävilleen.
  • Epätoivon vaiheessa pelaamiseen käytetty aika lisääntyy moninkertaiseksi. Peluri tuntee usein syvää masennusta ja katumusta ja syyttelee muita tilanteestaan.


Alkoholiriippuvuus

  • Saatavilla on sekä lääkehoitoa että psykologista tukea.
  • Hoidon lähtökohtana on aina potilaan oma halu lopettaa alkoholin käyttö.
  • Parhain tulos saadaan yleensä yhdistämällä lääkehoito psykologiseen keskusteluapuun.
  • Juomapäiväkirja on psykologisista menetelmistä tärkeimpiä. Useimmat ihmiset yllättyvät huomatessaan, miten paljon he todellisuudessa juovat.

Tupakkariippuvuus

  • Nikotiinin fyysiset vieroitusoireet kestävät 3-4 viikkoa. Oireet ovat ärtyneisyys, keskittymisvaikeus, univaikeudet ja levottomuus.
  • Lääkkeet lievittävät vieroitusoireita ja lisäävät näin tupakasta vieroittumisen mahdollisuuksia. Lääkkeitä otetaan lääkkeestä riippuen noin 8-12 viikon ajan.
  • Tapariippuvuus voi nousta suuremmaksi ongelmaksi kuin fyysinen riippuvuus. Kaikki päivän rutiinit on ajateltava uudelleen ja annettava niille merkitys jonkin muun kuin tupakan kautta.

Terveyskirjasto:

peliriippuvuus

alkoholiriippuvuus

tupakkariippuvuus

Sisältö jatkuu mainoksen alla